Słownictwo z BBC

 0    348 フィッシュ    zychluk
mp3をダウンロードする 印刷 遊びます 自分をチェック
 
質問 答え
pieszy
学び始める
pedestrian
Ruch w alei był już duży i było mnóstwo pieszych.
学び始める
The traffic on the avenue was already heavy, and there were lots of pedestrians.
zakaz
学び始める
ban
Będę głosować za zakazem palenia w miejscach publicznych.
学び始める
I will vote for a ban on smoking in public spaces.
przekierować ruch
学び始める
reroute traffic
przeludnienie, korek, zator
学び始める
congestion
Na tej drodze w godzinach szczytu zawsze jest korek.
学び始める
There is always a congestion on this road during rush hour.
potrącić kogoś
学び始める
to knock sb down
wysilać się
学び始める
push yourself
rozdrobniony
学び始める
fragmented
plemie, plemienny
学び始める
tribe, tribal
Plemiona nomadów żyją na pustyni.
学び始める
Nomadic tribes live in the desert.
obcować, przebywać
学び始める
to commune
borykać się, zmagać z
学び始める
wrestle with
wspólnota, bycie razem
学び始める
togetherness
krzyczeć na kogoś
学び始める
shout at somebody
siedzący tryb życia
学び始める
sedentary lifestyle
równie motywujący
学び始める
equally motivating
przekroczyć/przewyższyć
学び始める
to exceed
blokować/zajmować/okupować
学び始める
to hog sth
atmosfera, aura, klimat
学び始める
vibe
zajmująca rozmowa
学び始める
stimulating conversation
Moi przyjaciele zachęcają mnie do wzięcia udziału w zawodach.
学び始める
My friends are encouraging me to take part in the competition.
Auto zużywa dużo benzyny.
学び始める
The car consumes a lot of petrol.
Wpadłem na mojego przyjaciela tego wieczoru.
学び始める
I bumped into my friend this evening.
gapić się w ekran
学び始める
stare into the screen
zatykać uszy
学び始める
to plug ears
kuszący, nęcący
学び始める
tempting
przetworzony
学び始める
processed
łączyć, mieszać
学び始める
combine
opakowanie
学び始める
packet
zawierać
学び始める
to contain
na pierwszy rzut oka
学び始める
at a glance
beztłuszczowy
学び始める
fat-free
demonizować
学び始める
demonize
urządzenie
学び始める
device
funkcjonalność
学び始める
functionality
zatrzymywać coś/nie wyrzucać
学び始める
to hang onto something
nabywać, kupować
学び始める
purchase
Kupno mieszkania było mądrą inwestycją.
学び始める
The purchase of a flat was a wise investment.
blask/połysk
学び始める
lustre
dojrzały
学び始める
mature
okazja
学び始める
bargain
etykieta
学び始める
etiquette
"nakazy i zakazy"
学び始める
Dos and don’ts
gotować się ze złości
学び始める
hot under the collar
ścieżka rowerowa
学び始める
bicycle lane
dwupasmowy
学び始める
two-lane
tor
学び始める
lane
zgodnie z ruchem wskazówek zegara
学び始める
clockwise
przeciwnie do ruchu wskazówek zegara
学び始める
anticlockwise
wyprzedzać
学び始める
overtake
mylnie ocenić, źle oszacować
学び始める
misjudge
mandat, grzywna
学び始める
fine
woda kranowa
学び始める
tap water
automat z napojami lub przekąskami
学び始める
vending machine
wzbogacony w sole i minerały
学び始める
enriched with salts and minerals
napoje gazowane
学び始める
fizzy drinks
namawiać, przekonywać
学び始める
persuade, convince
producent, wytwórca
学び始める
manufacturer
odstraszyć kogoś
学び始める
scare sb off
przytulny
学び始める
cosy
nastrój, humor
学び始める
mood
Ona zawsze jest w złym humorze.
学び始める
She's always in a bad mood.
Ona nie jest w nastroju na imprezy.
学び始める
She's in no mood for parties.
huśtawka nastroju
学び始める
mood swing
zakupy na poprawienie nastroju
学び始める
retail therapy
sprzedaż detaliczna
学び始める
retail
Robię to cały czas.
