Bank słów rozdział 4 część 2

 0    25 フィッシュ    kajusksc
mp3をダウンロードする 印刷 遊びます 自分をチェック
 
質問 答え
ubiegać się o pracę
学び始める
apply for a job
kierować się czymś
学び始める
be in charge of sth
awansować
学び始める
get promoted
być częścią zespołu
学び始める
be part of a team
byc odpowiedzialny za kogoś/coś
学び始める
be responsible for sb/sth
prowadzić działalność gospodarczą
学び始める
be self-employed
koncentrować się na czymś
学び始める
concentrate on sth
pracować z ludźmi
学び始める
deal with people
zarabiać na życie
学び始める
do sth for a living
wypełniac formularz
学び始める
fill in a form
dostać premię
学び始める
get a bonus
dostać pracę
学び始める
get a job
dostać podwyżkę
学び始める
get a pay rise
dostać awans
学び始める
get promoted
strajkować
学び始める
go on strike
szukać pracy
学び始める
szukać pracy 英語で
look for a job
brać dzień wolny
学び始める
take a day / time off
brać urlop
学び始める
take leave
przejmować od kogoś (no obowiązki)
学び始める
take over from sb
z pracą wiąże się
学び始める
work for/ work involves
pracować jako
学び始める
work as
pracować (w firmie)
学び始める
work for (a company)
pracować wiele godzin dziennei
学び始める
work long hours
pracować nad czymś
学び始める
work on sth
pracować na zmiany
学び始める
work shifts

コメントを投稿するにはログインする必要があります。