Słowka z kategorii 'praca' (gimnazjum) cz.4

 0    18 フィッシュ    mashedparsleys
mp3をダウンロードする 印刷 遊びます 自分をチェック
 
質問 答え
być zwolnionym
学び始める
be fired
zawód, kariera
学び始める
career
znaleźć pracę
学び始める
find a job
rzucić pracę
学び始める
give up work
biuro pośrednictwa pracy
学び始める
job agency
zawód, posada
学び始める
job
stracić pracę
学び始める
lose a job
na urlopie
学び始める
on holiday
emeryt
学び始める
pensioner
stanowisko
学び始める
post/position
zawód (wysoko kwalifikowany)
学び始める
profession
emerytura
学び始める
retirement
zmiana (np. nocna, ośmiogodzinna)
学び始める
shift
bezrobotny
学び始める
unemployed
szef
学び始める
boss
kolega/koleżanka z pracy
学び始める
celleague
personel
学び始める
staff
zespół
学び始める
team

コメントを投稿するにはログインする必要があります。