Unowersalne zwroty

 0    226 フィッシュ    patrycjapieczykolan
mp3をダウンロードする 印刷 遊びます 自分をチェック
 
質問 答え
Do you mind
Do you mind if I sit here? Do you mind if I take a nap? Do you mind if we leave now? Do you mind if I open the window?
学び始める
Nie masz nic przeciwko, masz coś przeciwko
masz coś przeciwko abym tutaj usiadł? Mogę uciąć sobie drzemkę? Może wyjdziemy teraz?
Do you mind + ing
prośba
Do you mind sitting here? Do you mind talking out the rubbish? Do you mind telling us why? Do you mind introducing yourself?
学び始める
Czy możesz, mógłbyś + ing
czy możesz usiąść tutaj? Mógłbyś wynieść śmieci?
How are you holding up?
学び始める
Jak się trzymasz? Jak sobie radzisz?
Long time no see.
学び始める
Dawno się nie widzieliśmy. Kopę lat.
How come?
学び始める
Jak to? Dlaczego?
That's too bad.
学び始める
Szkoda. A to pech.
I have no clue.
学び始める
Nie mam pojęcia.
I have no doubt.
学び始める
Nie mam wątpliwości.
Help yourself!
学び始める
Częstuj się!
Be my guest.
学び始める
Bądź moim gościem. Nie krępuj się!
See that it's done.
学び始める
Dopilnuj aby to było zrobione.
I owe you an apology.
学び始める
Jestem ci winien przeprosiny.
It is said that...
学び始める
Mówi się, że...
They say that
学び始める
Mówią, że. Powiadają
Can i have
学び始める
Czy mogę dostać
Do you feel like + ing?
Do you feel like dancing tonight? Do you feel like going out today? I don't feel like going out! I don't feel like swimming now!
学び始める
Czy masz ochotę na + ing?
Masz ochotę potańczyć wieczorem? Masz ochotę wyjść dzisiaj?
No way!
学び始める
Nie ma mowy.
keep talking
学び始める
mów dalej
Likewise
学び始める
Również. Wzajemnie
I don't get it.
学び始める
Nie rozumiem. Nie łapię tego.
I'll pass.
学び始める
Odpuszczę sobie. Ja pasuję.
What do you mean?
学び始める
Co masz na myśli?
Let me check.
学び始める
Niech sprawdzę.
Let me chew it over.
学び始める
Pozwól że to przemyslę.
I recalked, that
学び始める
Przypomniałem sobie, że
Roger that
学び始める
przyjąłem do wiadomosci. Zrozumiano.
Sorry, I tuned out.
学び始める
Przepraszam, wyłączyłem się.
unlike...
学び始める
w odróżnieniu od...
Hopefully
学び始める
Ufnie, miejmy nadzieję
I must admit that
学び始める
Muszę przyznać, że
From my point of view...
学び始める
Z mojego punktu widzenia...
Walk me through it.
学び始める
Wyjasnij mi to, wytłumacz to dokładnie
No worries, I will work something out.
学び始める
Bez obaw, coś wymyślę.
take a seat and hear me out.
学び始める
usiądź i wysłuchaj mnie.
I couldn't agree more.
学び始める
W pełni się z tym zgadzam.
Let me double-check.
学び始める
Pozwól mi jeszcze raz sprawdzić. Pozwól że się upewnię
Don't get me wrong.
学び始める
Nie zrozum mnie źle.
Joking aside
学び始める
Żarty na bok. Mówiąc poważnie
Pull no punches.
学び始める
Wal prosto z mostu
It's your call.
学び始める
To Twoja decyzja.
I misspoke.
学び始める
Źle powiedziałem, źle się wyraziłem.
You'd better...
Konstrukcji "had better" używa się w odniesieniu do przyszłości lub teraźniejszości (nigdy przeszłości). Służy to udzielania rad lub zaleceń.
You'd better shape up. You had better stay at home.
学び始める
Lepiej żebyś...
Konstrukcji "had better" używa się w odniesieniu do przyszłości lub teraźniejszości (nigdy przeszłości). Służy to udzielania rad lub zaleceń.
Lepiej się popraw. Lepiej by było żebyś został w domu.
Get well soon!
学び始める
Szybkiego powrotu do zdrowia!
Let's get down to work.
