Stocks and shares – Business English; Udziały i akcje – angielskie słownictwo biznesowe

 0    36 フィッシュ    lenka1
mp3をダウンロードする 印刷 遊びます 自分をチェック
 
質問 答え
udziałowiec, akcjonariusz
学び始める
stockholder = shareholder
akcja, udział
posiadać akcje spółki petrochemicznej
学び始める
share
to have shares in an oil company
akcja uprawniająca do głosowania
学び始める
voting share
akcja nieuprawniająca do głosowania
学び始める
non-voting share
akcje zwyczajne
学び始める
equities
kapitał własny
学び始める
equity
kapitał akcyjny
学び始める
stock
instrumenty dłużne
学び始める
debt instruments (bonds and debentures)
instrumenty pochodne
学び始める
derivatives
papiery wartościowe
学び始める
securities
emitent
学び始める
issuer
emitować akcje
学び始める
to issue shares
wprowadzić akcje na giełdę
学び始める
to float shares on the stock exchange
dywidenda
学び始める
dividend
giełda papierów wartościowych
学び始める
stock exchange
giełda towarowa
学び始める
commodities exchange
obligacja
学び始める
bond
wartość firmy (reputacja, znaki handlowe itp.)
学び始める
goodwill
dźwignia finansowa
学び始める
leverage
rynek papierów wartościowych
学び始める
securities market
rynek towarowy
学び始める
physical market
rynek o tendencji zwyżkowej
学び始める
bull market
rynek o tendencji zniżkowej
学び始める
bear market
obligacja
学び始める
debenture
pierwsza oferta publiczna
学び始める
Initial Public Offering (IPO)
spółka notowana na giełdzie
学び始める
listed company
zadłużenie, dźwignia finansowa
bardzo zadłużona spółka
学び始める
gearing [UK] = leverage [US]
a highly leveraged company
załamanie
学び始める
crash = collapse
transakcje z wykorzystaniem informacji wewnętrznych
学び始める
Insider dealing/trading
dom maklerski
学び始める
brokerage house
akcje groszowe
学び始める
penny stocks
rynek transakcji terminowych
学び始める
futures market
solidne akcje, akcje dużych firm przynoszące zyski
学び始める
blue chip stocks
kapitał wysokiego ryzyka
学び始める
venture capital
zysk, zwrot (procentowy) z inwestycji
zysk 8% z inwestycji
学び始める
yield
a yield of 8% on the investment
wartość nominalna / parytetowa
学び始める
par value

コメントを投稿するにはログインする必要があります。