Chinese for children
English中文, 汉语, 漢語
€19.99
/年

Chinese for children
Your kids will learn Chinese with VocApp!

Your kid is interested in learning new languages? Why not learn Chinese?
With this course you kids will learn basic Chinese vocabulary to have conversations
This can be a good way for you to spend some time together
Forget the “Hello”, start with the “Ni hao” today!
無料で試す (20 フィッシュ) 若しくは フルアクセスを購入
The basics: pronunciation - 发音The basics: pronunciation - 发音  
15 フィッシュ
Hello - 你好Hello - 你好  
15 フィッシュ
The animals - 这些动物The animals - 这些动物  
18 フィッシュ
Numbers - 数字Numbers - 数字  
19 フィッシュ
Colors - 颜色Colors - 颜色  
14 フィッシュ
My toys - 我的玩具My toys - 我的玩具  
16 フィッシュ
At school - 在学校At school - 在学校  
14 フィッシュ
My body - 我的身体My body - 我的身体  
15 フィッシュ
すべてのレッスンを表示 (19)

Wszystkie kursy są objęte gwarancją zwrotu 100% zapłaconej ceny.

Do skorzystania z gwarancji nie jest wymagane przedstawienia żadnego powodu.

Z tej gwarancji mogą Państwo skorzystać w ciągu 30 dni od daty zakupu.

Pieniądze zostaną zwrócone na konto najpóźniej w ciągu 30 dni od kiedy dostanę informację, że chcą Państwo skorzystać z tej gwarancji.

Informacja o chęci skorzystania z gwarancji może zostać przesłana pocztą bądź e-mailem.

Marcin Młodzki, członek zarządu
(Warszawa, 1. października 2018)

VocApp Sp. z o.o.
ul. Mielczarskiego 8/58 | 02-798 Warszawa
NIP: 951 245 79 19 | REGON: 369727696

vocapp@vocapp.com


アドレス

VocApp Sp. z o.o.
ul. Mielczarskiego 8/58
02-798 Warszawa

NIP: 951 245 79 19
REGON: 369727696


フィッシュ