学び始める
Zabierajmy się do pracy.
Let's get started.
学び始める
Możemy zaczynać.
I'll make it up to you.
学び始める
Wynagrodzę ci to.
Under no circumstances
学び始める
W żadnym wypadku, pod żadnym pozorem
I've been meaning to tell you.
学び始める
Chciałem ci powiedzieć. Zamierzałem Ci powiedzieć
I've been meaning to call you.
学び始める
Chciałem do ciebie zadzwonić.
I've been meaning to go.
学び始める
Miałem zamiar iść
All comes down to
学び始める
Wszystko sprowadza się do
I can't figure it out.
学び始める
Nie mogę tego rozgryźć, zrozumieć.
figure out
I figured him out. I cannot figure out his strange behaviour.
学び始める
zrozumieć czyjeś zachowanie
Zrozumiałem jego zachowanie. Nie mogę zrozumieć jego dziwnego zachowania.
I'll be honest with you.
学び始める
Będę z tobą szczery.
I'm happy for you.
学び始める
Cieszę się Twoim szczesciem.
There you go!
学び始める
A nie mówiłem! No właśnie. Proszę, gdy coś podajemy.
There you are
学び始める
No właśnie, a nie mówiłam? Tutaj jesteś! albo gdy coś podajemy - proszę
It's up to you.
学び始める
To zależy od ciebie. Twoja decyzja.
It reminds me of
学び始める
To przypomina mi o
Fair enough
学び始める
Zgoda, w porządku, brzmi dobrze
Wyrażenie używane do przyznania komuś racji, stanowi ono wyraz uznania, zrozumienia lub akceptacji jakiejś kwestii.
come again?
学び始める
możesz powtórzyć?
I didn't catch him.
学び始める
Nie udało mi się z nim skontaktować. (nie złapałem go)
I didn't see it coming.
学び始める
Nie spodziewałem się tego
Are you done?
学び始める
Skończyłeś?
I'm done.
学び始める
Skończyłem.
It's on the tip of my tongue
学び始める
Mam to na końcu języka
I figured that
学び始める
Uznałem że
If i were you I would
If i were you I would go there.
学び始める
Gdybym był na twoim miejscu to bym
To be honest...
学び始める
Szczerze mówiąc...
I'm looking forward
学び始める
Nie mogę się doczekać
I have no idea
学び始める
nie mam pojęcia
Cheers!
学び始める
na zdrowie
To the best of my knowledge
学び始める
O ile mi wiadomo
Works for me.
学び始める
Mi pasuje, mi odpowiada
Not works for me
学び始める
Nie odpowiada mi.
though...
学び始める
chociaż...
Hope you don't mind
学び始める
Mam nadzieję, że nie masz nic przeciwko
I take your word for it.
学び始める
Wierzę ci na słowo. Trzymam Cię za słowo
I don't mind
学び始める
Nie mam nic przeciwko
That's very kind of you.
学び始める
To bardzo miło z Pana strony.
That's not what, I meant
学び始める
Nie o to mi chodzilo
That's not quite what I meant.
学び始める
Niezupełnie to miałem na myśli.
It's been a while.
学び始める
Minęło trochę czasu.
It makes me wonder...
学び始める
Zastanawia mnie
It's all over.
学び始める
To już koniec. Już po wszystkim.
My bad.
学び始める
Mój błąd, wina.
On a side note
学び始める
Tak na marginesie...
I'll do my best
学び始める
zrobię co w mojej mocy
I caved. I folded.
学び始める
Ugiąłem się Spasowałem.
Rest assured that
学び始める
Możesz być pewien, że
I can't thank you enough.
学び始める
Nie wiem jak Ci dziękować.
Can you spare me a minute?
学び始める
Czy możesz mi poświęcić minutę?
It has nothing to do with it.
学び始める
To nie ma z tym nic wspólnego.
It has nothing to do with...
学び始める
Nie ma to nic wspólnego z...
Keep me posted.
学び始める
Informuj mnie na bieżąco.
Look out for yourself
学び始める
Uważaj na siebie, dbaj o siebie
I got it!
学び始める
Mam to
Ability
You have an ability to problem-solve.
学び始める
Umiejętność, zdolność
masz zdolność do rozwiązania problemów
When it comes to me...
学び始める
Jeśli chodzi o mnie...
