science three

 0    47 フィッシュ    Alinkam85
mp3をダウンロードする 印刷 遊びます 自分をチェック
 
質問 答え
przeprowadzać test
学び始める
to carry out test
udowodnić w oparciu o doświadczenie
学び始める
to prove by experiment
wprowadzać zmiany
学び始める
to innovate
rozpowszechniać informacje
学び始める
to spread information
zgłębiać coś
学び始める
to get to the bottom of sth
odczytać (przyrząd)
学び始める
to read out
wypróbować
学び始める
to try out
stwierdzić
学び始める
to state
nauki humanistyczne
学び始める
the humanities
nauki społeczne
学び始める
spcial studies
nauki stosowane
学び始める
applied sciences
nauki wyzwolone
学び始める
liberal arts
formułować tezę
学び始める
to formulate a thesis
wysunąć hipotezę
学び始める
to put forward a hypothesis
stawiać hipotezę
学び始める
to hypothesize
gromadzić dane
学び始める
to accumulate data
zestawiać dane
学び始める
to compile data
zbierać dane
学び始める
to collect data
to nie takie trudne
学び始める
it isn't a rocket science
to nie nauki ścisłe (nie ma jednego rozwiązania)
学び始める
it isn't an exact science
nie musisz być ekspertem żeby coś zrobić
学び始める
you don't have to be a rocket scientist to do something
używać trudnej terminologii
学び始める
to blind somebody with science
ciało niebieskie
学び始める
a heavenly body
wejść na orbitę
学び始める
go into orbit
lądować na księżycu
学び始める
land on the moon
wystrzelić rakietę
学び始める
launch a rocket
rok świetlny
学び始める
light year
miesiąc księżycowy
学び始める
lunar month
lot załogowy
学び始める
manned flight
Droga Mleczna
学び始める
Milky Way
światło księżyca
学び始める
moonlight
przestrzeń kosmiczna
学び始める
outer space
fazy księżyca
学び始める
phases of the moon
Gwiazda Polarna
学び始める
Pole Star
siła ciążenia
学び始める
pull of gravity
ponowne wejście w atmosferę
学び始める
re-entry
laboratorium kosmiczne
学び始める
skylab
era kosmiczna
学び始める
Space Age
badanie przestrzeni kosmicznej
学び始める
space exploration
stacja kosmiczna na orbicie
学び始める
space station in orbit
ogon komety
学び始める
tail of a comet
zaćmienie całkowite
学び始める
total eclipse
podróżować w przestrzeni kosmicznej
学び始める
travel in outer space
statek bezzałogowy
学び始める
unmenned spacecraft
spacerować w przestrzeni kosmicznej
学び始める
walk in space
spacerować na księżycu
学び始める
walk on the moon
stan nieważkości
学び始める
zero gravity

コメントを投稿するにはログインする必要があります。