aaaaa część 2

 0    10 フィッシュ    whitedress
mp3をダウンロードする 印刷 遊びます 自分をチェック
 
質問 język polski 答え język polski
Którym terminem określa się konkretny zestaw reguł decydujących o formatowaniu wiadomości i o procesie inkapsulacji używanych w celu przekazania danych
学び始める
Protokół
Gdy serwer odpowiada na żądanie wywołania strony internetowej, co następuje w procesie inkapsulacji po sformatowaniu i podzieleniu na segmenty TCP danych strony internetowej?
学び始める
Serwer dodaje do każdego segmentu źródłowy adres IP i docelowy adres IO, aby pakiety mogły zostać dostarczone do miejsca docelowego
Który typ adresowania występuje w warstwie 2 modelu OSI (wybrać 2 odpowiedzi)
学び始める
Fizyczne i MAC
Która warstwa modelu OSI jest związania z adresowaniem IP
学び始める
3
Która para określeń opisuje komunikację sieciową dającą bankowi wyłączny całodobowy dostęp do bankomatu:
学び始める
Komunikacja typu połączeniowego z komutacją obwodów
Pracownik zostaje przydzielony do prac nad projektem wspólnie z drugim pracownikiem z innego miasta. Podczas spotkań inter występują okresy transmisji klatkowanego obrazu wideo i zniekszt głosu. Co mogło być tego przyczyną?
学び始める
Słabe zabezpieczenia zezwalające komuś pobierać w pracy pliki muzyczne i pliki wideo oraz Słaba strategia zapewnienia jakości usług (QoS)
Która z następujących sytuacji wiąże się z naruszeniem bezpieczeństwa infrastruktury sieci
学び始める
Podczas prac budowlanych zostaje przecięty kabel sieciowy
Który termin opisuje platformę wspólną dla różnych typów komunikacji?
学び始める
Konwegacja
Jaka jest rola strategii zapewniania jakości usług (QoS) w sieci konwergentnej?
学び始める
Ustanawia priorytety dostarczania dla różnych typów komunikacji w sieci
Z jakich powodów podczas opracowywania Internetu wykorzystano technologie bezpołączeniowego z komutację (przełączaniem) pakietów (wybrać 3 odpowiedzi)
学び始める
a) Potrafi się błyskawicznie dostosować do warunków utraty środków do transmisji danych b) Efektywnie wykorzystują infrastrukturę sieci do przesyłania danych c) Pakiety danych mogą być przesyłanie przez sieć wieloma trasami jednocześnie

コメントを投稿するにはログインする必要があります。