złote kajdanki

 0    10 フィッシュ    robertodwald1
mp3をダウンロードする 印刷 遊びます 自分をチェック
 
質問 答え
złote kajdanki (takie warunki pracy i płacy, które mają zatrzymać pracownika)
Sławny prezenter telewizyjny podpisał kontrakt zawierający bardzo lukratywne warunki pracy. Nie może pojawiać się teraz w żadnej innej stacji telewizyjnej, ale dostaje za to bardzo dużo pieniędzy.
学び始める
gold handcuffs (such conditions of work and pay that are to keep an employee)
A famous TV presenter has signed a golden handcuffs deal. He now cannot appear on any other TV station, but he gets a lot of money for it
obowiązujący
decyzja jest wiążąca dla obu stron
学び始める
binding
The decision is binding on both parties.
łamać (warunki)
Rząd jest oskarżany o naruszenie warunków traktatu.
学び始める
breach
The government is accused of breaching the terms of the treaty.
cel, miejsce do którego się udajemy, przeznaczenie
Daj dużo czasu na dotarcie do celu.
学び始める
destination
Allow plenty of time to get to your destination.
prawny
Muszę zasięgnąć porady prawnej.
学び始める
legal
I have to seek legal advice.
szukać, starać się, żądać
学び始める
to seek
współpracować
Urzędnicy Rady ściśle współpracują z lokalnymi grupami.
学び始める
liaise
Council officers are liaising closely with local groups.
rada
学び始める
council
wynajmować, dzierżawić
Od kogo wynajmujesz ziemię?
学び始める
rent
Who do you rent the land from?
doradca prawny
Poprosiłem radcę prawnego o przygotowanie dokumentów dla mnie.
学び始める
solicitor
I asked a solicitor to prepare the documents for me.

コメントを投稿するにはログインする必要があります。