学び始める
I do that all the time.
wyrzut sumienia
学び始める
prick/pang of conscience/remorse
skrucha
学び始める
remorse
cierpieć na depresję
学び始める
suffer from depression
mieć depresję, być w dołku
学び始める
be down in the dumps
umacniać, wzmacniać
学び始める
reinforce, strengthen
zagrać kogoś, odgrywać rolę
学び始める
portray
opisywać kogoś jako
学び始める
portray somebody as something
radosny/wesoły
学び始める
jolly
radosny/pogodny
学び始める
cheerful
ubiegać się o coś
学び始める
compete in something
konkurować z kimś
学び始める
compete with somebody
Ona wybrała studia medyczne pod presją rodziców.
学び始める
She chose medical studies under the pressure from her parents.
odtworzyć
学び始める
recreate sth
streszczać
学び始める
summarize, recap, abstract,
w duchu cegoś
学び始める
in the spirit of
powstrzymać
学び始める
hinder
coraz mniej
学び始める
fewer and fewer
półka/półki
学び始める
shelf / shelves
inicjacja, rytuał
学び始める
rite of passage
szkodliwy
学び始める
detrimental
szkoda, uszczerbek, krzywda
学び始める
detriment
obrączka ślubna
学び始める
wedding ring
algorytm, algorytmiczny
学び始める
algorithm, algorithmic
zagadka
学び始める
riddle
hipoteza (postawić)
学び始める
educated guess (make an)
mieć wady, ujemne strony
学び始める
have limitations
ograniczać coś/nałożyć ograniczenia
学び始める
impose limitations on something
nie doceniać czegoś/kogoś
学び始める
take sth/sb for granted
nowatorski
学び始める
cutting-edge
dać komuś przewagę
学び始める
give somebody a cutting edge
torować nowe drogi w czymś
学び始める
be at the cutting edge of something
figura szachowa
学び始める
chess piece
recytować
学び始める
recite
dostać gęsiej skórki
学び始める
get goose bumps
pot, pocić się
学び始める
sweat, sweat
On tyrał przez 8 godzin, budując płot.
学び始める
He's been sweating for 8 hours building the fence.
łysy, łysina, wyłysieć
学び始める
bald, baldness, go bald
brew, rzęsa
学び始める
eyebrow, eyelash
komórka, krwinka
学び始める
cell, blood cell
odnawiać x3
学び始める
renew, revive, regenerate
urazić, urażony
学び始める
offend, offended
Ona nie jest już moją przyjaciółką. Ona obraziła moich rodziców.
学び始める
She's not my friend anymore. She offended my parents.
kłótnia, sprzeczka x3
学び始める
argument, quarrel, row (najmocniejsze)
rząd krzeseł
学び始める
row of chairs
bez urazy!
学び始める
no hard feelings! no offence!
sprzeczać się
学び始める
argue
niewygodny, niezręczny
学び始める
awkward
gestykulować
学び始める
gesticulate
wykonać gest
学び始める
make a gesture
kiwać głową, kołysać się
学び始める
nod
gest czegoś
学び始める
gesture of something
żenujący
学び始める
embarrassing
zażenowany
学び始める
embarrassed
wprawiać, wprowadzać nastrój
学び始める
get in the mood idiom
wyróżniać się z tłumu
学び始める
stand out from the crowd
przynależność do
学び始める
affiliation to
poczucie wspólnoty
学び始める
sense of community
maska publiczna, wizerunek
学び始める
persona
z pewnością siebie, z przekonaniem
学び始める
confidently
pewny czegoś
学び始める
confident of something
fartuch
学び始める
apron
pociągać nosem
学び始める
sniffle
mam katar
学び始める
I've got a runny nose. I've got a cold.
nie poddawać się
学び始める
soldier on
męska grypa
学び始める
man flu
jęczenie
学び始める
whining
Ona jęczała z rozkoszy.
学び始める
She was groaning with pleasure.
przeprowadzić ankietę
学び始める
to conduct a survey
lekarstwo
学び始める
cure
wskazówka, sugestia
学び始める
clue
nie mam pojęcia!
