Geschiedenis Memo 2 havo/vwo H2

 0    16 フィッシュ    damek0505
mp3をダウンロードする 印刷 遊びます 自分をチェック
 
質問 Nederlands, Vlaams 答え Nederlands, Vlaams
Bataafse Revolutie
学び始める
Grote verandering in het Nederlandse bestuur door de komst van het Franse revolutie-leger in 1795
Bourgoeisie
学び始める
Gegoede Burgerij
Burgerlijke stand
学び始める
Register waarin geboorte, huwelijk en overlijden worden genoteerd.
Censuur
学び始める
Verbod door de regering op het openbaar maken van teksten, films, muziekstukken etc.
Dictatuur
学び始める
Manier van regeren waarbij een kleine groep of een persoon alle macht heeft.
Directoire
学び始める
Bestuur van vijf directeuren na afloop van de periode van de Terreur(1795-1799)
Franse revolutie
学び始める
grote plotselinge verandering van de Franse samenleving die begon in 1789.
Grondrechten
学び始める
Basisrechten voor elke burger die zijn vastgelegd in een grondwet.
Grondwet
学び始める
Document waarin de rechten en plichten van burgers en bestuur zijn vastgelegd.
Jakobijnen
学び始める
Politieke groep tijdens de Franse Revolutie die vond dat het volk alle macht moest hebben en dat de grond onder de boeren moest verdeeld worden.
Patriotten
学び始める
groep nederlanders die zich in de tweede helft van de achttiende eeuw verzetten tegen het bestuur van stadhouder en regenten en net als de Franse Revolutionairen meer volks invloed en vrijheden wilden.
Privileges
学び始める
voorrecht dat door een vorst was verleend aan een edelman of geestelijke.
Scheiding der machten
学び始める
Een door een Montesquieu bedachte verdeling van de bestuurlijke macht, in de macht om wetten te maken(parlament), de macht om wetten uit te voeren(koning), en de macht om straffen uit te geven(rechters)
Standensamenleving
学び始める
Een samenleving die is verdeeld in drie groepen: Geestelijken(Eerste stand), Edelen(Tweede stand), Burgers en Boeren(Derde stand)
Terreur
学び始める
Periode in de Franse Revolutie (1793-1794) waarin een kleine groep revolutionaire burgers alle macht had en de Fransen onder de duim hield door ze angst(Terreur) aan te jagen.
Verlichting
学び始める
Stroming in de achttiende eeuw waarin geloof en absolute macht plaats moest maken voor verstand(de rede), vrijheid, en gelijkheid.

コメントを投稿するにはログインする必要があります。