Prawa obywatelskie i polityczne

 0    9 フィッシュ    adrianzabkowski
mp3をダウンロードする 印刷 遊びます 自分をチェック
 
質問 język polski 答え język polski
Prawo do życia
学び始める
Zakazuje ono umyślnego pozbawiania życia, z wyjątkiem kary śmierci. W wieu krajach karę tę zniesiona. polska również zniosła karę śmierci.
Wolność od tortur
学び始める
Stosowanie tortur jest stosowane jako zbrodnia wojenna. Występuje również zakaz eksperymentów naukowych na ludziach bez ich zgody
Wolność od niewoli, poddaństwa oraz pracy przymusowej lub obowiązkowej
学び始める
Jest to prawo które nie podlega zawieszeniu. Pierwsze regulacje dotyczące zakazu niewolnictwa zawarte były już w deklaracji kongresu wiedeńskiego z 1815 r.
Prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego
学び始める
obejmuje między innymi zakaz arbitralnego pozbawienia wolności. Określa również jak powinno traktować więźniów
Prawo do słusznego (sprawiedliwego procesu)
学び始める
jest to prawo do słusznego i publicznego procesu, do rozpatrzenia sprawy w rozsądnym czasie, do niezawisłego oraz bezstronnego sądu
prawo do prywatności
学び始める
dotyczy ono poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, domu i korespondencji. W sytuacjach szczególnych np. stan wyjątkowy, wojna może zostać zawieszone
Wolność myśli, sumienia, religii, przekonań
学び始める
to prawo związane jest z tolerancją oraz zakazem dyskryminacji w dziedzinie religii i przekonań. W razie zagrożenia władze publiczne mogą interweniować w korzystanie z tego prawa.
Wolność zrzeszania się
学び始める
To prawo mówi o zakazie przynależności sędziów i żołnierzy zawodowych do partii politycznych
Prawo do własnoći
学び始める
jest to prawo gwarantujące funkcjonowanie gospodarki rynkowej

コメントを投稿するにはログインする必要があります。