farma

 0    246 フィッシュ    fiszkakiszka
mp3をダウンロードする 印刷 遊びます 自分をチェック
 
質問 język polski 答え język polski
1. Facet 35 lat, jaki lek przeciwbólowy
学び始める
wszystkie
2. Facet z rzeżączką
学び始める
jest im. cefalosporyna
3. Dziecko 5kg, zawiesina Paracetamolu 100mg/5ml – ile należy mu go podać?
学び始める
2,5 ml
4. Amfoterycyna B
学び始める
grzybobójcza i grzybostatyczna
5. Pyralgina nie wywołuje wstrząsu po podaniu
学び始める
dożylnie
6. Fusafungina
学び始める
antybiotyk przeciwbakteryjny do stosowania miejscowego, głównie w drogach oddechowych
7. Mizoprostol
学び始める
nie w ciąży -chroni przed NLPZ-ami
9. Agonista receptorów opioidowych
学び始める
morfina, heriina, kodeina, petydyna, fentanyl (alfentanyl, sufentanyl, remifentanyl), metadon
10. Antagonista leków opioidowych
学び始める
działa na zatrucia mieszane
8i9bis. Częściowy antagonista opioidowy z częściowym agonizmem
学び始める
Nalorfina lub Lewalorfan - odpowiedź gdzie wszystkie leki są na literkę N
11. Pierwsza generacja NLPZ
学び始める
ów - preferencyjne inhibitory COX-1 – ASA, Indometacyna, Ketoprofen, Flurbiprofen
12. Przeciwskazania do B
学び始める
blokerów - Astma oskrzelowa
13. Werapamil do czego nie dajemy
学び始める
niewydolność serca
14. Receptor z kanałem jonowym
学び始める
nikotynowy
15. Pytanie prawdopodobnie dotyczące chorób kości
学び始める
choroba Pageta - osteoporoza
16. E. coli – jaki lek?
学び始める
aminopencyliny, kotrimoksazol, fluorohinolony, aminoglikozydy, metronidazol, cefazolina, cefalosporyny, tetracykliny
17. Mężczyzna (Mirek prawdopodobnie przedsiębiorca) prowadzil samochód, spowodował wypadek. Był trzeźwy, senny, powiedział, że brał lek na pokrzywkę
学び始める
Klemastyna
18. Selektywny B
学び始める
bloker, kardio - Bisoprolol
19. Up regulation
学び始める
silny antagonista
20. Wziewny glikokortykosteroid
学び始める
Beklometazon
21. Plastry transdermalne (TTS)
学び始める
Fentanyl
22. Wskazanie do tiklopidyny
学び始める
stosowane w profilaktyce udaru niedokrwiennego mózgu
23. Co powoduje spadek trójglicerydów
学び始める
fibraty
24. Typ z zespołem metabolicznym, dużo insuliny we krwi
学び始める
rosyglitazon
24bis. Zespół metaboliczny, podwyższona insulina, cukrzyca (wiem, że to część ZM, ale żeby nie było zaskoczeń), jaki jest lek pierwszego rzutu
学び始める
odpowiedź na 'g', ale nie glitozon [glimempiryd?] - nie metformina
25. Z czym wydalamy metale ciężkie?
学び始める
błona jelit (to chyba ok?)
26. Pochodna Digoksyny czemu ja dajemy?
学び始める
bo metabolizowana jest w watrobie
27. Jakie drogi opiatów?
学び始める
wszystkie OK.
