Unit 13 cz.2

 0    103 フィッシュ    jakub0
mp3をダウンロードする 印刷 遊びます 自分をチェック
 
質問 答え
odpady toksyczne/przemysłowe/nuklearne
学び始める
toxic / industrial / nuclear waste
kwaśny deszcz
学び始める
acid rain
chów w klatkach
学び始める
battery farming
troszczyć się o środowisko
学び始める
be environmentally aware
ulegający biodegradacji
学び始める
biodegradable
pojemnik na szkło/makulature/plastik
学び始める
container for glass / waste paper / plastic
prowadzić kampanie na rzecz czegoś/ przeciwko czemuś
学び始める
campaign for sth / against sth
dwutlenek węgla
学び始める
carbon dioxide
chronić/oszczędząć
学び始める
conserve
oszczędzanie
学び始める
conservation
wyciananie lasów
学び始める
deforestation
zniszczenie
学び始める
destruction
wymierać/wyginąć
学び始める
die out / become extinct
niszczyć środowisko
学び始める
do/cause damage to the environmet
Dzień ziemi
学び始める
Earth Day
katastrofa ekologiczna
学び始める
ecological disaster
ekologia
学び始める
ecology
emisja
学び始める
emission
emitować
学び始める
emit
zagrożony gatunek zwierzęcia
学び始める
endangered animal species
przyjazny dla środowiska
学び始める
environment-friendly
ochrona środowiska
学び始める
environmental protection
zagrożenie środowiska
学び始める
environmental threat
spaliny
学び始める
exhaust fumes
globalne ocieplenie
学び始める
global warming
efekt cieplarniany
学び始める
greenhouse effect
wysypisko odpadów
学び始める
landfill
Matka natura
学び始める
Mother Nature
park narodowy
学び始める
national park
klęska żywiołowa
学び始める
a natural disaster
środowisko naturalne
学び始める
natural habitat
zasoby naturalne
学び始める
natural resources
rezerwat przyrody
学び始める
nature reserve
szlak krajobrazowy
学び始める
nature trail
energia nuklearna
学び始める
nuclear energy
wyciek ropy
学び始める
oil spill
nadmierny odłów ryb
学び始める
overfishing
przeludnienie
学び始める
overpopulation
powłoka/dziura ozonowa
学び始める
ozone layer / hole
sadzenie drzew
学び始める
planting trees
zanieczyszczenie
学び始める
pollution
chronić/ocalić/objęty ochroną
学び始める
protect / preserve / preserved
przetwarzać, poddawać recyklingowi
学び始める
recycle
odnawialne/ alternatywne źródło energii
学び始める
renewable / alternative energy source
butelki zwrotne
学び始める
bottle feedback
śmieci/ wysypisko śmieci
学び始める
rubbish/rubbish dump
ścieki/oczyszczalnia ścieków
学び始める
sewage / sewage plant
wywóz ścieków/ odpadów
学び始める
sewage / waste disposal
smog
学び始める
smog
gleba
学び始める
soil
dzikie niezagospodarowane obszary, puszcza
学び始める
wilderness
faina i flora
学び始める
wildlife
lawina
学び始める
an avalanche
susza
学び始める
a drought
trzesienie ziemi
学び始める
earthquake
powódz/powodzie
学び始める
flood / flooding
pożar lasu
学び始める
a forest fire
huragan
学び始める
a hurricane
tornado
学び始める
tornado
tsunami
学び始める
tsunami
tajfun
学び始める
typhoon
erupcja wulkanu
学び始める
volcano eruption
asteroida
学び始める
an asteroid
atmosfera
学び始める
atmosphere
czarna dziura
学び始める
a black hole
kometa
学び始める
a comet
konstelacja, gwiazdozbiór
学び始める
constellation
zaćmienie
学び始める
eclipse
galaktyka
学び始める
galaxy
grawitacja
学び始める
gravitation/gravity
deszcz meteorów
学び始める
meteor shower
meteoryt
学び始める
meteorite
orbita
学び始める
an orbit
kosmos
学び始める
outer space
planeta
学び始める
a planet
układ słoneczny
学び始める
solar system
gwiazda
Czy masz ulubioną gwiazdę?
学び始める
a star
Do you have a favourite star?
schronisko dla zwierząt
学び始める
animal shelter
klatka
学び始める
a cage
przyjść/pośpieszyć komuś/czemuś z pomoca
学び始める
come/go to sb's/sth's rescue
nieurodzaj
学び始める
crop failure
ewakuować się
学び始める
evacuate/evacuation
karmić
Nie powinieneś dokarmiać dzikich zwierząt.
学び始める
to feed
You shouldn't feed wild animals.
zniszczenia spowodowane powodzią
学び始める
damage caused by flood/flood damage
przyszłe pokolenia
学び始める
future generations
uprawiać warzywa/ zboża
学び始める
grow vegetables / crops
naturalny/sztuczny (chemiczny) nawóz
学び始める
natural / artificial (chemical) fertilizer
pestycydy, środki owadobójcze
学び始める
pesticides, insecticides
redukować, zmniejszać
学び始める
reduce, decrease
akcja ratunkowa
学び始める
rescue operation
erozja gleby
学び始める
soil erosion
zagrożenie
学び始める
threat/danger
dolać oliwy do ognia
学び始める
add fuel to the fire/flames
być jak ożywczy powiew powietrza, czymś nowym
学び始める
be a breath of fresh air
być osobą praktyczną, twardo stąpającą po ziemi
学び始める
be a down-to-earth person
być kroplą w morzu
学び始める
be a drop in the sea
być w opałach
学び始める
be in deep water
nie posiadać się ze szczęścia
学び始める
be over the moon
dowiedzieć się czegoś w tajemnicy
学び始める
get wind of sth
sięgnąć dna
学び始める
hit rock bottom
igrać z ogniem
Na twoim miejscu nie igrałbym z ogniem.
学び始める
to play with fire
If I were you, I wouldn't play with fire.
szerzyć się w zastraszającym tempie
学び始める
spread like wildfire
na krańce swiata
学び始める
to the ends of the world

コメントを投稿するにはログインする必要があります。