onkologia 1

 0    20 フィッシュ    akp
mp3をダウンロードする 印刷 遊びます 自分をチェック
 
質問 język polski 答え język polski
pierwszy etap karcinogenezy
学び始める
inicjacja
drugi etap karcinogenezy
学び始める
promocja
trzeci etap karcinogenezy
学び始める
progresja
pojedyncza mutacja w skutek działania karcinogenu to:
学び始める
inicjacja
rozwój klonu komórki z nabyta mutacją w procesie inicjacji to:
学び始める
promocja
zaburzenie molekularne dające zmianę kariotypu to:
学び始める
progresja
regulują wzrost i różnicowanie komórek doprowadzając do translokacji nowotworu to:
学び始める
protoonkogenyq
naprawiają szkody wytworzone przez protoonkogeny, zapobiegają nowotworom
学び始める
geny superesorowe
rakotwórczy styl życia to (4):
学び始める
palenie papierosów, alkohol, niewłaściwa dieta, szkodliwe zachowania seksualne
biologiczne cechy nowotworu (3):
学び始める
unikanie apoptozy, zdrolnośc do nieograniczonej proliferacji i angiogenezy, utworzenie przerzutów
nowotwory łagodne, nabłonkowe to (3):
学び始める
gruczolaki, torbielaki, brodawczaki
nowotwory łagodne, nienabłonkowe (5) to:
学び始める
mięsaki, tłuszczaki, włókniaki, naczyniaki, nerwiaki
nowotwory złośliwe, nabłonkowe (2) to:
学び始める
rak płaskonabłonkowy, rak gruczołowy
nowotwory złośliwe, nienabłonkowe (4) to:
学び始める
mięsaki, czerniaki, chłoniaki, białaczki
profilaktyka zdrowotna: dieta (7):
学び始める
tłuszcze roślinne, warzywa, owoce, ryby, nie grillowane, nie wędzone, nie przetworzone
czynniki dziedziczne nowotworu (2):
学び始める
ponad 3 krewnych w 2 pokoleniach, 1 osoba przed 40 rż.
najczęstrze statystycznie nowotwory u kobiet wg zachorowalności (3):
学び始める
piersi, płuca, jelita grubego
najczęstrze statystycznie nowotwory u mężczyzn wg zachorowalności (3):
学び始める
płuca, jelita grubego, prostaty
najczęstrze statystycznie nowotwory u kobiet wg umieralności (3):
学び始める
piersi, jelita grubego, płuca
najczęstrze statystycznie nowotwory u mężczyzn wg umieralności (3):
学び始める
płuco, jelito grube, żołądka

コメントを投稿するにはログインする必要があります。