Proces - streszczenie lektury

 0    11 フィッシュ    blablabla
mp3をダウンロードする 印刷 遊びます 自分をチェック
 
質問 język polski 答え język polski
Autor:
学び始める
Franz Kafka.
Data pierwszego wydania:
学び始める
powieść ukazała się drukiem po śmierci pisarza, w 1925 roku
Epoka literacka:
学び始める
dwudziestolecie międzywojenne.
Rodzaj literacki:
学び始める
epika.
Gatunek literacki:
学び始める
powieść.
Czas akcji:
学び始める
nie jest skonkretyzowany. Czytelnik może domyślić się, że jest to wiek XX, ponieważ bohaterowie jeżdżą samochodami i korzystają z telefonów.
Miejsce akcji:
学び始める
miejsce akcji nie zostało ściśle sprecyzowane. Jest to niewielkie zurbanizowane miasteczko.
Bohaterowie:
学び始める
Józef K. (bankier, główny bohater powieści), pani Grubach, panna Bürstner), Karol K. (wuj głównego bohatera), Leni (pokojówka adwokata), Huld (obrońca Józefa K.), Titorelli, kapelan sądowy, dyrektor banku.
Struktura dzieła:
学び始める
powieść składa się z dziesięciu rozdziałów, z których ósmy nie został ukończony
Motyw snu:
学び始める
Świat przedstawiony w utworze jest odrealniony i ma charakter subiektywny – rzeczywistość powstaje w świadomości głównego bohatera, przypomina senny koszmar.
Wymowa ideowa:
学び始める
uniwersalizacja czasu i przestrzeni oraz schematyczność postaci w powieści Franza Kafki sprawia, że utwór zyskał ponadczasową wymowę

コメントを投稿するにはログインする必要があります。