Świat od odkrycia Ameryki do Rewolucji Francuskiej (matura – poziom rozszerzony)

 0    51 フィッシュ    lenka1
mp3をダウンロードする 印刷 遊びます 自分をチェック
 
質問 język polski 答え język polski
W którym roku miało miejsce tzw. "Bostońskie picie herbaty"?
学び始める
W 1773 r.
W którym roku Stany Zjednoczone Ameryki zadeklarowały swoją niepodległość?
学び始める
W 1776 r.
W któym roku została uchwalona Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki?
学び始める
W 1787 r.
W którym roku Marcin Luter ogłosił tezy krytykujące Kościół?
学び始める
W 1517 r.
W jakich latach obradował sobór trydencki?
学び始める
W latach 1545-1563
W jakich latach trwała wojna trzydziestoletnia?
学び始める
W 1618-1648 r.
W którym roku Anglicy pokonali hiszpańską Wielką Armadę?
学び始める
W 1588 r.
W którym roku został zawarty pokój augsburski?
学び始める
W 1555 r.
Jak brzmiała zasada będąca podstawą ustaleń pokoju Augsburskiego?
学び始める
Cuius regio, eius religio (czyja władza, tego religia)
W którym roku został zawarty pokój westfalski?
学び始める
W 1648 r.
W którym roku miała miejsce bitwa pod Wiedniem (pomiędzy wojskami austriacko-niemiecko-polskimi a wojskami tureckimi)?
学び始める
W 1683 r.
W którym roku rozpoczęła się pierwsza wyprawa Krzysztofa Kolumba?
学び始める
W 1492 roku
W którym roku Vasco da Gamma opłynął Przylądek Dobrej Nadziei?
学び始める
W 1497 roku
Statek pod czyim dowództwem opłynął Przylądek Dobrej Nadziei w 1497 roku?
学び始める
Pod dowództwem Vasco da Gammy.
W którym roku miała miejsce tzw. chwalebna rewolucja?
学び始める
W 1688 r.
W jakich latach trwała wojna północna?
学び始める
W latach 1700-1721
Jak nazywał się dowódca konkwistadorów, którzy podbili państwo Azteków?
学び始める
Ferdynand Cortez
Jak nazywał się dowódca konkwistadorów, którzy podbili państwo Inków?
学び始める
Franciszek Pizarro
W którym roku wybuchła wojna amerykańsko-angielska, która doprowadziła do powstania USA?
学び始める
W 1775 r.
W którym roku zawarto układ pokojowy w Wersalu potwierdzający niepodległość USA?
学び始める
W 1783 r.
W któym roku król Henryk VIII został głową kościoła w Anglii?
学び始める
W 1534 r.
Wymień co najmniej cztery postacie istotne dla powstania USA (należące do "Ojców założycieli").
学び始める
Jerzy Waszyngton, John Adams, Thomas Jefferson, James Madison, Benjamin Franklin, Aleksander Hamilton
W którym roku Niderlandy ogłosiły swoją niezależność od Hiszpanii?
学び始める
W 1581 r.
W którym roku miała miejsce bitwa pod Białą Górą?
学び始める
W 1620 r.
W którym roku miał miejsce wielki pożar Londynu?
学び始める
W 1666 r.
Jakie trzy statki brały udział w pierwszej wyprawie Kolumba?
学び始める
Nina, Pinta i Santa Maria
W którym roku Vasco da Gamma odkrył morską drogę do Indii?
学び始める
W 1498 roku
W którym roku został wydany edykt nantejski?
学び始める
W 1598 r.
Kto wydał edykt nantejski?
学び始める
król Francji Henryk IV
W którym roku Hiszpania uznała niezależność Niderlandów Północnych?
学び始める
W 1648 r. (pokój westfalski)
W którym roku umarł Ludwik XIV?
学び始める
W 1715 r.
W którym roku został ukończony Pałac w Wersalu?
学び始める
W 1684 r.
W jakich latach trwała dyktatura wojskowa Cromwella?
学び始める
W latach 1653-1658
W którym roku Karol I Stuart został ścięty?
学び始める
W 1649 r.
Kto zadecydował o ścięciu Karola I Stuarta
学び始める
Parlament angielski
W którym roku miała miejsce wojna chłopska w Niemczech?
学び始める
W 1525 r.
W którym roku flota turecka została rozbita pod Lepanto?
学び始める
W 1571 r.
W którym roku miała miejsce IIa defenestracja praska?
学び始める
W 1618 r.
W którym roku został uchylony edykt nantejski?
学び始める
W 1685 r.
Kto został królem w wyniku "chwalebnej rewolucji"?
学び始める
Wilhelm Orański
W którym roku miała miejsce bitwa pod Połtawą?
学び始める
W 1709 r.
W jakich latach miała miejsce wojna siedmioletnia?
学び始める
W latach 1756-1763
Wymień co najmniej trzy znane postacie związane z francuskim oświeceniem.
学び始める
Monteskiusz, Voltaire, Diderot, Rousseau
W którym roku ukazał się pierwszy tom Wielkiej Encyklopedii Francuskiej?
学び始める
W 1751 r.
W którym roku utworzono giełdę w Amsterdamie?
学び始める
W 1613 r.
W jakich latach Ferdynand Cortez wraz ze swoimi żołnierzami podbił państwo Azteków?
学び始める
W latach 1519-1521
W którym roku wojska na czele Franciszka Pizarro podbiły państwo Inków?
学び始める
W 1531 r.
Wymień co najmniej trzech słynnych malarzy renesansowych.
学び始める
Michał Anioł Buonarroti, Rafael Santi, Leonardo da Vinci, Tycjan Vecelli
W którym roku został wydany "akt o unii" łączący Anglię i Szkocję unią realną?
学び始める
W 1707 r.
W którym roku wprowadzono obowiązek szkolny w Prusach?
学び始める
W 1763 r.
W którym roku miała miejsce rzeź hugenotów w Paryżu w noc świętego Bartłomieja?
学び始める
W 1572 r.

コメントを投稿するにはログインする必要があります。