aaaa już zaraz exam!

 0    28 フィッシュ    whitedress
mp3をダウンロードする 印刷 遊びます 自分をチェック
 
質問 język polski 答え język polski
Do czego służą numery portów TCP/IP?
学び始める
Do śledzenia różnych jednoczesnych konwersacji w sieci
Która z następujących wielkości określa, jak wiele danych może wysłać host oparty na protokołach TCP/IP, zanim musi otrzymać potwierdzenie?
学び始める
Wielkość okna
Do czego protokół TCP wykorzystuje numer sekwencyjny z nagłówka?
学び始める
Do zestawienia segmentów w dane
Za co jest odpowiedzialny host odbierający podczas transferu danych?
学び始める
Potwierdzanie i Ponowne zestawienie
Systemy końcowe używają numerów portów do wybrania właściwej aplikacji. Jaki jest najmniejszy numer portu, który może zostać dynamicznie przydzielony przez system hosta?
学び始める
1024
Który z następujących mechanizmów jest stosowany na poziomie warstwy transportu w celu powstrzymanie hosta nadającego od przepełnienia buforów hosta odbierającego?
学び始める
Kontrola przepływu
Który z wymienionych poniżej cech charakteryzują protokół TCP?
学び始める
Niezawodność i Ponowne wysyłanie danych, które nie zostały odebrane
Który numer portu jest używany przez protokół SMTP?
学び始める
25
Który numer portu jest używany przez protokół HTTP?
学び始める
80
Które z następujących określeń oznacza połączenie z użyciem protokołu Telnet?
学び始める
Sesja VTY (Virtual Terminal)
Co umożliwia klientom w sieci protokół DHCP?
学び始める
Uzyskiwanie adresów IP
FTP do pomyślnego przesyłania plików wymaga ........ połączenia/połączeń między klientem a serwerem.
学び始める
Dwóch
Która z usług sieciowych jest najbardziej popularna?
学び始める
Poczta elektroniczna
Jak należy rozumieć GET?
学び始める
Żądanie klienta zlecające dostarczanie danych
Z którego portu korzysta protokół POP(Post Office Protocol)?
学び始める
Portu UDP 110
Do których zadań jest wykorzystywany protokół HTTP?
学び始める
Przesyłanie plików tworzących strony internetowe usługi WWW
Które trzy warstwy z modelu OSI stanowią w przybliżeniu warstwę aplikacji w modelu TCP/IP?
学び始める
Warstwy aplikacji prezentacji i sesji
Warstwa aplikacji jest ... modelu OSI.
学び始める
7
Które z następujących stwierdzeń odnoszących się do sieci LAN i WAN są prawdziwe (wybrac 2 odpowiedzi):
学び始める
Sieci WAN łączą grupy sieci za pośrednictwem dostawców usług telekomunikacyjnych oraz Hosty w sieci LAN komunikują się za pomocą adresów fizycznych
Które warstwy modelu OSI są scalone w innych warstwach modelu TCP/IP (wybrać wszystkie odpowiednie)
学び始める
aplikacji, sesji, prezentacji, łącza danych, fizyczna
Która warstwa modelu OSI zajmuje się dostarczaniem wiadomości przez sieć z jednego do drugiego punktu końcowego?
学び始める
Warstwa transportu
Które z następujących określeń jest powiązanie z warstwą sieci
学び始める
Adres IP
Którym terminem jest określany proces przeplatani wielu strumieni danych w jednym współużytkowanym kanale komunikacyjnym lub w nośniku sieciowym?
学び始める
Multipleksowanie
Urządzenie przenoszącym dane między sieciami jest
学び始める
Router
Którym z następujących terminów określa się proces dzielenia strumieni danych na mniejsze części, odpowiednie do transmisji?
学び始める
Segmentacja
Urządzeniem, które łączy urządzenie z nośnikiem jest
学び始める
Karta sieciowa
Który z następujących protokołów jest powiązany z warstwą 4 modelu OSI
学び始める
TCP
Protokoły, które nie są własnością firmy i są publicznie dostępne, są nazywane protokołami
学び始める
otwartymi

コメントを投稿するにはログインする必要があります。