学び始める
I haven't got a clue. I don't have a clue. I have no idea.
zagadkowy, tajemniczy
学び始める
cryptic
legalny/prawny środek płatniczy
学び始める
legal tender
wahać się, często się zmieniać (o cenie, ilości)
学び始める
fluctuate
wahania
学び始める
fluctuations
zwyżkować (o akcjach), iść szybko do góry (o cenach, inflacji)
学び始める
soar
Kryzys finansowy doprowadził do zwyżki cen.
学び始める
The financial crisis has led to a soaring of prices.
On właśnie zrobił z siebie głupka.
学び始める
He just made a fool of himself.
giełda papierów wartościowych
学び始める
stock exchange, stock market
śmiać się głośno, rechotać
学び始める
guffaw
zabawny, zajmujący, przyjemny
学び始める
entertaining
rozrywka
学び始める
entertainment
dławić się, dusić się
学び始める
choke, suffocate
śmiać się na cały głos
学び始める
laugh one's head off
klatka piersiowa
学び始める
chest, ribcage
żebro
学び始める
rib
śmiech
学び始める
laughter
przepona
学び始める
diaphragm
dyszeć, sapać
学び始める
gasp
śmiać się cicho (stłumiony śmiech)
学び始める
chuckle
szczypać
学び始める
pinch
być/stawać się niewolnikami czasów
学び始める
be/become slaves to the times
posiadać zegarek
学び始める
own a watch
punktualność
学び始める
punctuality, time-keeping
tarcza zegarka
学び始める
dial
on spojrzał na tarczę zegarka, żeby sprawdzić, która jest godzina.
学び始める
He looked at the dial to check the time.
Obydwie wskazówki pokazują dwunastą.
学び始める
Both hands are pointing to twelve.
wahadło
学び始める
pendulum
mechaniczny
学び始める
mechanical
kaftan bezpieczeństwa
学び始める
straitjacket
półksiężyc
学び始める
crescent
czas żniw
学び始める
harvest time
sadzić, siać
学び始める
plant
mem
学び始める
meme
wirusowy
学び始める
viral
pogłębić więzi
学び始める
to deepen bonds
podniecenie, wzbudzenie
学び始める
arousal
wzbudzać podejrzenie
学び始める
to arouse suspicion
wzbudzać czyjeś zainteresowanie
学び始める
arouse sb's interest
podekscytować kogoś
学び始める
fire somebody up
podpis, tytuł (np. pod obrazkiem)
学び始める
caption
kichać, kaszleć x2
学び始める
to sneeze, to cough
przebranie, bal przebierańców
学び始める
fancy dress ball, costume
strój kąpielowy
学び始める
costume
bardzo się starać (o coś)
学び始める
go all out for something
zachód słońca
学び始める
sunset
wschód słońca
学び始める
sunrise
postarać się coś zrobić
学び始める
make an effort to do something
pogrzebowy, żałobny
学び始める
funereal
niepokój, obawa
学び始める
anxiety
zaniepokojony, zatroskany
学び始める
anxious
troskliwy, zatroskany
学び始める
thoughtful
niezrównoważony
学び始める
disturbed
leczniczy, terapeutyczny
学び始める
therapeutic
psycholog
学び始める
psychologist
interweniować
学び始める
to intervene
kropla, odrobina
学び始める
dash
odrobina romantyzmu, przyzwoitości
学び始める
dash of romance, decency
kawa rozpuszczalna
学び始める
instant coffee
uprawiać rośliny
学び始める
to grow plants
kawa rzemieślinicza
学び始める
artisan coffee
palić, prażyć, piec
学び始める
roast
ekspres do kawy
学び始める
a coffee maker
kawosz
学び始める
coffee drinker
kawiarka
学び始める
moka pot, cafetiere
kawiarka tłokowa
学び始める
french press
przysłowie, przysłowiowy
学び始める
proverb, proverbial
Ściągałem na egzaminie, ale i tak oblałem.
学び始める
I cheated on the exam but I failed anyway.
On zawsze oszukuje kiedy gramy w Monopoly.