28. Efedryna
学び始める
najczęściej stosowana na śluzówki nosa - nie podajemy we wstrząsie
29. Doksycyklina, co ja różni od tetracyklin naturalnych?
学び始める
szersze spektrum działania
30. Witamina K
学び始める
na zatrucie warfaryną
31. Hiperglikemia po tiazydach, dlaczego?
学び始める
w wyniku zmniejszenia uwalniania insuliny
32. Muchomor czerwony =sromotnikowy, jaka toksyna?
学び始める
muskaryna
33. Przeciwwymiotne, dopasowanie leków do receptorów.
学び始める
wszystkie prawidłowe
34. Jak możemy podzielić schizofrenię, leczenie klasyczne i atypowe
学び始める
faza pozytywna - leki klasyczne - chlorpromazyna - faza negatywna - leki atypowe - sulpiryd, klozapina
35. Angina paciorkowcowa
学び始める
penicylina V
36. Heparyna drobnocząsteczkowa
学び始める
ma większe powinowactwo do antytrombiny III niż heparyna klasyczna
38. IKA, fałszywe.
学び始める
mają niekorzystny wpływ na profil lipidowy
39. B
学び始める
adrenolityk rozszeżający naczynia, stymulujący NO. - Nebiwolol
40. Heparyny D
学び始める
C(E?) -aktywność protrombinowa znacznie przewyższa aktywność czynnika Xa-fałszywe
42. Najdłużej działająca penicylina naturalna w kile
学び始める
benzatynowa
43. Co zastosować w chorobie Alzheimera
学び始める
galantamina (jeżeli pytanie o receptory N) - rywastygmina i galantamina - donepezil (ale to chyba nie dawało punktów)
44. NLPZ I generacji
学び始める
Piroksykam
45. Facet po wypadku (znowu?!) ma skręcił kostkę i ma kaszel
学び始める
kodeina
46. Dziecko chore na anginę. Co należy podać, żeby nie było rozkładane przez HCl
学び始める
penicylinę naturalną
47. Werapamil podajemy w
学び始める
niewydolności krążenia
48. Leki neutralizujące
学び始める
działają do/po? 60 minutach
49. Kardioselektywny
学び始める
Bisoprolol
50. Niedokrwistość z powodu niedoboru Fe
学び始める
50% że zaburzenia żołądkowo-jelitowe
51. Co zrobić, żeby szybko wydali receptę
学び始める
podpiąć 10pln ew. napisać CITO!
52. Kobieta z HIV w ciąży co dać, żeby dziecko było zdrowe
学び始める
Ziwudryna
53. Druga najważniejsza droga wydalania dla leków, które są wydalane z moczem
学び始める
z zółcią
54. Najbezpieczniejsza forma regulowania wypróżnień
学び始める
otręby, śliwki
55. Dziecko z anginą uczulone na penicyliny, co podać
学び始める
azytromycynę
56. Czego nie podasz pacjentowi doodbytniczo mimo, że często wymiotuje
学び始める
Możliwości: Amoksycylina, Diklofenak, Papaweryna, Paracetamol, Lidokaina
57. Lispro
学び始める
co to za rodzaj insuliny - analog insulin ludzkich
58. Jaką insulinę podasz po posiłku
学び始める
lispro
59. Przebarwienia zębów
学び始める
tetracykliny
60. Na co rozwija się tolerancja
学び始める
azotany
61. Donor NO
学び始める
nitroprusydek sodu
62. Jaki receptor na leki przeciwwymiotne (pyt z giełdy)
学び始める
wszystkie odpowiedzi dobre
63. Co można podać dziecku tylko przy zagrożeniu życia
学び始める
Doksycyklina + chloramfenikol
64. 17. letni gościu, H. influenzae, po penicylinie ma wstrząs, po mu podać?!!! Jaką penicylinę naturalną i doustną
学び始める
azytromycyna
65. Co jest słabym agonistą i antagonistą
学び始める
lewanorfan, albo nalorfina
66. Fałszywe o Hemibursztynianie
学び始める
podaje się doskórnie (normalnie podaję się dostawowo)
67. Fałsz o głównym leczeniu przeciwzapalnym w astmie oskrzelowej
学び始める
przeciwleukotrienowe?
68. Antybiotyk w astmie oskrzelowej
学び始める
fluorochinolony?
69. Jak można podawać opioidy
学び始める
na wszystkie możliwe sposoby (iv, sc, im...)
