liryka

Liryka – odmiany, elementy strukturalne, systemy wersyfikacyjne

W zestawie znajdują się podstawowe pojęcia dotyczące liryki: jej odmiany, elementy strukturalne tekstów lirycznych i systemy wersyfikacyjne. Opanowanie tych zagadnień ułatwi poruszanie się w obrębie tekstów lirycznych. Zestaw może być przydatny podczas powtarzania materiału do egzaminów gimnazjalnych i maturalnych oraz podczas codziennej pracy z tekstem.

18 フィッシュ lenka1

Rodzaje rymów

Rodzaje rymów oraz ich podział ze względu na różne kryteria (semantyczne nacechowanie rymowanych wyrazów, postać rymów, ich układ itd.) wraz z wytłumaczeniem tych terminów. Wiedza niezbędna podczas analizy tekstów literackich i matury z j. polskiego.

25 フィッシュ lenka1

Środki stylistyczne - fonetyczne i słowotwórcze środki wyrazu

W zestawie znajdują się definicje fonetycznych i słowotwórczych środków wyrazu. Opanowanie tych pojęć ułatwi analizę i interpretację tekstów lirycznych. Zestaw przyda się głównie licealistom.

10 フィッシュ lenka1

Środki stylistyczne - składniowe środki wyrazu

W zestawie znajdują się definicje składniowych środków wyrazu (np. <strong>apostrofa</strong>). Opanowanie tych pojęć ułatwi analizę i interpretację tekstów lirycznych. Zestaw przyda się głównie licealistom.

14 フィッシュ lenka1

Środki stylistyczne - semantyczne środki wyrazu

W zestawie znajdują się definicje semantycznych środków stylistycznych (takich jak np. epitet, porównanie, metafora, alegoria czy peryfraza). Opanowanie tych pojęć ułatwi analizę i interpretację tekstów lirycznych. Zestaw przyda się głównie licealistom.

18 フィッシュ lenka1

5 件中 1 から 5 までを表示しています。
無料で語学コースを試す VocApp 若しくは あなた自身のフラッシュカードを作成する
関連: matura | polski | matura z polskiego | środki stylistyczne | przedmioty humanistyczne | zestaw srodków stylistycznych | ポーランド語