ważne ZWROTY

 0    37 フィッシュ    sublime
mp3をダウンロードする 印刷 遊びます 自分をチェック
 
質問 答え
To mi się podobało/to mi się nie podobało
I... Naprawdę uwielbiałem serial Exposé.
学び始める
Das hat mir gut/schlecht gefallen
Und... das Exposé hat mir wirklich gut gefallen.
Byłem w dobrym humorze
Ona była w dobrym humorze i stawała się optymistyczna.
学び始める
Ich war gut gelaunt
Sie war gut gelaunt und wurde optimistischer.
Byłem zdziwiony
Byłam zdumiona i patrzyłam na promieniujące z jej oczu światło, na promienie miłości płynące z jej twarzy.
学び始める
Ich war verwundert
Ich war verwundert und schaute dieses Licht in ihrem Blick an, diese Strahlen der Liebe, die aus ihrem Gesicht hervortraten.
Byłem poddenerwowany
Rozumiem, że możesz być trochę zdenerwowany.
学び始める
Ich war aufgeregt
Ich... verstehe, dass Sie ein wenig aufgeregt sein könnten.
To była dla mnie niespodzianka
To niespodzianka dla ciebie, dziewczynko.
学び始める
Das war für mich eine Überraschung
Hier ist eine kleine Überraschung für dich, kleines Mädchen.
Preferuję, wolę
Wolę Bird Streets albo widoki z Mulholland.
学び始める
Ich bevorzuge (Akk)
Ich bevorzuge die Bird Streets oder den Ausblick der Mullholand.
odrzucać
Tom będzie wściekły, jeśli odmówisz.
学び始める
Ich lehne(Akk)... ab
Tom wird wütend sein, wenn du ablehnst.
Mam dwa/trzy plakaty/zdjęcia do wyboru
学び始める
Ich habe zwei/drei Plakate/Fotos zur Auswahl
Wybieram obrazek/zdjęcie
学び始める
Ich wähle (Akk) das Bild/das Foto
Są/widzę dwa/trzy plakaty/zdjęcia
学び始める
Es gibt/Ich sehe zwei/drei Plakate/Fotos
Plakaty/zdjęcia pokazują/prezentują...
学び始める
Die Plakate/Die Fotos zeigen/präsentieren...
Na plakatach/Na zdjęciach można zobaczyć...
学び始める
Auf den Plakaten/Auf den Fotos sind... zu sehen
Plakat/zdjęcie 1 pokazuje...
学び始める
Plakat/Foto 1 zeigt...
Kiedy porównamy te dwie oferty...
学び始める
Wenn wir diese zwei Angebote vergleichen...
W porównaniu do...
学び始める
Im Vergleich zu (Dat.)...
W odróżnieniu od
学び始める
Im Unterschied zu (Dat.)...
Uważam obrazek/zdjęcie/propozycję za bardziej interesującą niż...
学び始める
Das Foto/Das Bild/den Vorschlag finde ich interessanter als...
W tle widzę...
学び始める
im Hintergrund sehe ich...
Z przodu widzę...
学び始める
Vorne sehe ich
Bardziej mi się podoba...
学び始める
Mir gefällt besser
Pływam od dziewięciu lat
学び始める
Ich schwimme seit neun Jahre
u mnie
学び始める
bei mir
do twojego domu
学び始める
zu dir nach Hause
data w liście (przykład)
学び始める
Warschau, den 14.11.2010
Drogi Piotrze
学び始める
Lieber Piotr
Dziękuję za twój/wasz ostatni list.
学び始める
Vielen Dank für deinen/euren letzten Brief.
serdeczne pozdrowienia
学び始める
Herzliche Grüße
Twój XYZ
学び始める
Dein XYZ
Czekam na Twoją odpowiedź.
学び始める
Ich warte auf deine/eure Antwort.
grać na instrumencie
学び始める
ein Musikinstrument spielen
kogoś ubierać, rozbierać
学び始める
jemanden anziehen, ausziehen
Chcę jednak odwiedzić Europę, ale...
学び始める
Ich möchte Europa besichtigen, aber
przede wszystkim
学び始める
Vor allem aber
Ponadto
学び始める
Darüber hinaus
odpowiadać / być zgodnym z czymś
学び始める
entsprechen
pojawić się
学び始める
erscheinen
łączyć
学び始める
verbinden

コメントを投稿するにはログインする必要があります。