When it comes to...
学び始める
Jeśli chodzi o...
Actually
学び始める
Tak właściwie
Can I ask you a favour?
学び始める
Mogę cię prosić o przysługę? O coś prosić?
I'm sitting on the fence
学び始める
Waham się, nie mam zdania
Eventually... Finally
学び始める
Ostatecznie, w końcu
I couldn't care less
学び始める
Nie obchodzi mnie to
I'm all set.
学び始める
Jestem przygotowany. Wszystko gotowe
Take your time.
学び始める
Nie spiesz się.
Go ahead
学び始める
Śmiało
Luckily
学び始める
szczęśliwie, na szczęście
I didn't make it.
学び始める
Nie udało mi się.
Make yourself at home
学び始める
Rozgość się
Sorry, say again?
学び始める
Przepraszam, powiedz jeszcze raz?
I bet...
I bet you can't do it. I bet she's cheating on him.
学び始める
Założę się...
Założę się, że nie możesz tego zrobić. Założę się że ona go zdradza
It's getting late.
学び始める
Robi się późno.
It's getting dark
学び始める
Robi się ciemno
Get ready!
学び始める
Przygotuj się, szykuj się!
I can't help it
学び始める
Nic na to nie poradzę
Otherwise
Look where you are going, otherwise you'll fall
学び始める
Inaczej, w przeciwnym razie
Patrz gdzie idziesz, inaczej się przewrócisz.
All in all
学び始める
W sumie, suma sumarum
Do you need a hand?
学び始める
Czy potrzebujesz pomocy?
Will you be able to come?
学び始める
Czy będziesz mógł przyjść?
Will you be able to...
学び始める
Czy będziesz w stanie...
I can assue you that
学び始める
Mogę Cię zapewnić że
It's not rocket science
学び始める
To nie czarna magia, to żadna filozofia
No way!
学び始める
Nie ma mowy.
Not at all
学び始める
Ani trochę
By no means
学び始める
W żadnym wypadku, w żaden sposób
I did't say that.
学び始める
Nie powiedziałem tego.
It's not the same thing.
学び始める
To nie to samo.
Sorted.
学び始める
Załatwione
Done.
学び始める
Zrobione.
I give you my word.
学び始める
Daję słowo.
I take care of it.
学び始める
Zajmę się tym
You got it boss
学び始める
Masz to szefie, robi się
You're wrong.
学び始める
Jesteś w błędzie.
I think so, too.
学び始める
Ja też tak myślę.
That's the point.
学び始める
O to chodzi.
There's no point
学び始める
Nie ma sensu
I think, you are right
学び始める
Myślę, że masz rację
You may be right.
学び始める
Możesz mieć rację.
Perhaps so.
学び始める
Być może tak.
Certainly
学び始める
Na pewno
You must be kidding
学び始める
Chyba żartujesz
Don't be ridiculous!
学び始める
Nie bądź śmieszny!
Don't exaggerate!
学び始める
Nie przesadzaj!
Is this amusing?
学び始める
Czy to jest zabawne? Bawi Cię to?
I'm not done yet
学び始める
jeszcze nie skończyłem
I'm not done talking
学び始める
Nie skończyłem mówić
It's so you. This is so you.
学び始める
To cały Ty. Tak to już jest z Tobą
very briefly
Let me just very briefly focus on four main challenges. Allow me to touch very briefly on several issues.
学び始める
pokrótce, bardzo krótko
Skupię się pokrótce na czterech głównych wyzwaniach. Pozwólcie, że wypowiem się bardzo krótko na temat kilku kwestii.
be a mess
I'm a mess, I have to get it together. She's a mess, we have to talk to her and help her.
学び始める
nie radzić sobie
Nie radzę sobie, muszę wziąć się w garść. Ona sobie nie radzi, musimy z nią porozmawiać i jej pomóc.
What a mess!
mess
学び始める
Co za bałagan!
bałagan
Not necessarily
学び始める
Niekoniecznie
Let it be
学び始める
Niech będzie
indeed
学び始める
w rzeczy samej / istotnie
No doubt
学び始める
Bez wątpienia
Good point
学び始める
Słuszna uwaga
That's the point.
学び始める
O to chodzi.
Hopefully
学び始める
miejmy nadzieję, ufnie
It's a shame.