学び始める
He always cheats when we play Monopoly.
zyskać przewagę
学び始める
gain an advantage
znaleźć złoty środek
学び始める
strike a balance
prawdomówny
学び始める
truthful
peleryna, ale też zasłona, przykrywka
学び始める
cloak
dysharmonia, niezgodność
学び始める
mismatch
świadomy, samoświadomy
学び始める
conscious, self-conscious
Nie powinniście czuć się skrępowani swoimi wadami.
学び始める
You shouldn't be self-conscious about your flaws.
magiczne zaklęcia
学び始める
magic spells
krytykujący, krytyczny, łatwo oceniający
学び始める
judgemental
Jak możesz uzasadnić swoją propozycję?
学び始める
How can you argue your proposition?
kociarz, psiarz, kawiarz
学び始める
cat person, dog person, coffee person,
borykać się z (3)
学び始める
struggle with, wrestle with, grapple with
trafić na pierwsze strony gazet
学び始める
make headlines
Nasz pies drapie w drzwi, kiedy chce wyjść.
学び始める
Our dog scratches the door when it wants to go out.
zdezorientowany, zagubiony, pogmatwany
学び始める
confused
zmysł węchu, zmysłowo, zmysłowy
学び始める
sense of smell, sensual, sensually
krajobraz
学び始める
landscape
punkt orientacyjny
学び始める
landmark
magnes
学び始める
magnet
przełomowa decyzja
学び始める
landmark decision
terytorium, terytorialny
学び始める
territory, territorial
kask i ubranie ochronne
学び始める
protective helmet and suit
nieuniknione
学び始める
inevitable
nieomylny, nieomylność papieska
学び始める
infallible, papal infallibility
przewyższać, być lepszym
学び始める
surpass
Wyniki przekroczyły nasze oczekiwania.
学び始める
The results surpassed all our expectations.
dobroczynny
学び始める
benevolent
czujący, odczuwający
学び始める
sentient
nazwisko panieńskie
学び始める
maiden name
nazwisko dwuczłonowe
学び始める
double-barrelled surname
wgląd w coś, dogłębnie zrozumienie
学び始める
insight into something
stronniczość mediów
学び始める
media bias
stronniczość, uprzedzenie
学び始める
bias
patriarchalny, matriarchalny
学び始める
patriarchal, matriarchal
jednostka miary
学び始める
unit of measure
kolorowanka
学び始める
colouring book
samokrytyczni
学び始める
self-critical
pędzić do domu
学び始める
rush home
Moja żona robi się nerwowa, kiedy ją poganiam.
学び始める
My wife gets nervous when I rush her.
samopomoc
学び始める
self-help
ogólna tendencja
学び始める
the general trend
autoprezentacja
学び始める
self-presentation
pierwsze wrażenie, niezatarte wrażenie
学び始める
first impression, lasting impression
mieć wrażenie, odnieść wrażenie, być pod wrażeniem
学び始める
have the impression, get the impression, be impressed
godny zaufania
学び始める
trustworthy, credible
dominująca pozycja
学び始める
dominant position
ekstrawertyk, ekstrawertyczny
学び始める
extrovert, extroverted
introwertyk, introwertyczny
学び始める
introvert, introverted
postrzegać coś, postrzeganie
学び始める
to perceive something, perception
postrzeganie siebie
学び始める
self-perception
atrybut, cecha, przymiot
学び始める
attribute
zaufać intuicji, przeczuciom
学び始める
go with one's gut
wypatroszyć rybę
学び始める
gut the fish
łatwiej powiedzieć niż zrobić
学び始める
easier said than done
niebezpieczna sytuacja, grząski grunt
学び始める
minefield
posłać całusa na odległość
学び始める
air-kiss
ukłonić się komuś
学び始める
bow to someone
krzyczeć, wrzeszczeć
学び始める
shout, scream, yell
przyciągający uwagę
学び始める
attention-grabbing
stygmatyzacja
学び始める
social stigma
piętno, znamie
学び始める
stigma
plama, znamie na skórze
学び始める
mark
opieka medyczna, leczenie
学び始める
treatment
On był powodem mojej rozpaczy.
学び始める
He was the cause of my woe.
