Słownictwo angielskie do matury: człowiek - cechy charakteru, poziom rozszerzony

4.6  4    37 フィッシュ    fiszkoteka (mgr E. Habielska, Uniwersytet Warszawski)
mp3をダウンロードする 印刷 遊びます 自分をチェック
 
質問 答え
niezgrabny, niezdarny, niezręczny
学び始める
awkward
lubiący współzawodnictwo
学び始める
competitive
konserwatywny
学び始める
conservative
uprzejmość
学び始める
courtesy
tchórzostwo
学び始める
cowardice
porządny
Nikt porządny nie zrobiłby czegoś takiego!
学び始める
decent
No decent person would do such a thing!
rozrzutność, ekstrawagancja
学び始める
extravagance
fałszywy
学び始める
fake
nieszczery
学び始める
insincere
zamknięty w sobie
学び始める
introverted
sprawiedliwość
学び始める
justice
mądrala
学び始める
a know-all
liberalny
学び始める
liberal
bezlitosny, niemiłosierny
学び始める
merciless
skromny
学び始める
modest
skromność
学び始める
modesty
naiwność
学び始める
naivety
mieć lęk wysokości
学び始める
to have a fear of heights
posłuszny
学び始める
obedient
obiektywny
学び始める
objective
lekkomyślny
学び始める
reckless
odpowiedzialność
学び始める
responsibility
szczerość
学び始める
sincerity
śpioch
学び始める
a sleepyhead
rozpieszczony
学び始める
spoiled
subiektywny
学び始める
subjective
gruboskórny
学び始める
thick-skinned
bezmyślny
学び始める
thoughtless
być nieprzyjaznym, chłodnym, z rezerwą, być sztywniakiem (dosł. być zimną rybą)
学び始める
to be a cold fish
być całkowicie zwariowanym, szalonym
学び始める
to be round the bend
mieć złą pamięć (dosł. mieć głowę jak sito)
学び始める
to have a head like a sieve
być bardzo miłym, wspaniałomyślnym (dosł. mieć złote serce)
学び始める
to have a heart of gold
mieć głowę na karku, być rozsądnym
Nie martw się o Sal, nic jej nie będzie - ma głowę na karku.
学び始める
to have one's head screwed on
Don't worry about Sal, she'll be all right - she's got her head screwed on the right way.
godny zaufania
学び始める
trustworthy
nietowarzyski
学び始める
unsociable
próżny
学び始める
vain
dowcipny
学び始める
witty

このコースには、以下の一連のフィッシュも含まれています。

Słownictwo angielskie do matury: człowiek - uczucia i emocje, poziom rozszerzonySłownictwo angielskie do matury: człowiek – problemy etyczne, poziom rozszerzonySłownictwo angielskie do matury: człowiek – wygląd zewnętrzny, poziom rozszerzonySłownictwo angielskie do matury: szkoła – system oświaty w USA i GB, poziom rozszerzonySłownictwo angielskie do matury: szkoła – życie szkoły, poziom rozszerzonySłownictwo angielskie do matury: praca – słownictwo związane z tematem, poziom rozszerzonySłownictwo angielskie do matury: praca – rynek pracy, poziom rozszerzonySłownictwo angielskie do matury: praca – zawody, poziom rozszerzonySłownictwo angielskie do matury: życie rodzinne i towarzyskie – konflikty i problemy, poziom rozszerzonySłownictwo angielskie do matury: życie rodzinne i towarzyskie – okresy życia, członkowie rodziny, poziom rozszerzonySłownictwo angielskie do matury: życie rodzinne i towarzyskie – formy spędzania czasu wolnego, styl życia, poziom rozszerzonySłownictwo angielskie do matury: żywienie – diety, poziom rozszerzonySłownictwo angielskie do matury: żywienie – posiłki i restauracje, poziom rozszerzonySłownictwo angielskie do matury: żywienie – artykuły spożywcze, poziom rozszerzonySłownictwo angielskie do matury: zakupy i usługi – środki płatnicze, banki, ubezpieczenia, poziom rozszerzonySłownictwo angielskie do matury: zakupy i usługi – towary, handel, poziom rozszerzonySłownictwo angielskie do matury: podróżowanie i turystyka – środki transportu i słownictwo z nimi związane, poziom rozszerzonySłownictwo angielskie do matury: podróżowanie i turystyka – wypadki i awarie, poziom rozszerzonySłownictwo angielskie do matury: kultura – dziedziny kultury, poziom rozszerzonySłownictwo angielskie do matury: kultura – inne słownictwo związane z tematem, poziom rozszerzonySłownictwo angielskie do matury: sport – sprzęt sportowy, poziom rozszerzonySłownictwo angielskie do matury: sport – sport wyczynowy, sporty ekstremalne, poziom rozszerzonySłownictwo angielskie do matury: sport – dyscypliny sportu, poziom rozszerzonySłownictwo angielskie do matury: sport – inne słownictwo związane z tematem, poziom rozszerzonySłownictwo angielskie do matury: zdrowie – schorzenia i objawy, poziom rozszerzonySłownictwo angielskie do matury: zdrowie – system ochrony zdrowia, poziom rozszerzonySłownictwo angielskie do matury: zdrowie – higieniczny tryb życia, poziom rozszerzonySłownictwo angielskie do matury: nauka i technika – współczesne środki przekazu i przetwarzania informacji, poziom rozszerzonySłownictwo angielskie do matury: nauka i technika – obsługa i korzystanie z podstawowych urządzeń technicznych, poziom rozszerzonySłownictwo angielskie do matury: nauka i technika – odkrycia i wynalazki, poziom rozszerzonySłownictwo angielskie do matury: świat przyrody – zagrożenie i ochrona środowiska naturalnego, poziom rozszerzonySłownictwo angielskie do matury: świat przyrody – klimat, poziom rozszerzonySłownictwo angielskie do matury: świat przyrody – przestrzeń kosmiczna, poziom rozszerzonySłownictwo angielskie do matury: świat przyrody – świat roślin i zwierząt, poziom rozszerzonySłownictwo angielskie do matury: państwo i społeczeństwo – gospodarka, poziom rozszerzonySłownictwo angielskie do matury: państwo i społeczeństwo – kościoły i religie, poziom rozszerzonySłownictwo angielskie do matury: państwo i społeczeństwo – partie i politycy, poziom rozszerzonySłownictwo angielskie do matury: państwo i społeczeństwo – polityka społeczna, poziom rozszerzonySłownictwo angielskie do matury: państwo i społeczeństwo – przestępczość, poziom rozszerzonySłownictwo angielskie do matury: państwo i społeczeństwo – struktura państwa i urzędy, poziom rozszerzonySłownictwo angielskie do matury: dom – opis domu i pomieszczeń, poziom rozszerzonySłownictwo angielskie do matury: dom – wyposażenie, poziom rozszerzony

コメント:

Kruszyn 彼は書きました: 2011-04-15 18:53:43
Co chwilę mam błąd i muszę zaczynać od nowa!

behindthetide 彼は書きました: 2011-05-11 18:57:42
I ja też.. spróbuje jeszcze na innej przeglądarce.Chyba, że ktoś ma lepszą radę..?

Marshall 彼は書きました: 2012-01-07 20:55:41
Dlaczego jak przechodzę do nauki to mam dostępne tylko 7 fiszek? 0_o

patrycjapasierb97 彼は書きました: 2012-05-07 18:03:03
wiem

コメントを投稿するにはログインする必要があります。