Espagnol: jour 2
Françaisespañol
€19.99
/年

Espagnol: jour 2
Continue ton aventure avec l'espagnol

Continue ton apprentissage de l’espagnol avec VocApp
Connais les bases de la grammaire espagnole
Comprends la différence entre “ser” et “estar”
Connais l’argot espagnol pour parler comme un natif !
無料で試す (20 フィッシュ) 若しくは フルアクセスを購入
Activités - Acciones  
30 フィッシュ
Chiffres - Números  
34 フィッシュ
Choses - Cosas  
33 フィッシュ
Qualités - Cualidades  
31 フィッシュ
Et, ou, mais, alors - Y, o, pero, así que  
28 フィッシュ
Temps - Tiempo  
31 フィッシュ
Être, avoir, aller - Ser/estar, tener, ir  
60 フィッシュ
Espace - Espacio  
32 フィッシュ
すべてのレッスンを表示 (12)

Wszystkie kursy są objęte gwarancją zwrotu 100% zapłaconej ceny.

Do skorzystania z gwarancji nie jest wymagane przedstawienia żadnego powodu.

Z tej gwarancji mogą Państwo skorzystać w ciągu 30 dni od daty zakupu.

Pieniądze zostaną zwrócone na konto najpóźniej w ciągu 30 dni od kiedy dostanę informację, że chcą Państwo skorzystać z tej gwarancji.

Informacja o chęci skorzystania z gwarancji może zostać przesłana pocztą bądź e-mailem.

Marcin Młodzki, członek zarządu
(Warszawa, 1. października 2018)

VocApp Sp. z o.o.
ul. Mielczarskiego 8/58 | 02-798 Warszawa
NIP: 951 245 79 19 | REGON: 369727696

vocapp@vocapp.com


アドレス

VocApp Sp. z o.o.
ul. Mielczarskiego 8/58
02-798 Warszawa

NIP: 951 245 79 19
REGON: 369727696


フィッシュ