żałość
学び始める
woe
rozpacz (4)
学び始める
grief, despair, distress, woe
metaforyczny
学び始める
figurative
w przenośni, metaforycznie, symbolicznie
学び始める
figuratively, metaphorically, symbolically
skojarzenie, związek (np. między dwoma wydarzeniami, pomysłami)
学び始める
association
autorefleksyjny, autorefleksja
学び始める
self-reflective, self-reflect
Dojeżdżam codziennie do pracy.
学び始める
I commute to work every day.
jedna na cztery osoby
学び始める
one in four people
syrena
学び始める
mermaid
zagorzały zwolennik, wielbiciel
学び始める
keen supporter, admirer
głęboki podziw
学び始める
keen admiration
podnoszczenie ciężarów
学び始める
weightlifting
sporty wodne
学び始める
aquatic sports
płetwa (u ryby)
学び始める
fin
płetwa (u nurka)
学び始める
flipper, swimfin
układ sercowo-naczyniowy, układ krwionośny
学び始める
cardiovascular system
wysiłek fizyczny
学び始める
exertion
materiał filmowy (o określonym wydarzeniu)
学び始める
footage
cywil
学び始める
civilian
zharmonizowany
学び始める
harmonized
inwigilacja
学び始める
surveillance
przemycać narkotyki, przemytnik
学び始める
smuggle drugs, smuggler
wykrywalny
学び始める
detectable
wykrywać coś
学び始める
detect something
bezzałogowa sonda kosmiczna
学び始める
unmanned spacecraft
cynk, poufna informacja
学び始める
dope, wire, tip-off
pojazd bez kierowcy
学び始める
driveless vehicle
kolej magnetyczna
学び始める
maglev
banał, frazes x2
学び始める
cliché, commonplace
automatyzacja
学び始める
automation
prototyp
学び始める
a prototype
próżnia
学び始める
vacuum
autentyczny
学び始める
authentic
przeważający, powszechnie występujący, rozpowszechniony
学び始める
prevalent
pociąg towarowy
学び始める
goods train, freight train
kapsuła w rurze
学び始める
pod in the tube
naciągana historia
学び始める
tall, far-fetched story
opanować nowy język
学び始める
to master a new language
pobudzać, ożywiać
学び始める
boost
wskazówka, rada
学び始める
tip (guide, clue)
inteligencja, zdolności umysłu
学び始める
brainpower
język ojczysty
学び始める
mother tongue
częstotliwość
学び始める
frequency
odmiana, fleksja
学び始める
inflection
wymarcie, zanik
学び始める
extinction
być zagrożonym wiginięciem
学び始める
be at risk of extinction
otrzeźwiający
学び始める
sobering
nieuchwytny
学び始める
elusive, intangible
przytulność, kameralny nastrój
学び始める
cosiness
subiektywny, obiektywny
学び始める
subjective, objective
drabina
学び始める
ladder
na czele tabeli/ rankingu
学び始める
at the head of the table / ranking
szczepienie
学び始める
vaccination / inoculation
odporność (na chorobę)
学び始める
immunity
zadowolony
学び始める
content, glad, pleased
wydzielać dziwny zapach
学び始める
to give off a strange smell
wydawać dziwny dźwięk
学び始める
to give off a strange sound
zapach, woń
学び始める
scent, smell
ślad jelenia
学び始める
deer track, deer scent
perfum
学び始める
perfume
katalizator
学び始める
catalyst
dezodorant
学び始める
deodorant
lesisty obszar
学び始める
woody area
mech
学び始める
moss
mieć z kimś do czynienia, zadzierać z kimś
学び始める
mess with somebody
niedoceniany
学び始める
underestimated
anonimowość
学び始める
anonymity
początkowo
学び始める
initially
Początkowo włączyliśmy się w to z ciekawości i współczucia.
学び始める
Initially we involved ourselves into this out of curiosity and compassion.
paskudny zwyczaj
学び始める
nasty habit
złośliwy
学び始める
mean, nasty
wstrętny zapach, smak
学び始める
nasty smell, taste
ukrywać tożsamość
学び始める
to hide identity
doskonalić, poprawiać (a)
学び始める
ameliorate
dopracowywać, ulepszać
学び始める
tweak
neutralny
学び始める
neutral

コメントを投稿するにはログインする必要があります。