70. Hiperkaliemia po tiazydach
学び始める
zmiany stężenia Kplus
71. Alendronian potasu
学び始める
wszystko
72. Hydroksyzyna, wskaż fałszywe
学び始める
jest lekiem pierwszego rzutu we wstrząsie
73. Jaki to receptor jonotropowy
学び始める
N
73bis. Które receptory nie są jonotropowe
学び始める
M i retinal
74. Antybiotyk na e. coli u kobiety
学び始める
amoksycylina, co-trimoksazel
75. Nieprawda o neuroleptykach
学び始める
typowe leki neuroleptyczne znoszą objawy negatywne schizofrenii
76. Który z leków powoduje insulinooporności, wybierz fałszywe
学び始める
rozyglitazon
77. Strategia terapii uzależnień
学び始める
podawanie antagonistów celem zahamowania działania leku uzależniającego - pobudzenie receptorów ni, delta, kappa
78. Facet wraca z zagranicy, jaką podać mu doustną penicylinę
学び始める
benzoatynowa
80. Amfoterycyna
学び始める
działa bakteriostatycznie lub bakteriobójczo, w zależności od dawki
81. Metadon z naloksonem łączymy po to by?
学び始める
znieść działanie depresyjne na ośrodek oddechowy matadonu 81bis. Działanie naloksonu jest skojarzone - z metadonem
82. Antybiotyk o działaniu bakteriobójczym
学び始める
fluorochinolon
85. Lek przeciwgrzybiczy najnowszej generacji, hamuje wytwarzanie beta
学び始める
1,3-D-glukanów - Kaspofungina
87. Insulina, dawka podstawowa
学び始める
40-60%
88. AUC
学び始める
pole powierzchni pod krzywą zależności stężenia leku we krwi od czasu. Parametr ten informuje o całkowitej ilości leku, jaka została wchłonięta do organizmu
89. H2O2
学び始める
wszystkie odpowiedzi złe, choć wydają się dobre];->
90. Nefrotoksyczność cefalosporyn zwiększają
学び始める
diuretyki pętlowe
90bis. Interakcje cyprofroksacyny
学び始める
złe odpowiedzi to 3 i 5 - prawdopodobnie odpowiedź z nasileniem nefrotoksyczności, albo furosemidem
91. Teofilina, teobromina
学び始める
wszystko prawdziwe
92. Czego nie stosować z tyraminą, żeby nie było reakcji?
学び始める
ser i wino
93. Które z podanych leków można zapisać w proszkach
学び始める
ASA, paracetamol, kofeina
94. Pytanie o receptor opioidowy i depresję u noworodka
学び始める
M2 ?
95. Których leków nie należy łączyć
学び始める
metamizol + propyfenazon
96. Co piszemy w SIGMA
学び始める
sposób podawania leku, dawkowanie, czas kuracji
97. W uzależnieniu na opioidy i alkohol
学び始める
klonidyna
98. Senność, zawroty głowy, suchość w jamie ustnej
学び始める
klonidyna, agoniści receptora imidazolowego (agoniści receptira i1)
99. Co działa dromotopowo ujemnie
学び始める
glikozydy nasercowe
99bis. Jak działają glikozydy nasercowe
学び始める
inotropowo +, batmotropowo +, chronoo -
100. Klindamycyna, fałsz
学び始める
bakteriobójcza
100bis. Klindamycyna działa
学び始める
bakteriostatycznie
101. Jak należy podać lek przeciwdrgawkowy
学び始める
dorośli - ROZTWÓR dożylny - dzieci - czopek
102. Najkrótszy czas półtrwania
学び始める
Zaleplon
103. Bromek ipratropium
学び始める
działa w POChP
104. Kromoglikan sodowy
学び始める
2 poprawne odpowiedzi to dobra opcja- degranulacja, alergia skóry (chyba te)
105. Działanie alkoholu
学び始める
zależy od stężenia [SRYLY?]
