Środki stylistyczne - składniowe środki wyrazu

5  1    14 フィッシュ    lenka1
mp3をダウンロードする 印刷 遊びます 自分をチェック
 
質問 język polski 答え język polski
anafora
学び始める
powtórzenie tych samych wyrazów na początku kolejnych wersów, zdań, strof lub innych segmentów utworu
anakolut
学び始める
wypowiedzenie niepoprawne składniowo; często z zaburzonym porządkiem logicznym między członami zdania
antyteza
学び始める
zestawienie zdań przeciwstawnych znaczeniowo, połączonych zwykle paralelizmem składniowym oraz leksykalnymi powtórzeniami i opozycjami
apostrofa
学び始める
bezpośredni, uroczysty zwrot do adresata (zwykle fikcyjnego)
elipsa
学び始める
pominięcie jakiegoś elementu zdania lub wyrażenia, w wyniku czego powstaje konstrukcja niekompletna składniowo, ale umożliwiająca odczytanie znaczenia
epifora
学び始める
powtórzenie tych samych wyrazów na końcu wersów, zdań, strof lub innych segmentów utworu
inwersja (szyk przestawny)
学び始める
zmiana typowego szyku wyrazów; zwykle umożliwia podkreślenie pewnych członów wypowiedzi, eksponuje kunsztowność mowy poetyckiej itd.
nagromadzenie
学び始める
skupienie w pewnym fragmencie tekstu szeregu określeń bliskoznacznych rozbudowujących tę samą sferę znaczeniową
paralelizm składniowy
学び始める
czytelne powtarzanie tej samej struktury składniowej
powtórzenie
学び始める
co najmniej dwukrotne powtórzenie tych samych wyrazów lub zdań w obrębie określonego odcinka wypowiedzi
przerzutnia
学び始める
świadome przeniesienie części zdania do następnego wersu; wyrazista rozbieżność między granicą wersu a granicą całości składniowej
pytanie retoryczne
学び始める
użycie formy pytania nie w celu wyrażenia niewiedzy lub uzyskania brakującej informacji, lecz w celu podkreślenia opinii mówiącego i nakłonienia odbiorcy do refleksji
symploke
学び始める
połączenie anafory i epifory; powtórzenie w kolejnych wersach lub zdaniach ich początków oraz zakończeń
wykrzyknienie (eksklamacja)
学び始める
zdanie wykrzyknikowe używane zwykle w celu wyrażenia emocji mówiącego

Składniowe środki stylistyczne - warto je znać, nawet jeśli egzaminy szkolne dawno już za nami!

Znajomość języka ojczystego wcale nie jest dziś oczywista. Niedbałość w formalnej edukacji, brak czasu nauczycieli na rozwijanie indywidualnych umiejętności i wyrównywanie ewentualnych braków ucznia skutkuje sytuacją tak zwanego wtórnego analfabetyzmu. I niby kolejne egzaminy są już dawno za nami, a wcale nie oznacza to, że możemy się pochwalić doskonałością językową w znajomości języka ojczystego. I tu właśnie pojawia się szansa, którą warto wykorzystać nie tylko na etapie zaliczania progów edukacji. Okazuje się bowiem, że rekruterzy w Polsce, śladem swych działających w sieciach międzynarodowych kolegów, podczas rozmów kwalifikacyjnych zaczynają sprawdzać na przykład znajomość środków stylistycznych. Warto więc zabłysnąć taką wiedzą, choćby z tego powodu i wyprzedzić tym konkurencję.

Anafora, elipsa, epifora? Na pewno pamiętasz?

Wiedza o stylistycznych środkach językowych to także nasz szacunek dla własnej tradycji językowej. Nawet jeśli na co dzień posługujemy się już niemal wyłącznie językami o zasięgu międzynarodowym, to znajomość stylistyki i retoryki własnego języka da nam poczucie elegancji i staranności kulturowej, która - zaprezentowana publicznie - pozwoli nam wyróżnić się w tłumie i zdobyć uznanie, także to towarzyskie. Zamiast więc marnować czas na bezsensowne surfowanie w Internecie, warto - jak to mawiał profesor Jan Miodek "rozmyślać nad mową". Anafora, elipsa albo epifora? Pamiętasz te środki stylistyczne? Jeśli nie, fiszki pomogą w treningu i radości zgłębiania własnego języka ojczystego.

コメント:

Lola333 彼は書きました: 2011-07-21 09:20:34
muahh :*

コメントを投稿するにはログインする必要があります。