Rzuty w polu grawitacyjnym

 0    24 フィッシュ    Martyna15
mp3をダウンロードする 印刷 遊びます 自分をチェック
 
質問 język polski 答え język polski
rzuty
学び始める
klasa ruchów punktów materialnych w pobliżu powierzchni Ziemi.
rzut pionowy
学び始める
Ruch punktu materialnego wzdłuż prostej pionowej.
Które współrzędne ulegają zmianie w trakcie rzutu pionowego?
学び始める
Podczas tego ruchu zmienia się tylko jedna współrzędna - y. Współrzędne x i z nie ulegają zmianie.
Jakim ruchem jest rzut pionowy?
学び始める
Jest to ruch jednostajnie przyspieszonym z przyspieszeniem równym przyspieszeniu ziemskiemu g.
równania ruchu w rzucie pionowym
学び始める
x(t)=0;
równania prędkości w rzucie pionowym
学び始める
vx=0; vy=v0 - gt
Jak wygląda tor ruchu w rzucie pionowym?
学び始める
Jest to pionowa prosta.
Jaki jest wzór na czas lotu w rzucie pionowym?
学び始める
Na jaką maksymalną wysokość można rzucić obiekt w rzucie pionowym?
学び始める
Co to jest rzut ukośny?
学び始める
Jest to ruch ze stałym przyspieszeniem ay skierowanym ku Ziemi z prędkością początkową v0 skierowaną pod kątem α
Jakim ruchem jest rzut ukośny?
学び始める
Jest to złożenie dwóch ruchów: ruchu jednostajnego w kierunku x i jednostajnie zmiennego w kierunku y.
równania ruchu w rzucie ukośnym
学び始める
x(t)=v0tcosα;
równania prędkości w rzucie ukośnym
学び始める
vx=v0cosα; vy=v0sinα - gt
Jak wygląda tor ruchu w rzucie ukośnym?
学び始める
Jest to parabola.
Jak obliczymy czas lotu w rzucie ukośnym?
学び始める
Z jakiego wzoru obliczymy tor ruchu w rzucie ukośnym [y(x)]?
学び始める
Jaki jest zasięg rzutu ukośnego?
学び始める
Co to jest rzut poziomy?
学び始める
Jest to rodzaj rzutu ukośnego, w którym prędkość początkowa skierowana jest poziomo.
równania ruchu w rzucie poziomym
学び始める
x(t)=vot;
równania prędkości w rzucie poziomym
学び始める
vx=0; vy=-gt
Jak wygląda tor ruchu w rzucie poziomym?
学び始める
Jest to parabola.
Z jakiego wzoru obliczymy tur ruchu w rzucie poziomym [y(x)]?
学び始める
Jaki jest zasięg rzutu poziomego?
学び始める
Z jakiego wzoru obliczymy tor lotu w rzucie poziomym?
学び始める

コメントを投稿するにはログインする必要があります。