106. Heparyny nie należy stosować
学び始める
przy rozwiązaniu ciąży
107. Profilaktyka choroby niedokrwiennej serca
学び始める
wszystkie odpowiedzi prawidłowe
108. Działania niepożądane heparyny
学び始める
wszystkie odpowiedzi poprawne
109. Pytanie z Kaspofunginą
学び始める
lek przeciwgrzybiczy, hamuje tworzenie glikanów w grzybach
110. Jak działa i co robi metronidazol
学び始める
reakcja disulfiranowa (przy stosowaniu leku z wódą) - fałszywe: stosowane w zimnicy - prawda: przenika barierę krew-mózg, stosowany w rzęsistkowicy, działa na beztlenowce - prawda: stosujemy w kolce nerkowej
110bis. Metronidazol
学び始める
odp: wszystkie poprawne (reakcja disulfiramowa, działa na h. pylori, beztlenowce...)
111. Który rodzaj tetracykliny działa bakteriobójczo
学び始める
wszystkie działają bakteriostatycznie, więc nie są bakteriobójcze
112. Komu nie podamy cetyryzyny
学び始める
dziecku poniżej 2 lat
113. Komu nie podamy acyklovir'u
学び始める
osobie z hiv/aids
114. Cytostatyki ... (pyt. z giełdy)
学び始める
obniżenie proliferacji kom. naturalnych
115. Łuszczyca
学び始める
ditranol
116. Makrolid IV st.
学び始める
wszystkie odpowiedzi dobre
117. Pytanie z klonidyną
学び始める
agoniści alfa2 receptorów presynaptycznych w OUN
118. Hydroksyzyna
学び始める
przeciwhistaminowy 1 generacji + anksjolityk - przeciwświądowa - stosowana w premedykacji przed zabiegiem
119. Diklofenak
学び始める
nie wykazuje względnej selektywności wobec COX2 - powoduje odwracalną niewydolność nerek
120. Podajemy typowi 4g ASA, jakie będzie działanie nieporządane
学び始める
drażnienie błon śluzowych żołądka
121. Jakie są przeciwwskazania do stosowania ambroksolu
学び始める
astma, choroba wrzodowa, owrzodzenia jelit
122. Czy leki przeciwkaszlowe (albo jakiś konkretny) jest przeciwwskazany kiedy pacjent jest zaintubowany
学び始める
NEIN
123. Pytanie z jodkiem potasu
学び始める
podajemy max 1g - ból ślinianek
124. NLPZ (chyba to jest ok, ale do sprawdzenia)
学び始める
2 i 3 generacja powoduje mniejsze zaburzenia żołądka niż 1 generacja
125. Beta
学び始める
oksydacja tłuszczu, wzrost ATP, niewydolność serca (co powoduje/co podać/hamuje/przyśpiesza?) - nitrogliceryna, - anodipina - DOBRA JEST ODPOWIEDŹ NA LITERĘ T
126. Wskaż fałszywą parę lek
学び始める
działanie nieporządane - sulfsakozyna(?) - wrzodziejące zapalenie jelita
127. Cyklosporyna + ketokonazol
学び始める
takie połączenie daje większą nefrotoksyczność cyklosporyny (cyprofroksacyny_
128. Ciprofroksacyna wchodzi w interakcję z:
学び始める
teofilina - wchodzi też w interakcję z warfaryną, ale teofilina to chyba dobra odpowiedź
129. Co z wymienionych leków podaje się doustnie
学び始める
prednizon (co za debilne pytanie)
