100 İngilizce yardımcı fiil öbeği (phrasal verbs)
TürkçeEnglish
100%
FREE


100 İngilizce yardımcı fiil öbeği (phrasal verbs)
İngilizceniz VocApp ile mükemmelleşsin

Örneklerle 100 yeni yardımcı fiil kalıbı
Daha zengin bir İngilizce
Pratik, kullanışlı ve kolay öğrenim
“Don’t give up” and “check it out” :)
無料でサインアップ

このコースは100%無料です。あなたが私たちと一緒に学ぶことができるどれほど効果的で楽しいかをあなた自身のために見ることができるように、私たちはあなたにそれを与えます:)
Phrasal verbs 1-25Phrasal verbs 1-25  
24 フィッシュ
Phrasal verbs 26-50Phrasal verbs 26-50  
25 フィッシュ
Phrasal verbs 51-75Phrasal verbs 51-75  
25 フィッシュ
Phrasal verbs 76-100Phrasal verbs 76-100  
25 フィッシュフィッシュ