KONKURS_JPII_10

 0    14 フィッシュ    不足
mp3をダウンロードする 印刷 遊びます 自分をチェック
 
質問 język polski 答え język polski
. Jan Paweł II urodził się:
学び始める
18.05.1920
Ojciec Święty żył
学び始める
85 lat
Data śmierci Ojca Świętego to:
学び始める
02.04.2005
Ojciec Święty został pochowany w
学び始める
podziemiach Bazyliki Świętego Piotra
Ciało Ojca Świętego złożono w 3 trumnach
学び始める
metalowej i 2 drewnianych
Karol Wojtyła ukończył szkołę podstawową i średnią w
学び始める
Wadowicach
Data wyboru Karola Wojtyły na papieża to
学び始める
16.10.1978
Pontyfikat Jana Pawła II trwał:
学び始める
26 lat i 5 miesięc
Pierwsza pielgrzymka ojca Świętego do Polski odbyła się w roku
学び始める
1979
Podczas pierwszej wizyty papież przebywał w Polsce
学び始める
5 dni
Jan Paweł II odwiedził Ełk
学び始める
08.06.1999
Ile razy Ojciec Święty odwiedził Polskę
学び始める
8-9 razy
Ostatnia wizyta Ojca Świętego w Polsce miała miejsce w roku
学び始める
2002
Światowe Spotkanie Młodzieży z Ojcem Świętym w Polsce odbyło się w roku:
学び始める
1991

コメントを投稿するにはログインする必要があります。