130. Jaki GKS stosujemy wziewnie w astmie
学び始める
beklometazon, budezonid, cyklezonid, flutikazon, propionian flutikazonu
131. Na co działa nystatyna?
学び始める
przeciwgrzybiczo, stosowany doustnie, działa miejscowo - parenteralnie - uszkodzenie błony komórkowej grzybów - doustnie co 6h, miejscowo w zakażeniach pochwy co 12h, maśćie i zasypki także - fungistatyczna, lub grzybobójcza w zależności od stężenia
132. GKS we wstrząsie urażliwiają na działanie
学び始める
katecholamin
133. Przedawkowanie morfiny działa?
学び始める
uspokajająco
134. Ilość leku dostającego się z nebulizacją do płuc
学び始める
10-20%
135. Który antybiotyk przepity mlekiem nie działa
学び始める
tetracykliny
136. W której z wymienionych chorób ACETAZOLAMID nie jest stosowany
学び始める
UŻYA SIĘ W: choroba wysokogórska, padaczka, jaskra, nadciśnienie - Nie używa się w: choroba parkinsona
137. Celekoksyb i Rofekoksyb, w czym znalazły zastosowanie
学び始める
p. zapalnie, p. bólowo, nerwobóle, RZS, jakieś zapalenia (są to NLPZ) - NIE: przeciw gorączkowo
138. Co podasz 6
学び始める
miesięcznemu dziecku na gorączkę - ibuprofen w zawiesinie, paracetamol w czopkach
139. Który z leków przeciwhistaminowych podaje się do worka spojówkowego
学び始める
azelastyna, emedastyna
140. Facet przyjmuje lek na nadciśnienie, który obniża libido. Jaki lek przyjmuje(?)
学び始める
(Moksonidyna - obniża libido, działa na nadciśnienie)
141. Niezidentyfikowana substancja, przywieziona do laboratorium. Powoduje pocenie się, bradykardię
学び始める
-
142. Dziewczyna, przebarwienia na skórze po opalaniu. Jaki brała antybiotyk
学び始める
doksycyklina
143. Leki na chorobę Pageta, przenikanie do kości
学び始める
stosujemy alendronian sodu - przenika do kości
144. Leki przeciwhistaminowe 2 generacji, które można przewlekle stosować i nie powodują senności
学び始める
-
145. Działanie błonowe wykazują
学び始める
praktolol, sotalol, proplanolol
146. Acetazolamid jest wskazany w
学び始める
nadciśnieniu
147. Tiazydy najsilniejszy efekt
学び始める
przy stosowaniu najmniejszych dawek
148. Tiazydów nie stosujemy
学び始める
w dnie moczanowej
149. Receptory mi, kappa, delta. Fałsz:
学び始める
powodują sedację?
150. Co wiąże cholesterol w jelitach
学び始める
cholesteramina
151. Witamina D
学び始める
jest dyntetyzowana w organizmie
152. Jaki GKS doustnie
学び始める
prednizolon
153. Działanie niepożądanie ASA
学び始める
wrzody - nasilenie krwawień
154. Dekstrometorfan
学び始める
dostępny bez recepty
155. Czym jest memntyna
学び始める
antagonista NMDA
156. Jakiego leku nie podasz stosując tyraminę
学び始める
selegilina
156bis. W terapii którym z leków powinno się stosować dietę ubogą w tyraminę
学び始める
selegilina - inhibitory MAO A i B (selegilina, iproniazyd, fenelzyna, tranylcypromina)
157. Gdzie występują receptory beta
学び始める
serce, oskrzela, macica
158. Gdzie nie wystpują receptory beta
学び始める
mięśnie szkieletowe
159. Przeciwwskazanie do acetylocysteiny (2 pytania, różne odpowiedzi)
学び始める
astma - chory zaintubwany
160. Leki przeciwwymiotne są antagonistami receptorów
学び始める
wszystkie prawidłowe
161. Leki przeciwwymiotne są antagonistami receptorów
学び始める
dopamina, metoklopramid
162. Jodek potasu
学び始める
jest dobrym środkiem wykrztuśnym
163. Co nie jest przeciwwskazaniem do stosowania sulfasalazyny
学び始める
wrzodziejące zapalenie jelita
164. Porówanie petydyny z morfiną
学び始める
działa szybciej i krócej niż morfina
165. W stanie astmatycznym nie podajemy leków
学び始める
leukotrienowych
166. Który lek moczopędny działa słabo...
学び始める
triamteren
167. W jakiej postaci podasz lek, żeby szybko zadziałał
学び始める
dożylnie?
