Fizyka 2 Drgania i fale elektromagnetyczne

 0    18 フィッシュ    Zyniek
mp3をダウンロードする 印刷 遊びます 自分をチェック
 
質問 język polski 答え język polski
Fala elektromagnetyczna to
学び始める
Ciągi wzajemnie sprzężonych pól elektrycznych i magnetycznych.
Z punktu widzenia fizyki klasycznej fala elektromagnetyczna to?
学び始める
Z punktu widzenia fizyki klasycznej Fale elektromagnetyczne są wytwarzane przez elementarne oscylatory jakimi są drgające elektrony w atmomach.
Z puktu widzenia mechaniki kwantowej czym jest fala elektromagnetyczna?
学び始める
Jest to wynik przejscia elektronów ze stanów o wyższej energii do stanów o niższej. Długość fali promieniowania zależy od różnicy energii w obu stanach.
Prawo załamania?
学び始める
Stosunek sinusa kąta padania do sinusa kąta załamania jest równy stosunkowi bezwzględnego współczynnika załamania światła n2 do n1 czyli współczynnikowi załamania światłą drugiego ośrodka względem pierwszego.
Prawo odbicia?
学び始める
promień padający, promień odbity i normalna do powierzchni granicznej dwu ośrodków, wystawiona w punkcie padania promienia, leżą w tej samej płaszczyźnie. Kąt padania jest równy kątowi odbicia.
Współczynnik załamania światła?
学び始める
dla danego ośrodka to stosunek prędkości rozchodzenia się światła w próżni do prędkości rozchodzenia się światła w danym ośrodku: n = c/v
Całkowite wewnętrzne odbicie?
学び始める
Polega ono na tym, że światło padające na granicę od strony ośrodka o wyższym współczynniku załamania pod kątem większym niż kąt graniczny, nie przechodzi do drugiego ośrodka, lecz ulega całkowitemu odbiciu.
Zastosowanie całkowitego odbicia:
学び始める
1) Odwrócenie obrazu 2) zmiana kierunku promenia 3) obrót obrazu 4) w światłowodach
Co to jest soczewka?
学び始める
Przeźroczysta bryła ograniczoną dwiema powierzchniami sferycznymi o jednakowych lub różnych promieniach krzywizny.
Główna oś optyczna?
学び始める
oś przechodząca przez środek krzywizny powierzchni sferyczej
Od czego zależą właściwości optyczne soczewek?
学び始める
Od kształtu geometrycznego (ich) oraz od wartości współczynnika załamania materiału.
Rodzaje soczewek:
学び始める
a) płasko wypukła b) obustronnie wypukła c) obustronnie wklęsła d) płasko wklęsła e) wklęsło wypukła o grubych krawędziach f) wklęsło wypukła o cieńkich krawędziach
Dyspersja światła?
学び始める
Prędkość fali świetlnej zależy od współczynnik załamania danego ośrodka oraz od częstotliwości drgań przechodzącej fali.
Aberracja układów optycznych?
学び始める
Zjawiska zniekształcające obrazy przedmiotów i psujące ich ostrość.
Aberracja chromatyczna?
学び始める
W wyniku aberracji chromatycznej promienie świetlne o różnej barwie dają obrazy o różnym powiekszeniu leżace w różnej odległości.
Abberacja sferyczna?
学び始める
Zjawisko aberracji sferycznej polega na niejednakowym załamywaniu promieni świetlnych w różnych odległościach od głownej osi optycznej
Astygatyzm?
学び始める
Astygmatyzm objawia się tym, że każdy punkt przedmiotu jest odwzorowany w postaci oddalonych od siebie dwóch kresek prostopadłych wzajemnie i prostopadłych do promienia świetlnego
Dystorsja
学び始める
Dystorsja polega na tym, że linia prosta eżąca na przedmiocie odwzorowuje się jako linia krzywa

Drgania i fale elektromagnetyczne

Fala elektromagnetyczna to rozchodzenie się zmiennych pól elektrycznych i magnetycznych w przestrzeni. Do fal elektromagnetycznych zalicza się m.in.: fale radiowe, mikrofale, podczerwień i ultrafiolet. Fale różnią się od siebie długością i częstotliwością. Zjawisko fali elektromagnetycznych odkrył Heinrich Hertz w 1886 roku, w późniejszych latach wyewoluowało z tego prawo załamania i prawo odbicia. W lekcji przygotowanej przez Fiszkotekę dowiesz się, czym są te zjawiska, a także poznasz odpowiedź na wiele innych pytań.

Fizyka z Fiszkoteką

Zbliża się egzamin z fizyki? A może chcesz zrobić sobie gruntowna powtórkę przed maturą? Doskonale trafiłeś! Przygotowane przez nas fiszki to najlepszy sposób na naukę wzorów i zagadnień z fizyki. Sposób nauki, który proponujemy, sprawia że opanujesz materiał w rekordowo krótkim czasie i nie zapomnisz go chwilę po egzaminie. Nie dojdzie więc do sytuacji, że chwilę po wyjściu z sali, nie będziesz już wiedział, czym jest soczewka, współczynnik załamania światła czy co to jest dystorsja i astygmatyzm. W przypadku, gdybyś jednak czegoś zapomniał, Inteligentny System Powtórek umożliwia intuicyjny powrót do przerobionego materiału. Polecamy także inne nasze lekcje z zakresu fizyki: optyka, siła wyporu oraz prawa i zasady w fizyce.

Nauka poprzez fiszki

Opracowany przez nas sposób nauki opiera się na tradycyjnych fiszkach, które zostały przedstawione w efektowny, interaktywny sposób. Pozwala to na naukę za pomocą wszystkich zmysłów i solidną powtórkę wiedzy. Największą zaletą naszej metody jest fakt, że można uczyć się na wiele sposobów, co sprawia, że ciężko wpaść w rutynę i monotonię. Dołącz do Fiszkoteki i zobacz na własnej skórze, jak skutecznie można się z nami uczyć!

コメントを投稿するにはログインする必要があります。