testensi3

 0    20 フィッシュ    19klaudia19
mp3をダウンロードする 印刷 遊びます 自分をチェック
 
質問 język polski 答え język polski
Które pola ramki ethernetowej służy do wykrywania błędów?
学び始める
Sekwencja kontrola ramki (FCS)
Które z następujących stwierdzeń odnosi się do jednego z ograniczeń zastanych technologii Ethernet?
学び始める
Słaba skalowość
Które stwierdzenie odnoszące się do czasu bitu jest prawdziwe?
学び始める
Jest to czas, w którym karta sieciowa wprowadza bit z warstwy łącza danych do nośnika warstwy 1
Co to jest synchronizacja?
学び始める
Mechanizm wykorzystywany przez urządzenia podczas transmisji danych do synchronizacji sygnałów
Które z następujących stwierdzeń NIE jest prawdziwe?
学び始める
1 Mb/s = 100 000 bitów na sekundę
Która z następujących miar odnosi się do faktycznej szybkości przesyłanych danych przez nośnik?
学び始める
Przepustowość
Które z następujących stwierdzeń odnoszących się do kabli bez przeplotu są prawdziwe?
学び始める
Mogą być zgodne ze standardem 586A albo 568B i Można ich użyć do połączenia hosta z przełącznikiem
Dzięki czemu jest eliminowany przesłuch w kablu UTP?
学び始める
Skręcaniu przewodów w pary
Jakie korzyści wynikają z używania kabla światłowodowego?
学び始める
Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne Większa maksymalna odległość przesyłania danych Większa potencjalna szerokość pasma
Jakie jest główne zadanie warstwy fizycznej?
学び始める
Definiuje specyfikacje funkcjonalne łączy między systemami końcowymi oraz specyfikacje sygnałów elektrycznych, optycznych i radiowych
Jaki jest cel kodowania?
学び始める
Reprezentowanie bitów danych za pomocą różnych wzorców sygnałów elektrycznych lub świetlnych bądź fal elektromagnetycznych, które następnie są wprowadzane do nośnika fizycznego
Które z następujących stwierdzeń opisujących topologię logiczną sieci jest prawdziwe?
学び始める
Wpływa na używaną w sieci metodę MAC
Która z form komunikowania się jest typem komunikacji tekstowej w czasie rzeczywistym między dwoma osobami (lub więcej), porozumiewającymi się głównie w formie tekstowej
学び始める
Komunikacja natychmiastowa (IM – Instant Messaging)
Jaki typ sieci daje klientom ograniczony dostęp do danych firmy, takich jak stan zapasów, wykazy części i zamówienia
学び始める
Ekstranet
Co lub kto określa priorytet ruchu sieci i jego charakterystyki na potrzeby zarządzania danymi?
学び始める
Strategie zapewnienia jakości usług
Reguły które rządzą procesem komunikacji sieciowej są nazywane
学び始める
protokołami
Jakie procesy związane z ruchem w sieci muszą być wdrożone, aby strategia zapewnienia jakości usług działała poprawnie (wybrać dwie odpowiedzi)?
学び始める
Ruch jest klasyfikowany na podstawie wymagań stawianych jakości usług oraz Każdej klasyfikacji danych aplikacji są przepisywane odpowiednie priorytety
Kable miedziane i kable światłowodowe to dwa przykłady
学び始める
nośników sieciowych
Co lub kto z wymienionych jest składnikiem architektury sieci (wybrać 2 odpowiedzi)?
学び始める
Wbudowany potencjał wzrostu i Technologie nadmiarowe
Niewielkie rysunki przedstawiające graficznie urządzenia i nośniki sieciowe są nazywane
学び始める
symbolami sieciowymi

コメントを投稿するにはログインする必要があります。