Portugalski w 1 dzień
język polskiportuguês
100%
FREE


Portugalski w 1 dzień
Szybko i przyjemnie naucz się podstaw portugalskiego.

"W jeden dzień zrobisz tyle, co normalnie przez semestr, naprawdę!
Tylko potrzebne słowa i zwroty
Przykłady, nagrania, objaśnienia"
無料でサインアップ

このコースは100%無料です。あなたが私たちと一緒に学ぶことができるどれほど効果的で楽しいかをあなた自身のために見ることができるように、私たちはあなたにそれを与えます:)
10 słów w 60 sekund - 10 palavras em 60 segundos  
10 フィッシュ
To już znasz:) - Isto já conheces:)  
10 フィッシュ
Pytania - Perguntas  
10 フィッシュ
Zwroty grzecznościowe - Expressões de cortesia  
20 フィッシュ
Osoby - Pessoas  
29 フィッシュ
Czynności - Atividades  
30 フィッシュ
Nieprzetłumaczalne - Intraduzíveis  
12 フィッシュフィッシュ