Светская беседа на английском
русский языкEnglish
€19.99
/年

Светская беседа на английском
Выучите английские фразы этого курса, чтобы начать неформальный разговор на работе!

Узнайте новые английские фразы и запомните их быстро при помощи карточек
Вы сможете поговорить с вашими коллегами о текущих событиях, новостях, погоде и отдыхе
Вы станете увереннее в себе, своем знании английского языка и произношении
Вы сможете начать спонтанный разговор со своими английскими партнерами
無料で試す (30 フィッシュ) 若しくは フルアクセスを購入
Начало разговора и приветствия - Conversation starters and greetingsНачало разговора и приветствия - Conversation starters and greetings  
36 フィッシュ
Типичные ответы - Typical responsesТипичные ответы - Typical responses  
32 フィッシュ
Разговаривая о погоде - Talking about the weatherРазговаривая о погоде - Talking about the weather  
44 フィッシュ
Разговаривая о текущих событиях - Talking about current eventsРазговаривая о текущих событиях - Talking about current events  
57 フィッシュ
В офисе - At the officeВ офисе - At the office  
62 フィッシュ
На социальном мероприятии - At a social eventНа социальном мероприятии - At a social event  
51 フィッシュ
На конференции - At a conferenceНа конференции - At a conference  
34 フィッシュ
Обсуждая и сплетничая - Catching up and gossipingОбсуждая и сплетничая - Catching up and gossiping  
45 フィッシュ
すべてのレッスンを表示 (17)

Wszystkie kursy są objęte gwarancją zwrotu 100% zapłaconej ceny.

Do skorzystania z gwarancji nie jest wymagane przedstawienia żadnego powodu.

Z tej gwarancji mogą Państwo skorzystać w ciągu 30 dni od daty zakupu.

Pieniądze zostaną zwrócone na konto najpóźniej w ciągu 30 dni od kiedy dostanę informację, że chcą Państwo skorzystać z tej gwarancji.

Informacja o chęci skorzystania z gwarancji może zostać przesłana pocztą bądź e-mailem.

Marcin Młodzki, członek zarządu
(Warszawa, 1. października 2018)

VocApp Sp. z o.o.
ul. Mielczarskiego 8/58 | 02-798 Warszawa
NIP: 951 245 79 19 | REGON: 369727696

vocapp@vocapp.com


アドレス

VocApp Sp. z o.o.
ul. Mielczarskiego 8/58
02-798 Warszawa

NIP: 951 245 79 19
REGON: 369727696


フィッシュ