Nie-Boska komedia - streszczenie lektury

 0    12 フィッシュ    blablabla
mp3をダウンロードする 印刷 遊びます 自分をチェック
 
質問 język polski 答え język polski
Autor:
学び始める
Zygmunt Krasiński
Gatunek literacki:
学び始める
dramat romantyczny.
Rodzaj literacki:
学び始める
dramat.
Bohaterowie fantastyczni (między innymi):
学び始める
Anioł Stróż, Chór Złych Duchów, Dziewica, Mefisto
Realistyczni bohaterowie (między innymi):
学び始める
Panna Młoda – Hrabina – Maria – Żona – żona Hrabiego Henryka, Orcio – Jerzy Stanisław – syn Hrabiego Henryka i Marii
Rewolucyjny tłum składający się z:
学び始める
ubogich, chłopów, mieszczan, rzemieślników, artystów, myślicieli, wyzwolonych dziewcząt i kobiet – hrabianek, hrabin, księżniczek Chór, Pankracy, Reprezentanc
Czas akcji:
学び始める
nie jest sprecyzowany
miejsce akcji:
学び始める
nie jest sprecyzowy
Kompozycja:
学び始める
Nie – Boska komedia składa się z czterech części, a każdą z nich poprzedza wstęp
Temat:
学び始める
problematyka rewolucji, poezji, motyw miłości i rodzinnego szczęścia.
Motywy literackie:
学び始める
poezji i poety, rewolucji i porewolucji
Stylistyka i artyzm:
学び始める
brak rymowanych wierszy, brak też wierszy białych, struktura zorganizowana rytmicznie i brzmieniowo, obfitująca w wyrażenia archaiczne, metafory i przestawny szyk zdań.

コメントを投稿するにはログインする必要があります。