W mieście - wskazywanie drogi.

 0    110 フィッシュ    olala771
mp3をダウンロードする 印刷 遊びます 自分をチェック
 
質問 答え
Jak dotrzeć do...?
学び始める
How to get to...?
Czy możesz mi powiedzieć jak tam dotrzeć?
学び始める
Could you tell me how to get there?
Czy możesz mi powiedzieć jak dotrzeć na stację autobusową?
学び始める
Could you tell me how to get to the bus station?
Czy możesz mi powiedzieć jak dotrzeć do supermarketu?
学び始める
Could you tell me how to get to the supermarket?
Czy wskaże mi Pani/Pan drogę?
学び始める
Can you show me the way?
Czy wiesz gdzie jest bank?
学び始める
Do you know where the bank is?
Szukam
学び始める
I'm looking for
Szukam tego adresu.
学び始める
I'm looking for this address
Szukam najbliższego przystanku autobusowego.
学び始める
I’m looking for the nearest bus stop
Czy jesteśmy na dobrej drodze to stacji kolejowej.
学び始める
Are we on the right road for the railway station?
Czy to jest dobra droga do centrum?
学び始める
Is this the right way for city centre?
Czy możesz mi pokazać na mapie gdzie jest to miejsce?
学び始める
Can you show me on the map where this place is?
Czy w pobliżu jest lotnisko?
学び始める
Is there an airport near here?
Ile czasu zajmie dotarcie tam pieszo?
学び始める
How much time does it take to get there on foot
Tędy.
学び始める
It's this way
Tamtędy.
学び始める
It's that way
Idziesz złą drogą.
学び始める
You're going the wrong way.
Idziesz w złą stronę.
学び始める
You're going in the wrong direction
Idź tą drogą.
学び始める
Take this road.
Zejdź tam.
学び始める
Go down there.
Idź schodami w dół.
学び始める
Go down the stairs.
Wejdź do środka.
学び始める
Go inside.
Wyjdź na zewnątrz.
学び始める
Go outside.
Przejdź przez tamte drzwi.
学び始める
Go through that door
Idź do końca drogi.
学び始める
Go to the end of the road
Idź schodami w górę.
学び始める
Go up the stairs
Idź korytarzem.
学び始める
Go along the corridor
Musisz iść tą ulicą około 5 minut.
学び始める
You need to go along this street for about 5 minutes
Najszybciej będzie pojechać autobusem.
学び始める
The fastest way will be to take a bus
Możesz go tutaj złapać.
学び始める
You can catch it over there
Musisz wysiąść na piątym przystanku.
学び始める
You have to get off at the fifth bus stop
dotrzeć gdzieś
学び始める
to reach
Dotrzesz do muzeum w ciągu 15 minut.
学び始める
You will reach the museum within 15 minutes.
z przodu
学び始める
in front of
blisko
学び始める
near
za z tyłu
学び始める
behind
pomiędzy
学び始める
between
obok tuż przy
学び始める
next to
naprzeciwko
学び始める
opposite
Idź prosto.
学び始める
Go forward
Idź prosto.
学び始める
Go straight on
Idź prosto przed siebie.
学び始める
Go straight ahead
Idź prosto przed siebie około jedną milę.
学び始める
Continue straight ahead for about a mile.
Idź prosto aż zobaczysz przystanek autobusowy.
学び始める
Go straight ahead until you see the bus stop.
Idź ulicą Sienkiewicza.
学び始める
Go along Sienkiewicza Street
Idź do końca drogi.
学び始める
Go to the end of the road
Przejdź miń.
学び始める
Go past
Przejdź obok kościoła.
学び始める
Go past the church.
Przejdź przez ulicę.
学び始める
Cross the road
Miń straż pożarną.
学び始める
Continue past the fire station.
Miniesz supermarket po lewej.
学び始める
You'll pass a supermarket on your left.
Idź dalej jeszcze kilometr.
学び始める
Keep going for another kilometre.
Idź jeszcze pół mili.
学び始める
Keep going for another half mile.
Skręć w lewo na skrzyżowaniu
学び始める
Turn left at a junction
Skręć w lewo na końcu drogi.
学び始める
Turn left at the end of the road
Skręć w lewo przed znakiem.
学び始める
Turn left before the sign
Skręć w prawo na rogu.
学び始める
Turn right at the corner
Skręć w prawo w ulicę Wierzbicką.
学び始める
Turn right into Wierzbicka street
Zawróć.
学び始める
Turn back
To będzie po twojej lewej.
学び始める
It'll be on your left.
To będzie po twojej prawej.
学び始める
It'll be on your right.
To będzie przed tobą.
学び始める
It'll be straight ahead of you.
Przejdź na drugą stronę ulicy
学び始める
Cross the street
Przejdź na drugą stronę ulicy
学び始める
Go across the street
Jak to daleko?
学び始める
How far is it?
Jak daleko jest do lotniska?
学び始める
How far is it to the airport.
Jak daleko jest stąd do lotniska?
学び始める
How far is it to the airport from here?
Czy to daleko?
学び始める
Is it far?
To niedaleko.
学び始める
It's not far.
To niedaleko stąd.
学び始める
It’s not far away from here
To dość blisko.
学び始める
It's quite close.
To dość daleko.
学び始める
It's quite a long way.
To daleko na piechotę.
学び始める
It's a long way on the foot.
To daleko pieszo.
学び始める
It's a long way to walk.
To jest na rogu.
学び始める
It's on the corner
Przykro mi ale nie wiem
学び始める
I'm sorry but I do not know
Przykro mi ale nie jestem stąd
学び始める
I'm not from around here.
stacja kolejowa
学び始める
railway station
kościół
学び始める
church
przystanek autobusowy
学び始める
bus stop
lotnisko
学び始める
airport
muzeum
学び始める
museum
ratusz
学び始める
town hall
targ
学び始める
market
apteka
学び始める
pharmacy
galeria sztuki
学び始める
art gallery
most
学び始める
bridge
parking
学び始める
car park
zamek
学び始める
castle
dom towarowy dom handlowy
学び始める
department story
szpital
学び始める
hospital
meczet
学び始める
mosque
posterunek policji
学び始める
police station
rzeka
学び始める
river
droga
学び始める
road
centrum handlowe
学び始める
shopping centre
skwer
学び始める
square
ulica
学び始める
street
świątynia
学び始める
temple
katedra
学び始める
cathedral
teatr
学び始める
theatre
pomnik posąg
学び始める
statue
jubiler
学び始める
jeweller
księgarnia
学び始める
bookshop
kwiaciarnia
学び始める
florist's
sklep spożywczy
学び始める
grocery
sklep z ubraniami
学び始める
clothes shop
sklep z butami
学び始める
shoe shop
sklep mięsny
学び始める
butcher's
piekarnia
学び始める
bakery

コメントを投稿するにはログインする必要があります。