Small talk in Russian
Englishрусский язык
€19.99
/年

Small talk in Russian
Learn useful Russian phrases to start an informal conversation at work!

Talk about current events, weather and holidays with your Russian colleagues
Impress your Russian partners with the new expressions you know
Overcome the fear of starting spontaneous conversations in Russian
Gain more confidence in your Russian language skills with our effective flashcards!
無料で試す (30 フィッシュ) 若しくは フルアクセスを購入
Conversation starters and greetings - Начало разговора и приветствияConversation starters and greetings - Начало разговора и приветствия  
36 フィッシュ
Typical responses - Типичные ответыTypical responses - Типичные ответы  
32 フィッシュ
Talking about the weather - Разговаривая о погодеTalking about the weather - Разговаривая о погоде  
44 フィッシュ
Talking about current events - Разговаривая о текущих событияхTalking about current events - Разговаривая о текущих событиях  
57 フィッシュ
At the office - В офисеAt the office - В офисе  
62 フィッシュ
At a social event - На социальном мероприятииAt a social event - На социальном мероприятии  
51 フィッシュ
At a conference - На конференцииAt a conference - На конференции  
34 フィッシュ
Catching up and gossiping - Обсуждая и сплетничаяCatching up and gossiping - Обсуждая и сплетничая  
45 フィッシュ
すべてのレッスンを表示 (17)

Wszystkie kursy są objęte gwarancją zwrotu 100% zapłaconej ceny.

Do skorzystania z gwarancji nie jest wymagane przedstawienia żadnego powodu.

Z tej gwarancji mogą Państwo skorzystać w ciągu 30 dni od daty zakupu.

Pieniądze zostaną zwrócone na konto najpóźniej w ciągu 30 dni od kiedy dostanę informację, że chcą Państwo skorzystać z tej gwarancji.

Informacja o chęci skorzystania z gwarancji może zostać przesłana pocztą bądź e-mailem.

Marcin Młodzki, członek zarządu
(Warszawa, 1. października 2018)

VocApp Sp. z o.o.
ul. Mielczarskiego 8/58 | 02-798 Warszawa
NIP: 951 245 79 19 | REGON: 369727696

vocapp@vocapp.com


アドレス

VocApp Sp. z o.o.
ul. Mielczarskiego 8/58
02-798 Warszawa

NIP: 951 245 79 19
REGON: 369727696


フィッシュ