学び始める
Szkoda.
It's a pity
学び始める
Szkoda
2 wersja
No way!
学び始める
Nie ma mowy.
More or less
学び始める
Mniej więcej
I don't care
学び始める
Nie obchodzi mnie to
Who cares?
学び始める
Kogo to obchodzi?
Shame on you!
学び始める
Wstydź się!
What's on your mind?
学び始める
O czym myślisz? Co Ci chodzi po głowie?
No offence but
学び始める
Bez obrazy, ale
We will see.
学び始める
Zobaczymy.
Really appreciate
学び始める
Bardzo doceniam
Just saying.
学び始める
Tylko mówię.
Just kidding
学び始める
Żartuję
Just wanna make sure
学び始める
Chcę się tylko upewnić
Don't hold back!
学び始める
Nie powstrzymuj się!
Don't bother me!
学び始める
Nie przeszkadzaj mi!
Nice one!
学び始める
Niezłe! Dobrze coś wykonane
Way to go!
学び始める
Tak trzymać!
Time will tell.
学び始める
Czas pokaże.
It be like that sometimes
学び始める
Czasami tak jest
That's no gonna happen
学び始める
To się nie stanie, nic z tego nie będzie
Are you for real?
学び始める
Mówisz serio? Ty tak na serio?
Are you serious?
学び始める
Mówisz poważnie?
This is not happening.
学び始める
To się nie dzieje.
No pressure
学び始める
Brak ciśnienia. Nie naciskam
Sorry, I wasn't listening
学び始める
Przepraszam, nie słuchałem
Silly me!
学び始める
Głupi ja!
That's messed up.
学び始める
To pokręcone, chore
Don't pay attention to me
学び始める
Nie zwracaj na mnie uwagi
No excuses!
学び始める
Bez wymówek!
It's up to you.
学び始める
To zależy od ciebie.
Give me a break!
学び始める
Daj mi spokój!
No wonder
学び始める
Nic dziwnego
Never mind.
学び始める
Nieważne.
It doesn't matter.
学び始める
To nie ma znaczenia
I don't mind.
学び始める
Nie mam nic przeciwko.
Outstanding
学び始める
Wybitny, wybitnie
Shit happens.
学び始める
Cholera się zdarza. Wulgaryzm
I'm not so sure
学び始める
Nie jestem tego taki pewien
Good for you!
Good on you!
学び始める
Brawo Ty!
czasami użyte ironicznie
Nice to hear that
学び始める
Miło to słyszeć
Sorry to hear that
学び始める
Przykro mi to słyszeć
No, absolutely not.
学び始める
Nie, absolutnie nie.
Can't complain.
学び始める
Nie mogę narzekać.
It blew my mind
学び始める
To mnie rozwaliło, zwaliło z nóg
Like I care!
学び始める
Jakby mnie to obchodziło!
What's on your mind?
学び始める
O czym myślisz? Co Ci chodzi po głowie?
If you say so.
学び始める
Skoro tak mówisz.
I'm in.
学び始める
Jestem za. Wchodzę w to
It would be great
学び始める
Byłoby świetnie
No worries, it's ok.
学び始める
Bez obaw, jest w porządku.
Fingers crossed!
学び始める
Trzymam kciuki!
Not necessarily
学び始める
Niekoniecznie
Indeed
学び始める
W rzeczy samej
There's no need
学び始める
Nie ma potrzeby
Gotcha!
学び始める
I tu Cię mam
You've got me there!
学び始める
I tu mnie masz
I would love to
学び始める
bardzo chciałabym, z ogromną chęcią
I get it.
学び始める
Rozumiem. Łapię
Well said.
学び始める
Dobrze powiedziane.
I would rather not.
学び始める
Wolałbym nie.
Feel free
学び始める
Nie krępuj się
Easy peasy!
学び始める
Bułka z masłem!
Cheer up!
学び始める
Rozchmurz się! Głowa do góry
you said that
学び始める
ty to powiedziałeś
I don't get it
学び始める
Nie rozumiem, nie kumam
As for
As for me. As for the samples. As for our meeting.
学び始める
Jeśli chodzi o
jeżeli chodzi o mnie. Jezeli chodzi o próbki. Co do naszego spotkania.

コメントを投稿するにはログインする必要があります。