辞書 英語 - ポーランド語

English - język polski

lay ポーランド語で:

1. położyć położyć


położyć pilota na stole
możwsz położyć tę ksiązkę tutaj
Czy mógłbym się gdzieś położyć?
Powinieneś położyć karty na stół.
Uprzątnij półkę, a będziesz mógł położyć tam swoje książki.
Możesz położyć dzieci?
Gdzie mam to położyć?

ポーランド語 "という言葉lay"(położyć)集合で発生します。

czasowniki 2 elector.pl
Paczka 2 (50 słów)
nieregularne kolumna 2
ang nieregularnych
czasowniki verbs łatwe #7

2. leżeć leżeć


Będę leżeć w łóżku cały dzień!
leżeć na trawie
leżeć w łóżku
Uwielbiam leżeć na kanapie.
Lubię leżeć w łóżku.
Jak jej stan zdrowia? "Musi leżeć."
Musiałem leżeć dłuższy czas w szpitalu.
Lekarz powiedział, że mam leżeć.
Nie możesz leżeć w łóżku.

ポーランド語 "という言葉lay"(leżeć)集合で発生します。

czasowniki nieregularne, forma II
czasowniki nieregularne
aplikacje i książka
Czasowniki (ang.cz.1)
wszystkie dziedziny

3. kłaść


kłaść podwaliny pod
Powinna wcześnie kłaść się i wcześnie wstawać.

ポーランド語 "という言葉lay"(kłaść)集合で発生します。

Czasowniki nie regóralne wrzesień 2016
Internal plaster works
07 Word list (5)
Podobne znaczenia
Lekcja - 10/4

4. składać


Proszę składać aplikacje na piśmie.

ポーランド語 "という言葉lay"(składać)集合で発生します。

rozszerzenie 13

5. leżał


Na dachu leżał kot, rozciągnięty na całą długość.
Tygrys leżał pośrodku klatki.
Tom leżał na wznak.
Mój ojciec leżał dwa miesiące w szpitalu.
Pacjent leżał na łóżku z zamkniętymi oczyma.
Kiedy przyszedłem, leżał w łózku.
Denis leżał plackiem na ziemi.
Leżał na kanapie, ale kiedy weszła do pokoju, wstał.

ポーランド語 "という言葉lay"(leżał)集合で発生します。

CZASOWNIKI CZAS PRZESZŁY
czasowniki nieregularne

6. położyć cośポーランド語 "という言葉lay"(położyć coś)集合で発生します。

CZASOWNIKI NIEREGULARNE - matura solutions

7. świecki


Unia Europejska dąży do świeckich państw.
Jeśli coś jest świeckie, to nie jest połączone z religią.
Uwielbiam radzić sobie ze świeckimi biznesami bo kiedy mówię im że oni nie chcą wiedzieć doprowadzasz ich do szaleństwa.
W niedzielę w naszym kościele kazanie wygłosi świecki kaznodzieja.

ポーランド語 "という言葉lay"(świecki)集合で発生します。

265 Słówek z 1000 Najczęstszych Słów w Języku Angi...
E Dla Średnio Zaawansowanych 3 B2

8. kłaść cośポーランド語 "という言葉lay"(kłaść coś)集合で発生します。

A2 - część druga
Słówka: 20-26.11

9. leżeć w czasie przeszłym10. kłaść się


Nie lubię kłaść się bez umycia się.
Nie lubię kłaść się do łóżka bez umycia się.