Gruczoły endokrynowe

 0    5 フィッシュ    elinaburtsava
mp3をダウンロードする 印刷 遊びます 自分をチェック
 
質問 język polski 答え język polski
Adrenalina
学び始める
=epinefryna Rdzeń nadnerczy(feochromatocyty E)
Noradrenalina
学び始める
=norepinefryna Rdzeń nadnerczy(feochromatocyty N)
IDĘ
学び始める
Enzym degradujący insulinę
Somatostatyna
学び始める
Hamuje wydz.: ~HCl ~insuliny ~glukagonu ~somatotropiny Kom. D trzustki
Gastyna
学び始める
Pobud. wyd. soku żołądkowego Kom. D trzustki

コメントを投稿するにはログインする必要があります。