Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej

 0    14 フィッシュ    matiiixxxx
mp3をダウンロードする 印刷 遊びます 自分をチェック
 
質問 język polski 答え język polski
Co to jest Konstytucja?
学び始める
Konstytucja- zbiór podstawowych zasad funkcjonowania państwa. Podstawowe prawa, wolności i obowiązki obywatela.
Daty konstytucji
学び始める
Stany zjednoczone - 1787r Pierwsza w Europie-3 maja 1791r Konstytucja rzeczypospolitej została uchwalona 2 kwietnia 1997r
co to jest preambuła?
学び始める
jest to uroczysty wstęp konstytucji - nawiązanie do polskiej historii
podział władzy w konstytucji
学び始める
władza ustawodawcza- sejm, senat władza wykonawcza-rada ministrów, prezydent rp władza sądownicza-sądy, trybunały
hierarchia aktów prawnych
学び始める
konstytucja, ratyfikowane umowy międzynarodowe, akty organów unii europejskiej, ustawy, rozporządzenia, akty prawa miejscowego.
sejm składa się z ... a senat...
学び始める
460 posłów 100 senatorów 4 letnia kadencja
zasady prawa wyborczego
学び始める
powszechności, równości, bezpośredniości, tajności, proporcjonalności, większościowa.
mandat poselski lub senatorski
学び始める
uzyskane w wyborach upoważnienie do sprawowania funkcji przedstawiciela interesu publicznego w sejmie lub senacie
immunitet parlamentarny
学び始める
przywilej, który chroni parlamentarzystów przed zatrzymaniem i pociąganiem do odpowiedzialności karnej bez zgody sejmu lub senatu w okresie, kiedy sprawuje mandat poselski, oraz przed odpowiedzialnością za działalność związaną z wykonywaniem mandatu.
organy sejmu
学び始める
marszałek sejmu prezydium sejmu konwent seniorów komisje sejmowe
funkcje sejmu
学び始める
ustrojodawcza, ustawodawcza, kreacyjna, kontrolna.
Prezydent Rzeczypospolitej jest wybierany przez naród w wyborach...
学び始める
powszechnych, równych, bezpośrednich
korpus służby cywilnej
学び始める
obejmuje osoby zatrudnione na stanowiskach urzędniczych, między innymi w kancelarii premiera, ministerstwach, urzędach wojewódzkich, statystycznych, skarbowych, archiwach państwowych i kuratoriach oświaty.
organy ochrony i kontroli prawa
学び始める
prokuratura, najwyższa izba kontroli, rzecznik praw obywatelskich, krajowa rada radiofonii i telewizji.

コメントを投稿するにはログインする必要があります。