Najważniejsze daty z historii. Powtórzenie do egzaminu.

4.5  17    68 フィッシュ    Clavia
mp3をダウンロードする 印刷 遊びます 自分をチェック
 
質問 język polski 答え język polski
Chrzest Polski
学び始める
966
Zjazd w Gnieźnie
学び始める
1000
Podział Polski na dzielnice
学び始める
1138
Sprowadzenie Krzyżaków do Polski przez księcia mazowieckiego Konrada
学び始める
1226
Najazd Tatarów, bitwa pod Legnicą
学び始める
1241
Początek wojny z Zakonem Krzyżackim
学び始める
1327
Bitwa pod Płowcami, pokonanie Krzyżaków
学び始める
1331
Zjazd w Wyszehradzie monarchów Czech, Węgier i Polski w celu rozstrzygnięcia wojny z Krzyżakami
学び始める
1335
Zawarcie pokoju w Kaliszu
学び始める
1343
Unia polsko - litewska
学び始める
1385
Bitwa pod Grunwaldem
学び始める
1410
Pokój w Toruniu
学び始める
1411
Wojna z Krzyżakami zakończona pokojem w Brześciu Kujawskim
学び始める
1431-1435
Bitwa po Warną
学び始める
1444
Wojna trzynastoletnia z Zakonem Krzyżackim
学び始める
1454-1466
II pokój w Toruniu
学び始める
1466
Ostatnia wojna Zakonu Krzyżackiego z Polską
学び始める
1519-1521
Hołd Pruski, Albrecht Hochenzollern składa hołd lenny Zygmuntowi I Staremu
学び始める
1525
Unia lubelska z Litwą
学び始める
1569
Unia sandomierska, porozumienie wszystkich wyznań protestanckich (z wyjątkiem arian), że nie będą się wzajemnie zwalczać
学び始める
1570
Konfederacja warszawska, pierwsza wolna elekcja
学び始める
1573
Unia brzeska
学び始める
1596
Początek wojny ze Szwedami
学び始める
1600
Bitwa pod Kircholmem
学び始める
1605
Wojna trzydziestoletnia
学び始める
1618-1648
Rozejm ze Szwedami w Mitawie
学び始める
1622
Bitwa morska pod Oliwą
学び始める
1627
Pokój w Altmarku
学び始める
1629
Wojny polsko-rosyjskie
学び始める
1609-1619
Wojny polsko-tureckie
学び始める
1620-1699
Klęska pod Cecorą
学び始める
1620
Bitwa pod Chocimiem
学び始める
1621
Najazd turecki na Polskę, zdobycie przez Turków Kamieńca Podolskiego
学び始める
1672
Zwycięstwo pod Chocimiem
学び始める
1673
Odsiecz wiedeńska
学び始める
1683
Pokój w Karłowicach
学び始める
1699
Sejm Niemy
学び始める
1717
Konfederacja barska
学び始める
1768-1772
I rozbiór Polski dokonany przez Rosję, Austrię i Prusy
学び始める
1772
Sejm Wielki Czteroletni
学び始める
1788-1792
Uchwalenie Konstytucji 3 Maja
学び始める
1791
Konfederacja Targowicka
学び始める
1792
II rozbiór Polski dokonany przez Rosję, Austrię i Prusy
学び始める
1793
Powstanie Legionów Polskich we Włoszech
学び始める
1797
Utworzenie Królestwa Polskiego
学び始める
1807
Wojna z Austrią
学び始める
1809
Utworzenie Królestwa Polskiego
学び始める
1815
Wybuch powstania listopadowego
学び始める
1830
Wybuch powstania krakowskiego
学び始める
1846
Wybuch powstania styczniowego
学び始める
1863
I wojna światowa
学び始める
1914-1918
Utworzenie Polskiej Organizacji Wojskowej przez Józefa Piłsudzkiego
学び始める
1914
Odzyskanie niepodległości
学び始める
1918
Uchwalenie Małej Konstytucji
学び始める
1919
Wojna polsko-bolszewicka
学び始める
1919-1921
Bitwa warszawska (Cud nad Wisłą)
学び始める
1921
Traktat ryski, ustanowienie granic Polski
学び始める
1921
Konstytucja marcowa
学び始める
1926
Zamach majowy marszałka Józefa Piłsudzkiego
学び始める
1926
Zerwanie przez Niemcy paktu o nieagresji Polski, wybuch II wojny światowej
学び始める
1939
Powstanie i działalność Polskiego Państwa Podziemnego
学び始める
1940-1945
Powstanie w getcie warszawskim
学び始める
1943
Wybuch Powstania Warszawskiego
学び始める
1944
Zakończenie II wojny światowej, konfederacja w Jałcie, bezwarunkowa kapitulacja III Rzeszy, konfederacja w Poczdamie
学び始める
1945
Polska w okresie stalinizmu
学び始める
1947-1956
Powstanie NSZZ „Solidarność”
学び始める
1980
Powstanie stanu wojennego w Polsce
学び始める
1981
Obrady Okrągłego Stołu, koniec rządów komunistycznych
学び始める
1989

Powtórzenie do egzaminu gimnazjalnego - historia dla każdego

Egzamin gimnazjalny z historii to wyzwanie, z którym musi zmierzyć się każdy uczeń gimnazjum. Wielu uczniów obawia się tego egzaminu i generuje on u nich dużo stresu. Jednak składa on się jedynie z zamkniętych zadań, co jest sporym ułatwieniem. Zadania są zróżnicowane pod względem sprawdzanych wiadomości i umiejętności, poziomu trudności oraz sposobu udzielania odpowiedzi. Najczęściej zadania dobrane są tak, aby odwoływały się do różnych epok i tematyki, a także do zróżnicowanych materiałów źródłowych. Dlatego tak ważne jest przygotowanie się w sposób kompleksowy i korzystanie z dobrych materiałów naukowych. Najważniejsze daty historyczne, które zostały przygotowane przez Fiszkotekę gwarantuje skuteczne przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego

Najważniejsze daty — historia z Fiszkoteką!

Nasza lekcja została stworzona w taki sposób, aby nauka była skuteczna i intuicyjna, zawiera najważniejsze daty. Historia może być naprawdę ciekawa, jeżeli zostanie przedstawiona w odpowiedni sposób. Tak właśnie jest w Fiszkotece. Podczas lekcji poznasz najważniejsze daty w historii Polski oraz świata, które z pewnością zapamiętasz na długo. Polecamy także inne lekcje dostępne na naszej platformie: historia Polski - daty, królowie Polski -daty panowania oraz różne daty z historii.

Jak uczyć się dat?

Odpowiedź na to pytanie jest prosta: z Fiszkoteką. Nasza innowacyjna metoda umożliwia zapamiętywanie w rekordowo krótkim czasie. W lekcjach z naszej oferty można uczyć się na wiele sposobów. Do każdej fiszki dołączone są nagrania, podczas których możesz ćwiczyć razem z lektorem. To idealny sposób na naukę szczególnie dla słuchowców. Inteligentny System Powtórek pozwala na intuicyjne powracanie do przerobionego materiału, dzięki czemu szybko i skutecznie można odświeżyć sobie wiedzę. Z naszym system szybko zapamiętasz daty - historia. Gimnazjum na pewno skończysz usatysfakcjonowany z dobrym wynikiem! Dodatkowo możesz ściągać nagrania mp3 i uczyć się gdzie tylko zapragniesz: na spacerze, czy podczas drogi do szkoły.

コメントを投稿するにはログインする必要があります。