Węgierski w 1 dzień
język polskimagyar
100%
FREE


Węgierski w 1 dzień
Zacznij uczyć się węgierskiego!

Chcesz poznać język niedalekiego sąsiada?
Chcesz dowiedzieć się jak reagować w typowych sytuacjach?
Kurs jest dedykowany wszystkim tym, którzy chcą poznać najprostsze węgierskie słowa!
Pamiętajcie: Polak Węgier dwa bratanki... :)
無料でサインアップ

このコースは100%無料です。あなたが私たちと一緒に学ぶことができるどれほど効果的で楽しいかをあなた自身のために見ることができるように、私たちはあなたにそれを与えます:)
10 słów w 60 sekund - 10 szó 60 másodperc alatt10 słów w 60 sekund - 10 szó 60 másodperc alatt  
10 フィッシュ
Już to wiesz:) - Ezt már tudod is:)Już to wiesz:) - Ezt már tudod is:)  
10 フィッシュ
Pytania - KérdésekPytania - Kérdések  
9 フィッシュ
Zwroty grzecznościowe - Udvarias kifejezésekZwroty grzecznościowe - Udvarias kifejezések  
17 フィッシュ
Osoby - EmberekOsoby - Emberek  
28 フィッシュ
Działania - TevékenységekDziałania - Tevékenységek  
17 フィッシュ
Nieprzetłumaczalne - UntranslatableNieprzetłumaczalne - Untranslatable  
10 フィッシュフィッシュ