168. Jakie leki są najczęściej stosowane w depresji?
学び始める
inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny (SSRI)
169. Kiedy stosujemy dopaminę
学び始める
wstrząs kardiogenny
170. Zalety makrolidów nowszych generacji w porównaniu z erytromycyną
学び始める
lepsza biodostępność? (ew. odpowiedź: wszystkie)
171. Doustne antykoagulanty, wskaż fałszywe
学び始める
u kobiet w ciąży ze sztucznymi zastawkami
172. Jaki lek się dobrze wydala z moczem kwaśnym
学び始める
amfetamina, morfina, kodeina, petydyna, nikotyna, hinidyna - źle: sulfonamidy, salicylany, fenylobutazon
173. Co spowoduje inhibitor cytochromu P450
学び始める
zwiększy stężenie leku metabolizowanego przez cytochrom
174. Co podać na MRSA
学び始める
wankomycyna
175. Co wstrzyknąć i jak na próbę prokainową
学び始める
1% prokaina śródskórnie
176. Nieprawidłowe o antykoncepcji doustnej
学び始める
Działanie trójfazowe wykazuje gestagen, hormon luteinizujący, estrogen
177. Fałszywe o antykoncepcji
学び始める
w trójfazowej obecny jest LH
178. Co nie jest przeciwwskazaniem do stosowania GKS
学び始める
RZS
179. Jakie bakterie nabywają najszybciej oporność na metronidazol
学び始める
h. pylori
180. Który diuretyk może powodować uczulenie na sulfonamidy
学び始める
kwas etakrynowy
181. Co spowoduje antagonisty i agonisty receptora opioidowego
学び始める
nie będzie depresji oddechowej
182. Dziecko zakażone s. pyogenes, jaką podać penicylinę
学び始める
benzylopenicylina (?)
183. Który antybiotyk trzeba podać pozajelitowo
学び始める
IV generacja cefalosporyn (cefepiron, cefepim, ceftan)
184. Która penicylina wytrąca się w ph=7
学び始める
glargina
185. Różnica między morfiną, a benzodiazepinami
学び始める
morfina: depresja ośrodka oddechowego, zwężone źrenice, - benzodiazepiny:?
186. Działanie (di)cytrynianu bizmutawego
学び始める
osłonowo w h. pylori w połączeniu z IPP - z wydzieliną nadżerek tworzy kompleks bizmutawo-białkowy, osłania przed sokiem żołądkowym (w ph<4) - działa bakteriobójczo i cytoprotekcyjnie - stosowany w połączeniu z inhibitorem H2
187. Bromheksyna:
学び始める
wszystkie prawidłowe (wykrztuśnie w mechaniźmie odruchowym, wykrztuśnie bezpośrednio na gruczoły oskrzelowe, mukolitycznie)
188. Co nie pobudza CYP 450
学び始める
erytromycyna (hamuje)
189. Leki na chorobę niedokrwienną serca
学び始める
-
190. Nitrogliceryna
学び始める
a i c - rozszerza żyły, mechanizm działania jak monoazotan izosorbidu - wszystkie dobrze - stosowana w formie plastrów zapobiega napadą dusznicy, tabletki o przedłużonym działaniu nie przerywa napadów dusznicy, w zawale podaje się ją dożylnie
191. U kogo jest lepiej przepuszczalna bariera krew
学び始める
mózg - większa u dzieci, oraz osób w podeszłym wieku, wzrasta w stanach zapalnych zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych)
192. W jaskrze stosujemy
学び始める
fizostygminę
193. Który lek nie jest mineralokortykosteroidem, ale wpływa na gospodarkę elektrolitową
学び始める
fludrokortyzon
194. Główne działanie przeciwzapalne GKS polega na
学び始める
niezależnie od przyczyny hamują wczesne i późne reakcje zapalne - spada liczba limfocytów, monocytów, eozynofili, bazofili
195. Antybiotyk na S. Pneumoniae przy uczuleniu na penicyliny
学び始める
klarytromycyna
196. Antybiotyk przy s. aureus u małego dziecka
学び始める
penicylina w zawiesinie doustnej
197. Przy kolestyraminie w ciąży
学び始める
suplementacja kwasu foliowego
198. Wybierz prawdziwe o H blokerach
学び始める
po klemastynie i prometazynie nie można prowadzić pojazdów
199. Co się podaje tylko parenteralnie
学び始める
cefuroksym (ogólnie to jest źle, bo to nieprawda, ale ludzie to powtarzają i mówią, że są za to punkty, więc...)
