Typowa rozmowa z podręcznika - En typisk samtale fra en lærebok

 0    15 フィッシュ    VocApp
mp3をダウンロードする 印刷 遊びます 自分をチェック
 
質問 答え
Mieszkam w Warszawie.
学び始める
Jeg bor i Warszawa
Ile masz lat?
学び始める
Hvor gammel er du?
Kim jesteś z zawodu?
dosł.:"Jakiego rodzaju pracę masz?"
学び始める
Hva slags jobb har du?
Nie palę.
学び始める
Nei, jeg røyker ikke.
Skąd pochodzisz?
学び始める
Hvor kommer du fra?
Palisz papierosy?
学び始める
Røyker du sigaretter?
Gdzie mieszkasz?
学び始める
Hvor bor du?
+8 フィッシュ
レッスンはコースの一部です
"Norweski: dzień drugi"
(合計で 279 フィッシュ)

無料でコースを試す

コメントを投稿するにはログインする必要があります。