UML Crash Course Saturday

 0    85 フィッシュ    marcinjakubowski1
mp3をダウンロードする 印刷 遊びます 自分をチェック
 
質問 答え
narrative
学び始める
narracja; relacja (z przbiegu jakiegoś zdarzenia)
term
学び始める
termin, określenie; okres
feature
学び始める
cecha, właściwość
slot
学び始める
szczelina, otwór
release
学び始める
wydanie
keep sb from doing sth
学び始める
powstrzymać kogoś od zrobienia czegoś
assume
学び始める
przypuszczać, Zakładać
bluntly
学び始める
bez ogródek, szczerze
notify
学び始める
zawiadamiać
shipment
学び始める
przesyłka(pocztowa)
take advantage of sth
学び始める
skorzystać z czegoś
dependancy
学び始める
zależność
meaningful
学び始める
istotny / mający znaczenie
deepen
学び始める
pogłębiać; pogłębiać się
composed of sth
学び始める
złożony się z czegoś
comprised of sth
学び始める
składający się z czegoś
comprise
学び始める
zawierać, składać się (z czegoś)
devote
学び始める
poświęcać (np, swój czas)
generalization
学び始める
uogólnienie
in turn
学び始める
z kolei; w rezultacie
meet requirements
学び始める
spełniać wymagania
conviction
学び始める
przekonanie
mere
学び始める
zwyczajny
rectangle
学び始める
prostokąt
triangle
学び始める
trójkąt
rectangular
学び始める
prostokątny
lengthy
学び始める
przydługi, rozwlekły
assert
学び始める
zapewniać
trade
学び始める
handel; handlować
likewise
学び始める
podobnie
warehouse
学び始める
magazyn
clerk
学び始める
sekretarz; sprzedawca AmE
inevitable
学び始める
nieunikniony, nieuchronny
throughout
学び始める
po całym, przez cały
overdraft
学び始める
debet, przekroczenie stanu konta
in mind
学び始める
z myślą; na myśli
inclusive
学び始める
włącznie
indicate
学び始める
wskazywać
specify
学び始める
precyzować
one-way
学び始める
jednokierunkowy
two-way
学び始める
dwukierunkowy
bidirectional
学び始める
dwukierunkowy
guillemet
学び始める
cudzysłów francuski
convey
学び始める
przekazywać, komunikować
incorporate
学び始める
wcielać; obejmować
subroutine
学び始める
podprogram
remain
学び始める
pozostawać
inventory
学び始める
inwentarz, spis
adjust
学び始める
dostosowywać
denote
学び始める
oznaczać
arrowhead
学び始める
grot strzały
classifier
学び始める
klasyfikator
enclose
学び始める
otoczyć
dashed
学び始める
przerywany
convey
学び始める
przekazywać, komunikować
purchase
学び始める
nabywać, kupować
stock
学び始める
asortyment
purchase order
学び始める
zlecenie zakupu
vendor
学び始める
sprzedawca
warehouse
学び始める
magazyn
reflect
学び始める
odzwierciedlić
notify
学び始める
zawiadamiać, powiadamiać
ship
学び始める
wysyłać (np. towar, przesyłkę)
impose
学び始める
nakładać, narzucać
contractual
学び始める
wynikający z umowy
spot
学び始める
dostrzegać
notification
学び始める
powiadomienie
incur
学び始める
zaciągać (np. długi), ponosić (np. karę, straty, ryzyko, koszta)
liability
学び始める
odpowiedzialność prawna, zobowiązanie
incur liability
学び始める
brać na siebie odpowiedzialność
order processing
学び始める
obsługa zamówień
order fulfillment
学び始める
realizacja zamówień
facilitate
学び始める
ułatwiać, umożliwiać
stakeholder
学び始める
interesariusz
concise
学び始める
zwięzły
warrant
学び始める
gwarantować
extensively
学び始める
obszernie
even so
学び始める
pomimo tego
invoke
学び始める
przywoływać
inquire/enquire
学び始める
pytać
assumption
学び始める
założenie, przypuszczenie
reveal
学び始める
ujawniać
narrow
学び始める
wąski
terminated
学び始める
zakończony
bypass
学び始める
obwodnica; pomijać, omijać

コメントを投稿するにはログインする必要があります。