200. Związki neutralizujące, wybierz fałszywe
学び始める
nie łączy się związków magnezu i bizmutu
201. Pytanie o sole bizmutu
学び始める
nie wiadomo co, ale trzeba wybrać, że 2 odpowiedzi poprawne
202. Co różni barbiturany od morfiny
学び始める
brak dobrej odpowiedzi?
203. Objawy z odstawienia
学び始める
nieprawda, że pojawiają się po kilku miesiącach od zaprzestania terapii
204. Histamina
学び始める
przekaźnikiem jest cGMP
205. Fałszywe o kromonach
学び始める
stosujemy przeważnie p.o. (per os)
206. Baklofen
学び始める
stosować w skurczu mięśni szkieletowych
207. Agoniści opioidowi z komponentą antagonistyczną
学び始める
stosowani w leczeniu uzależnień od alkoholu - mogą wywołać zespół odstawienny po morfinie - stosowane w skurczach porodowych (np. pentazocyna)
208. Acetylocystaina
学び始める
podajemy w zatruciu paracetamolem
209. Jaki lek na RZS u pacjentki, która kiedyś chorowała na wrzody żołądka
学び始める
-
210. NLPZ przeciwbólowo w hemofilii
学び始める
paracetamol
211. Fałszywe o diuretykach pętlowych
学び始める
ototoksyczność maleje gdy podajemy jednocześnie duże dawki ASA
212. Fałsz o GKS
学び始める
działają po kilku godzinach
213. GKS
学び始める
działanie przeciwzapalne opiera się głównie na zmniejszeniu wrażliwości tkanek na czynniki prozapalne
214. Która penicylina stwarza największe ryzyko reakcji uczuleniowej
学び始める
benzylowa
215. Jaki lek najsilniej hamuje CYP450 i powoduje reakcje lek
学び始める
lek - cymetydyna
216. Dziecko, szpilkowate źrenice, zatruło się, depresja oddechowa. Co zastosujesz do diagnostyki
学び始める
nalokson
217. Ginekomastia, hirsutyzm, zaburzenia miesiączkowania. Może je spowodować
学び始める
spironolakton
218. Wskazaniem dla amfetaminy nie jest
学び始める
insomnia
219. Kiedy stosujemy fenylefrynę
学び始める
wszystkie źle
220. Cukrzycę jatrogenną mogą powodować
学び始める
GKS
1. 5letnie dziecko choruje na zapalenie płuc wywołane przez Mycoplasma pneumoniae. Jakie antybiotyki mogą być zastosowane w pierwszym rzucie?
学び始める
1. Amoksycylina 2. Azytromycyna 3. Ciprofloksacyna 4. Doksycyklina 5. Roksytromycyna a) 3,4 b) 2,5 c) 1,4 (źle) d) 3,5 e) 1,2
2. Glikokortykosteroidem mającym działanie przeciwzapalne w dawkach farmakologicznych jest:
学び始める
c) kortyzol
3. Mechanizm działania fenytoiny polega na:
学び始める
a) hamowaniu kanałów sodowych i skróceniu czasu trwania potencjału czynnościowego
4. Trójazotan glicerolu:
学び始める
a) rozszerza naczynia żylne c) mechanizm działania ma jak monoazotan izosorbidu obie dobre
5. Który z antybiotyków powinien być zastosowany przed operacją (profilaktycznie) w przypadku gdy szpital ma problem ........ MRSA?
