Zaawansowany 4

 0    100 フィッシュ    badyl35
mp3をダウンロードする 印刷 遊びます 自分をチェック
 
質問 答え
lubiący
学び始める
fond of
nakręcić
学び始める
wind up
pisownia, ortografia
学び始める
spelling
niedbały, nieostrożny, niestaranny, beztroski
学び始める
careless
pobłażliwy, łagodny, wyrozumiały
学び始める
lenient
pogorszyć się
学び始める
get worse
wątroba
学び始める
liver
ostry
学び始める
acute
nerka
学び始める
kidney
nakrzyczeć, karcić, besztać
学び始める
scold
podbić, zdobyć
学び始める
conquer
opierać się, stawiać opór, przeciwstawiać się
学び始める
resist
wydarzenie, zdarzenie
学び始める
event
najeźdźcy
学び始める
invaders
inwazja, najazd, wtargnięcie
学び始める
invasion
zbędny, niepotrzebny, zbyteczny
学び始める
redundant
udany, pomyślny
学び始める
successful
rozmiaru, wielkości... (czegoś)
学び始める
the size of...
ale, a jednak, a mimo
学び始める
yet
podejmowanie, zajmowanie się
学び始める
taking up
o wiele mniej...
学び始める
Much less...
uwieść, kusić
学び始める
seduce
Krzyczeli na mnie.
学び始める
They shouted at me.
umiarkowany
学び始める
moderate
smażyć, usmażyć
学び始める
fry
pojawiać się
学び始める
emerg
okazało się
学び始める
it turned out
Bądź ostrożny!, Uważaj!
学び始める
Be careful!
brudzić, wybrudzić, gleba, grunt
学び始める
soil
zostawiać, opuszczać, wychodzić
学び始める
leave
zostawił, opuścił, wyszedł
学び始める
left
grzebień, czesać
学び始める
comb
czyje to jest?
学び始める
whose is this?
szafka (kuchenna)
学び始める
cupboard
kopia, egzemplarz, kopiować
学び始める
copy
były, dawny, poprzedni
学び始める
former
przejechany przez
学び始める
run over by
ciężarówka
学び始める
lorry
Cały czarny
学び始める
Black all over
nie są
学び始める
aren't
dobroczynność
学び始める
charity
hojny, szczodry, wspaniałomyślny
学び始める
generous
wkład, datek
学び始める
contribution
ilekroć, kiedy tylko
学び始める
whenever
coś takiego, takie coś
学び始める
such a thing
wzruszony, poruszony
学び始める
moved
biskup
学び始める
bishop
brak, niedobór
学び始める
shortage
mleczarnia, mleczny
学び始める
dairy
bydło
学び始める
cattle
zastanowić się jeszcze raz, mieć wątpliwości, rozmyślić się
学び始める
have second thoughts
podarować, ofiarować, datek
学び始める
donate
pozostawać, zostać
学び始める
remain
linia, punkt
学び始める
line
za darmo, bezpłatnie
学び始める
free of charge
cielę
学び始める
calf
udało się, zdołać
学び始める
managed to
w aż
学び始める
in as many as
Czy można by to?
学び始める
Could it be?
spułdzielnia
学び始める
cooperative
Czy stać cię, czy możesz sobie pozwolić?
学び始める
Can you afford?
rozwiązanie, roztwór
学び始める
solution
pogratulować, gratulować
学び始める
congratulations
niespodziewanie, nieoczekiwanie
学び始める
unexpectedly
włącznie z
学び始める
including
przez, poprzez, w poprzek, na przeciwko
学び始める
across
to mnie zmusiło
学び始める
it forced me
zmusić, siła, moc, oddział, jednostka
学び始める
force
załoga
学び始める
crew
przywieziony drogą lotniczą/ samolotem
学び始める
flow to
hrabstwo
学び始める
county
nic dziwnego, że
学び始める
no wonder that
zbierać, gromadzić
学び始める
gather
zmusić
学び始める
force
osiągać, dokonać
学び始める
achieve
Kowalczyk Adam
学び始める
Kowalczyk Adam
pod warunkiem, że
学び始める
on condition that
chyba że, jeśli nie
学び始める
unless
trawnik
学び始める
lawn
grabie, grabić
学び始める
rake
liść
学び始める
leaf
liście
学び始める
leaves
ból pleców
学び始める
backache
pogarsza się, jest coraz gorzej
学び始める
is getting worst
jakoś
学び始める
somehow
wyrządzając szkodę
学び始める
doing damage
własność, mienie, nieruchomość
学び始める
property
Frekwencja spada
学び始める
The turnout is dropping
kłopoty finansowe
学び始める
financial troubles
krok, schodek, nadeptać
学び始める
step
kroki, które należy podjąć
学び始める
the steps to be taken
Jak postępować z...?
学び始める
How to deal with ...?
rozsądny, sensowny
学び始める
sensible
zanieczyszczenie, skażenie
学び始める
pollution
powierzchnia, obszar, teren
学び始める
area
kurort, miejscowość wypoczynkowa
学び始める
resort
przekonać
学び始める
convince
wczasowicz
学び始める
holidaymaker
dostępny
学び始める
available
zwolnienie lekarskie
学び始める
sick leave

類似のフラッシュカードを参照してください。

Zaawansowany 1zaawansowany 2Zaawansowany 3Zaawansowany 5

コメントを投稿するにはログインする必要があります。