TOLES Foundation 3A (p. 87)

 0    37 フィッシュ    kkkzzz
mp3をダウンロードする 印刷 遊びます 自分をチェック
 
質問 答え
spór
学び始める
a dispute
sporny
学び始める
disputable
naruszenie umowy
学び始める
a breach of contract
postanowił pozwać ją o naruszenie umowy.
学び始める
he decided to sue her for breach of contract.
naruszyć umowę
学び始める
to breach the contract
pozwał ją na takiej podstawie, że nie zapłaciła.
学び始める
he sued her on the grounds that she didn’t pay.
pozwał ją na podstawie braku płatności.
学び始める
he sued her on the grounds of failure to pay.
pozwal ja na podstawie nie wykonania umowy
学び始める
he sued her on the grounds of non-performance
anulowała czek.
学び始める
she cancelled the cheque.
sąd hrabstwa, niskiego szczebla
学び始める
the county court
pozwać kogoś = wszcząć postępowanie przeciwko komuś = wnieść pozew
学び始める
to sue someone / to start an action against someone / to start a legal action against / to make a claim against
sprawa sądowa/ powództwo
学び始める
a suit = a lawsuit
jako skutek
学び始める
as a result of
jako bezpośredni skutek
学び始める
as a direct result of
jako niebezpośredni skutek
学び始める
as an indirect result of
strata
学び始める
a loss
ponieść stratę
学び始める
to suffer a loss
wadliwy
学び始める
defective = faulty
!wada
学び始める
! a defect
!wina
学び始める
! a fault
powód
学び始める
a claimant
roszczenie
学び始める
a claim
wystąpić z roszczeniem
学び始める
to claim
formularz pozwu/pozew
学び始める
the claim form
! pozew (w polsce)
学び始める
!a statement of claim
pozwany
学び始める
a defendant
obrona
学び始める
a defence
zarzut procesowy
学び始める
!a defence
bronić
学び始める
to defend
doręczenie
学び始める
service
dostawa
学び始める
delivery
doręczenie pism/pozwu
学び始める
service of letters/claim form
doręczyć pozew pozwanemu
学び始める
to serve a claim form on(upon) the defendant
dostawa towaru
学び始める
delivery of goods
dostarczyć towar klientowi
学び始める
to deliver goods to the customer
klient usług
学び始める
client
klient towarów
学び始める
customer

コメントを投稿するにはログインする必要があります。