学び始める
e) Wankomycyna
6. 25letniemu pacjentowi lekarz przepisał tetracyklinę. Które z zaleceń zminimalizuje wystąpienie działań niepożądanych po tetracyklinie?
学び始める
1. Stosowanie probiotyków 2. Zakaz opalania 3. Zakaz stosowania omeprazolu 4. Zakaz popijania leku mlekiem 5. Zakaz stosowania paracetamolu
7. Lekami stosowanym w leczeniu choroby Alzheimera są:
学び始める
a) galantamina, tokoferol, atropina b) brak poprawnej odpowiedzi c) donepezil, niesterydowe leki przeciwzapalne, skopolamina d) atropina, riwastygmina, donepezil e) donepezil, skopolamina, memantyna (źle)
8. Które z następujących leków są aktywne wobec E. coli?
学び始める
c) Gentamycyna i amoksycylina
9. Molsidomina: a) jest donorem NO, który powoduje zwiększenie syntezy cGMP
学び始める
d) jest stosowana do przerywania napadu bólu dławicowego? e) jest dostępna wyłącznie w postaci dożylnej?
10. Do leków alfa
学び始める
1-adrenolitycznych stosowanych w leczeniu nadciśnienia tętniczego nie należy: 10. Którego antagonisty alfa-1 nie podamy w nadciśnieniu Tamsulosyna
Hirsutyzm, jaki lek moczopędny
学び始める
spironolakton
Antybiotyki w zakażeniu dróg moczowych u kobiet
学び始める
penicylina (azytromycyna?), kotrimoksazol
Małe dziecko po antybiotykach
学び始める
nystatyna do pędzlowania
Efedryna
学び始める
tachyfilaksja
Dziewczynka z zapaleniem płuc
学び始める
makrolid?
23 lata, ma Stevens Johnsona
学び始める
sulfonamidy
Acytozolamid
学び始める
nie w nadciśnieniu
Leki zmniejszające stężenie cholesterolu
学び始める
kolestyramina i cholestyramina - chitosan - cholesterol ogólnie obniżają statyny - są lekami I rzutu
Moksonidyna
学び始める
a) hamuje wchłanianie wody i sodu b) bradykardia c) suchość w ustach d) hamuje aktywność nerwów współczulnych
Nieodwracalny inhibitor MAO – ranylcypromina Memantyna gdzie stosować? – w chorobie Alzheimera Co hamuje insulinę? – GKS Leki miejscowo znieczulające nie wykazujące działania o budowie amidowej
学び始める
a) bupiwakaina b) prokaina (źle) c) chlorek etylu d) benzokaina e) mepiwakaina
Beztlenowce Gram (+)
学び始める
a) tetracyklina (źle) b) azytromycyna c) erytromycyna
Grzybica pochwy, co podać?
学び始める
nystatyna (w ciąży tylko to) d) flucytozyna e) amoksycylina B Interakcja erytromycyna z werapamilem
Dopamina, kolejność działania na receptory
学び始める
– D, B, alfa
194. Główne działanie przeciwzapalne GKS polega na
学び始める
- zmniejszenie migracji limfocytów do ogniska zapalnego - hamowanie biosyntezy mediatorów zapalnych - hamowanie uwalniania histaminy z bazofilii
194. Główne działanie przeciwzapalne GKS polega na
学び始める
- hamowanie syntezy prostaglandyny i leukotrienów - zwiększenie produkcji enzymów degradujących kininy - hamowanie aktywności limfocytów T

コメントを投稿するにはログインする必要があります。