Słownictwo arkusz 3

 0    61 フィッシュ    patifiszki
mp3をダウンロードする 印刷 遊びます 自分をチェック
 
質問 答え
How can I get to...?
学び始める
Jak mogę się dostać do...?
loud - louder - (the) loudest
学び始める
głośniej - głośniej - (najgłośniej)
Good luck!
学び始める
Powodzenia!
Lucky you!
学び始める
Szczęściarz z ciebie!
Why don't we go to the theatre?
学び始める
Dlaczego nie pójść do teatru? / A może pójdziemy do teatru?
Let me introduce you to Karen.
学び始める
Pozwól, że przedstawię cię Karen.
Are you ready to order?
学び始める
Jesteś gotowy, aby złożyć zamówienie?
get lost
学び始める
zgubić się
lost dog
学び始める
zgubiony pies
remind
学び始める
przypominać
be responsible for
学び始める
być odpowiedzialnym za
let me know
学び始める
daj mi znać
ask for a favour
学び始める
poprosić o przysługę
according to
学び始める
według
be allowed to
You're not allowed to talk during the exam. // Smoking is not allowed in this restaurant. // The loophole has allowed hundreds of drink drivers to avoid prosecution.
学び始める
mieć pozwolenie
Nie możesz rozmawiać podczas egzaminu. // W tej restauracji palenie jest zabronione. // Ta luka prawna pozwoliła setkom nietrzeźwych kierowców uniknąć postawienia przed sądem.
without permision
学び始める
bez pozwolenia
forbid - forbade - forbidden
学び始める
zakazać
forbidden
Drinking is forbidden.
学び始める
zakazane, zabronione
Picie jest zabronione.
concern
Matters of pollution and the environment concern us all. // What I have to say to Amy doesn't concern you.
学び始める
dotyczyć
Kwestie zanieczyszczeń i środowiska dotyczą nas wszystkich. // To, co mam do powiedzenia Amy, nie dotyczy ciebie.
straight to your stomach
学び始める
prosto do żołądka
influence on
Helen's a bad/good influence on him.
学び始める
wpływ na
Helen ma na niego zły / dobry wpływ.
Scientists proved that
学び始める
Naukowcy udowodnili, że...
How about the brain?
学び始める
A co z mózgiem?
call
They've called the twins Katherine and Thomas. // His real name is Jonathan, but they've always called him 'Johnny'.
学び始める
nazywać
Nazwali bliźniaki Katherine i Thomas. // Naprawdę nazywa się Jonathan, ale zawsze nazywali go „Johnny”.
Don't forget to feed your brain.
学び始める
nie zapomnij nakarmić mózgu.
positive attitude
学び始める
pozytywne nastawienie
moreover
学び始める
co więcej, ponadto
online classes
学び始める
zajęcia online
class
学び始める
lekcja
classroom
学び始める
klasa (pomieszczenie)
have to
学び始める
musieć
waste time
学び始める
tracić czas
waste time on commuting
学び始める
tracić czas na dojazdy (do szkoły, pracy)
much better
学び始める
dużo lepiej
waste of time
学び始める
strata czasu
surely not for me
学び始める
na pewno nie dla mnie
till the end of May
学び始める
do końca maja
main prize
学び始める
główna nagroda
childhood
学び始める
dzieciństwo
the best period in everybody's life
学び始める
najlepszy okres w życiu każdego człowieka
other than
学び始める
inny/e niż
be in the center of attention
学び始める
być w centrum uwagi
kindergarden
学び始める
przedszkole
take care of
学び始める
opiekować się, dbać, zajmować się czymś/kimś
plant - rzeczownik
学び始める
roślina
plant - czasownik
学び始める
sadzić
early enough
学び始める
wystarczająco wcześnie
can be destroyed by low temperature
学び始める
może ulec zniszczeniu w niskiej temperaturze
follow the weather forecasts
学び始める
śledź prognozy pogody
gather information
学び始める
zbierać informacje
fertilizer
学び始める
nawóz
soil
学び始める
gleba
look after
学び始める
opiekować się
I'm thinking of buying a new phone.
学び始める
Myślę o zakupie nowego telefonu.
during the rehasal
学び始める
podczas próby
inappropriate
学び始める
nieodpowiedni, niewłaściwy, niestosowny.
Let it be your choice.
学び始める
Niech to będzie twój wybór.
pitch
学び始める
boisko
I'll be at your place at 11.00
学び始める
Będę u ciebie o 11.00
at your place
学び始める
u ciebie
Italian cuisine, Polish cuisine
学び始める
Kuchnia włoska, kuchnia polska

類似のフラッシュカードを参照してください。

Słówka z arkusza 5

コメントを投稿するにはログインする必要があります。