Respiratory system 2

 0    25 フィッシュ    gwiazdowska
mp3をダウンロードする 印刷 遊びます 自分をチェック
 
質問 答え
ductus ligament
学び始める
Więzadło Botalla/tętnicze
left recurrent laryngeal nerve
学び始める
nerw krtaniowy wsteczny lewy
composite shadow
学び始める
cień złożony
marking(s)
学び始める
Rysunek naczyniowy, smugowate cienie na rentgenogramie
vascular prominence, increased vascularity
学び始める
Wznożony rysunek naczyniowy, zwiększone unaczynienie
aortic knob (aortic knuckle)
学び始める
Cień łuku aorty
arcuate
学び始める
Łukowaty
interstitium (interstitial space)
学び始める
tkanka śródmiąższowa
consolidation
学び始める
zagęszczenie tkanki
patency
学び始める
Drożność
blunting of costophrenic angles
学び始める
płycenie kątów przeponowo-żebrowych
sarcoid
学び始める
sarkoidoza
granuloma
学び始める
Ziarniniak
ill-defined borders
学び始める
Nieostre/zatarte granice
spiculated
学び始める
Nierówny, postrzępiony
corona radiata
学び始める
wieniec promienisty
lytic bony lesions
学び始める
lityczne zmiany kostne, ogniska osteolizy
fine needle aspiration biopsy
学び始める
biopsja aspiracyjna cienkoigłowa
coin lesion (solitary pulmonary nodule, SPN)
学び始める
cień okrągły (pojedyncza zmiana ogniskowa)
mass lesion
学び始める
Zmiana guzowata/ o charakterze guza
infiltrate
学び始める
Naciek
acinar shadow
学び始める
Cień groniasty
fibronodular pattern
学び始める
Cień włóknisto-guzkowy
retraction
学び始める
Retrakcja, zaciąganie
linear opacity
学び始める
Cień linijny

コメントを投稿するにはログインする必要があります。