Egzamin wzory

 0    48 フィッシュ    annaczaplaa
mp3をダウンロードする 印刷 遊びます 自分をチェック
 
質問 język polski 答え język polski
Prąd elktryczny
学び始める
uporządkowany ruch ładunków. Ładunki przenoszone są za pośrednictwiem nośników ładunków. W metalach - elektrony, w cieczach i gazach - kationy, aniony, elektrony, a w półprzewodnikach - elektrony - a dziury +
Zasada zachowania ładunku
学び始める
Całkowity ładunek elektryczny układu izolowanego jest stały
Culomb
学び始める
Jednostka ładunku elektrycznego.
1kulomb
学び始める
1As
Prawo Culomba
学び始める
Na dwa ładunki q i Q w odległości R działa siła równa co do wartości: F=qQ/epsilon4piRR
Farad
学び始める
jednostka pojemności
1farad
学び始める
C/V=CC/Nm
Natężenie prądu
学び始める
Stosunek siły do ładunku próbnego. Natężenie pola jest wektorem. A jednostką jest N/C lub V/m.
Natężenie pola w kilku ładunkach
学び始める
E=E1+E2+E3+...+En
Kierunek działania pola elektrycznego
学び始める
od ładunków dodatnich do ładunków ujemnych
Dipol elektryczny
学び始める
układ dwóch ładunków o przeciwnych znakach, położonych w niewielkiej odległości od siebie
indukcja elektryczna
学び始める
inaczej, przesunięcie elktryczne: D=epsilon*E
Strumień indukcji
学び始める
Fi=całkaS z DdS
Prawo Gaussa
学び始める
Strumień indukcji przez dowolną powierzchnię zamkniętą jest równy całkowitemu ładunkowi zawartemu wewnątrz tej powierzchni. FI=Całkapo po wierzchni z DdS
Praca w polu elektrycznym
学び始める
Całka od A do B z F*dl
Napięcie elektryczne
学び始める
nazywamy stosunek pracy wykonanej przy przesunięciu ładunku z punktu A do B, do wielkości tego ładunku
Jednostka napięcia
学び始める
Wolt V=J/C
Pojemność elektryczna
学び始める
stosunek ładunku kondensatora do napięcia między okładkami
Wzór na pojemność
学び始める
C=Q/U
Wzór na pojemność w kondensatorach połączonych równolegle
学び始める
C=C1+C2+C3+...+Cn
Wzór na pojemność w kondensatorach połączonych szeregowo
学び始める
1/C=(1/C1)+(1/C2)+(1/C3)+...+(1/Cn)
Natężenie prądu
学び始める
stosunek ładunku Q przepływającego przez poprzeczny przekrój przewodnika S do czasu przepływu t tego ładunku
Wzór natężenia prądu
学び始める
I=Q/t
Jednostka natężenia prądu
学び始める
1Amper=C/t
Gęstość prądu
学び始める
stosunek natężenia do powierzchni J=dI/dS
Jednostka gęstości prądu
学び始める
A/m^2
Prawo Ohma
学び始める
Stosunek napięcia między dwoma końcami przewodnika do natężenia przepływającego przezeń prądu jest wielkością stałą i nie zależy od napięcia ani natężenia prądu
Wzór na opór elektryczny
学び始める
R=U/I
Jednostka oporu elektrycznego
学び始める
Jednostką oporu jest om 1om=1V/1A
Opór właściwy
学び始める
p=RS/l l – długość przewodnika S – przekrój poprzeczny p - opór właściwy
Przewodność
学び始める
odwrotność oporu elektrycznego sigma=1/p
Różniczkowa postać prawa Ohma
学び始める
j=E*sigma
SEM
学び始める
Siłą elektromotoryczną źródła prądu (SEM) nazywamy napięcie na zaciskach źródła otwartego.
Wzór na pracę
学び始める
W=UIt
Moc prądu
学び始める
P=W/t=UI
Moc cieplna prądu
学び始める
P(q)=(I^2)*R=(U^2)/R
I prawo Kirchhoffa
学び始める
W dowolnym węźle obwodu suma algebraiczna natężeń prądów wpływających i wypływających do węzła równa się zeru
II prawo Kirchhoffa
学び始める
W dowolnym oczku obwodu suma algebraiczna wszystkich sił Elektromotorycznych i spadków napięć jest równa zeru.
wzór Lorentza
学び始める
F=q*(v x B) q-ładunek próbny v-prędkość B-indukcja
Jednostka indukcji
学び始める
Tesle= N/Am
wzór indukcji magnetycznej
学び始める
B=Iń/2piR
jednostka indukcyjności magnetycznej
学び始める
henr[H]
Jednostka natężenia pola magnetycznego
学び始める
A/m
Prawo Ampera
学び始める
Cyrkulacja wektora H wzdłuż linii pola magnetycznego wytwarzanego przez przewodnik z prądem jest równa natężeniu prądu płynącego w przewodniku
Prawo Gaussa dla pola magnetycznego
学び始める
Strumień indukcji magnetycznej przez powierzchnię zamkniętą jest równy zeru Całka po powierzchni z BdS = 0
Zjawisko indukcji elektromagnetycznej
学び始める
Zjawisko indukcji elektromagnetycznej polega na powstawaniu prądów elektrycznych wskutek zmian pola magnetycznego.
Prawo indukcji Faraday’a
学び始める
Indukowana w obwodzie (konturze) SEM indukcji jest równa co do wartości bezwzględnej a przeciwna co do znaku prędkości zmiany strumienia magnetycznego B przenikającego przez powierzchnię ograniczoną tym obwodem (konturem)
Reguła Lentza
学び始める
Prąd indukowany w obwodzie ma taki kierunek, że wytwarzane przez ten prąd własne pole magnetyczne przeciwdziała zmianie strumienia magnetycznego która go wywołuje.

コメントを投稿するにはログインする必要があります。