testensi1

 0    17 フィッシュ    19klaudia19
mp3をダウンロードする 印刷 遊びます 自分をチェック
 
質問 język polski 答え język polski
Jaki proces zostanie uruchomiony, jeśli do przełącznika dotrze ramka, której adresu docelowego MAC nie ma w tablicy adresów MAC?
学び始める
Zalewanie
Jakie czynniki powodują, że implementacje szybszych sieci Ethernet są bardziej podatne na szum?
学び始める
Krótszy czas bitu
Jaki proces zostanie uruchomiony, jeśli do przełącznika dotrze ramka, której adresu źródłowego MAC nie ma w tablicy adresów MAC? a) Automatyczne
学び始める
Uczenie się
Jak nazywa się operacja, w której przełącznik Ethernetowi tworzy wpisy w tablicy adresów MAC?
学び始める
uczenie się
Która z następujących funkcji należy do warstwy łącza danych?
学び始める
Łączy oprogramowanie sieciowe ze sprzętem sieciowym
Które z następujących stwierdzeń odnosi się do obwodu wirtualnego?
学び始める
Ustanawia połączenie logiczne między dwoma urządzeniami
Które z następujących podwarstw łącza danych są typowo używane w sieciach LAN?
学び始める
LLC i MAC
Które z następujących stwierdzeń opisujących metodę MAC opartą na rywalizacji jest prawdziwe?
学び始める
węzły rywalizują o dostęp do nośnika
Co jest zawarte w polu danych ramki?
学び始める
Jednostka PDU warstwy sieci
Które z następujących protokołów są typowo używane w sieciach WAN?
学び始める
HDCL i PPP
Jeśli węzeł odbierze ramkę i obliczoną wartość CRC będzie różnić od wartości CRC z pola FCS, to jakie podejmie działanie?
学び始める
Odrzuci ramkę
Host z gałęzi południowej nie może uzyskać dostępu do serwera pod adresem 192.168.254.222. /224. Podczas badań ustalono, że adres IPv4 hosta jest 169.254.11.15/16. Na czym polega istniejący problem?
学び始める
Host używa adresu łącza lokalnego
Host z gałęzi południowej nie może uzyskać dostępu do serwera pod adresem 192.168.254.222. /224. Podczas badań ustalono, że adres IPv4 hosta jest 169.254.11.15/16. Na czym polega istniejący problem?
学び始める
4
IP jest protokołem bezpołączeniowym, a pakiet może zostać odrzucony na trasie do miejsca określonego przez docelowy adres IP. Jeśli pakiety są odrzucane, to w jaki sposób wiadomości są kompletowane?
学び始める
Host docelowy oczekuje pakietu i jeśli go nie otrzyma, to wyśle żądanie
Co się może stać kiedy wartość TTL będzie równa 1 ?
学び始める
Pakiet może zostać poprawnie dostarczony, jeśli miejscem docelowym jest bezpośrednio podłączona sieć oraz Pakiet zostanie odrzucony przez następny router, chyba, że do jego interfejsu jest podłączona sieć docelowa
Które z następujących stwierdzeń wymaga protokołu do routingu statycznego i dynamicznego są prawdziwe?
学び始める
Routing dynamiczny zwiększa obciążenie spowodowane przetwarzaniem plików oraz Routery mogą korzystać jednocześnie routingu statycznego i dynamicznego
Dlaczego IP jest protokołem niezależnym od nośnika?
学び始める
Działa tak samo dla wszystkich nośników z poziomu warstwy 1

コメントを投稿するにはログインする必要があります。