Chłopi - streszczenie

 0    12 フィッシュ    blablabla
mp3をダウンロードする 印刷 遊びます 自分をチェック
 
質問 język polski 答え język polski
Kto jest autorem "Chłopów"?
学び始める
Władysław Stanisław Reymont
Rodzaj literacki:
学び始める
epika
Gatunek:
学び始める
powieść, zwana też epopeją
Czas akcji:
学び始める
druga połowa XIX wieku
Miejsce akcji:
学び始める
wieś Lipce na Mazurach (obecnie Lipce Reymontowskie)
Bohaterowie pierwszoplanowi:
学び始める
Maciej Boryna, Antek Boryna, Jagna Paczesiówna, Hanka Boryna
Bohaterowie zbiorowi:
学び始める
gromada chlopska, czyli mieszkańcy wsi
Problematyka:
学び始める
wielowątkowa i wielowymiarowa, począwszy od wymiaru uniwersalnego (wątek przemijania czy wyobcowania), do ukazania obyczajowości dziewiętnastowiecznych mieszkańców wsi
Narrator:
学び始める
występuje trzech narratorów: młodopolski, realistyczny obserwator, wiejski gaduła
Konwencje literackie:
学び始める
impresjonizm, ekspresjonizm, naturalizm, symbolizm, realizm
Stylizacje językowe:
学び始める
gwarowa, fonetyczna, fleksyjna, leksykalna, składniowa, realistyczna, młodopolska
Literacka Nagroda Nobla:
学び始める
1924 rok

Klasyka polskiej lektury

Chłopi” – Władysława Reymonta nieodmiennie są w kanonie podstawowych lektur szkolnych omawianych na lekcjach polskiego. W zestawie znajdziesz informacje takie jak: czas i miejsce akcji, gatunek i rodzaj literacki, problematyka i stylizacje językowe obecne w powieści.

Chłopi – streszczenie

Przedmioty humanistyczne, a zwłaszcza język polski, opierają się w dużym stopniu na szczegółach, dlatego kartkówka może przyjąć formę pytań i odpowiedzi. Warto powtórzyć sobie wcześniej wszystkie wiadomości, posiłkując się opracowaniem lektury „Chłopi”.

Miejsce akcji „Chłopów”

Fakt, że Reymont zdobył nagrodę Nobla za tą powieść świadczy o dużym znaczeniu tej powieści. Składa się na to złożona problematyka „Chłopów oraz bohaterowie - mieszkańcy wsi, którzy nie byli spotykani w innych powieściach z tego okresu. Dlatego czas i miejsce akcji „Chłopów” jest też wspaniałym źródłem wiedzy na temat funkcjonowania polskiej wsi z XIX wieku.

コメントを投稿するにはログインする必要があります。