Verbs

 0    54 フィッシュ    guest2287545
mp3をダウンロードする 印刷 遊びます 自分をチェック
 
質問 答え
zauważyć / zwrócić uwagę
学び始める
to notice
otrzymać
1) Otrzymałem zaproszenie na bal charytatywny. 2) Ona otrzymała list ze swojego uniwersytetu.
学び始める
receive
1) I received an invitation for a charity ball. 2) She received a letter from her university.
brać
weź to
1) Wezmę psa na spacer. 2) Czy wziąłeś parasolkę? 3) Weź mnie za rękę i powiedz, że mnie kochasz.
学び始める
take
take it
1) I will take the dog for a walk. 2) Did you take an umbrella? 3) Take my hand and say that you love me.
wynajmować
学び始める
to rent
The house we rent is in a good neighbourhood.
odgadnąć, zgadywać
学び始める
guess
napełnić
学び始める
fill
nalać
学び始める
pour
zkosić trawę
学び始める
cut the grass
ugryźć, ukąsić
学び始める
to bite
śmiać się
学び始める
to laugh
myśleć
学び始める
think - thought - thought
usunąć coś z czegoś
学び始める
remove
przyznać
学び始める
admit
redukować, obniżać, zmniejszać
Obniżyliśmy temperaturę w domu, bo buło za goraco.
学び始める
reduce
We reduced the temperature in the house, because it was too hot.
przypuszczać, zakładać
学び始める
assume
wynaleźć
学び始める
to invent
topić się, tonąć
On utonąłby, gdyby nie miał kamizelki rstunkowej.
学び始める
drown
He would have drowned if he hadn’t had a life jacket.
ulepszać, poprawiać
学び始める
improve
pominąć
学び始める
skip
porównać
学び始める
compare
cenić / doceniać
学び始める
value
podnieść/wznosić/podwyższać
学び始める
raise
zwiększać / wzrastać
wzrost/przyrost
学び始める
increase
increase
zasłużyć
学び始める
deserve
kończyć, przerwać, rozwiązać
学び始める
terminate
przekonać, namówić
学び始める
convince
porzucić, zrezygnować
学び始める
quit
potwierdzać
1. Muszę potwierdzić datę spotkania. 2. Proszę potwierdzić otrzymanie paczki.
学び始める
confirm
1. I must confirm the date of the meeting. 2. Please confirm the receipt of the package.
anulować, odwołać
Jest mi bardzo przykro, ale muszę odwołać nasze spotkanie.
学び始める
cancel
I’m very sorry, but I have to cancel our meeting.
zniszczyć
学び始める
destroy
składać się
1) Nasza drużyna składa się z dwudziestu ludzi. 2) Około 70 % ludzkiego organizmu składa się z wody.
学び始める
consist
1) Our team consists of twenty people. 2) About 70 % of the human body consists of water.
przełożyć odłożyć
1) Będziemy musieli przełożyć tę dyskusję. 2) Spotkanie zostało przełożone na następny tydzień.
学び始める
postpone
1) We’ll have to postpone this discussion. 2) The meeting was postponed to the following week.
gwarantować, zapewniać
1) Zawsze gwarantujemy satysfakcję klienta. 2) Zapewniam cię, że mam wszystko pod kontrolą.
学び始める
assure
1) We always assure customer satisfaction. 2) I assure you that I have everything under control.
wydawać się / wyglądać
学び始める
seem
reklamować promować
学び始める
advertise
winić
学び始める
blame
przypuszczać
学び始める
suppose
skarżyć się
学び始める
complain
wspominać
学び始める
mention
mieć tendencję
学び始める
tend
bardzo czegoś pragnąć
学び始める
crave
rozgotować
学び始める
overcook
rozważać, rozpatrywać, uważać za
学び始める
consider
wznawiać, ponawiać
学び始める
resume
sprawdzać
学び始める
to check
wątpliwość, wątpić
学び始める
doubt
rozwijać
学び始める
to develop
uważać
学び始める
regard
bać się, wystraszony
学び始める
be scared
wyznać, przyznać się
学び始める
confess
zastanawiać się
学び始める
to wonder
odpowiadać
学び始める
respond
answer
podpisywać
学び始める
sign
przynieść / przynosić
学び始める
bring

コメントを投稿するにはログインする必要があります。