C1 unit 9 crime vocab

 0    11 フィッシュ    missczu
mp3をダウンロードする 印刷 遊びます 自分をチェック
 
質問 答え
przestępczość młodocianych
学び始める
juvenile delinquency
młodociany przestępca
学び始める
juvenile delinquent/ young offender
resocjalizacja
学び始める
rehabilitation
resocjalizować młodocianych przestępców
学び始める
rebailitate juvenile delinquent/ young offender
izba zatrzymań
学び始める
detention centre
wyrok pozbawiający wolności
学び始める
custodial sentence
wyrok nie pozbawiający wolności
学び始める
non-custodial sentence
godzina policyjna
学び始める
curfew/ impose a curfew on
wykonywać prace społeczne
学び始める
do community service
odstraszać
学び始める
deter sb(from sth/ doing sth)
środek odstraszający
学び始める
deterrent

コメントを投稿するにはログインする必要があります。