Anatomical position – Medical English, Położenie anatomiczne – angielski medyczny

5  1    40 フィッシュ    Mimisia
mp3をダウンロードする 印刷 遊びます 自分をチェック
 
質問 答え
anterior
The ribs are anterior to the heart.
学び始める
przedni
Żebra są położone z przodu w stosunku do serca.
posterior
The pancreas is posterior to the stomach.
学び始める
tylny
Trzustka leży z tyłu żołądka.
superior
The abdominal cavity is superior to the pelvic cavity.
学び始める
górny
Jama brzuszna jest położona powyżej jamy miednicy.
inferior
The duodenum is inferior to the stomach.
学び始める
dolny
Dwunastnica jest poniżej żołądka.
proximal
The elbow is proximal to the hand.
学び始める
proksymalny (bliższy)
Łokieć jest położony proksymalnie w stosunku do ręki.
distal
The hand is distal to the arm.
学び始める
dystalny (dalszy)
Ręka jest położona dystalnie w stosunku do ramienia
ventral
学び始める
brzuszny
dorsal
学び始める
grzbietowy
medial
The heart is medial to the lungs.
学び始める
przyśrodkowy
Serce jest położone przyśrodkowo stosunku do płuc.
lateral
The lungs are lateral to the heart.
学び始める
boczny
Płuca są położone bocznie w stosunku do serca.
external
学び始める
zewnętrzny
internal
学び始める
wewnętrzny
deep
学び始める
głęboki
superficial
学び始める
powierzchowny
parietal
学び始める
ścienny
visceral
学び始める
trzewny
prone
学び始める
nawrócony (lezący "twarzą w dół")
supine
学び始める
leżący na wznak
posterosuperior
学び始める
tylnogórny
posteroinferior
学び始める
tylnodolny
posterolateral
学び始める
tylnoboczny
posteromedial
学び始める
tylnoprzyśrodkowy
anterosuperior
学び始める
przedniogórny
anteroinferior
学び始める
przedniodolny
anteromedial
学び始める
przednioprzyśrodkowy
anterolateral
学び始める
przednioboczny
horizontal
学び始める
poziomy
oblique
学び始める
ukośny
transverse
学び始める
poprzeczny
at the top of
The adrenal gland lies at the top of the kidney.
学び始める
na szczycie
Nadnercze leży na szczycie nerki.
at the bottom of
The pituitary gland lies at the bottom of the brain.
学び始める
na dole/ na podstawie
Przysadka mózgowa leży na podstawie mózgu.
at the level of
学び始める
na poziomie
at the sides of
The thyroid gland is situated at the sides of neck.
学び始める
z obu stron
on either (each) side of
The lungs are situated on each side of the trachea.
学び始める
po obu stronach
Płuca są położone po obu stronach tchawicy.
at the front of
The uterus lies in front of the rectum.
学び始める
z przodu
Macica leży z przodu odbytnicy.
at the back of
学び始める
z tyłu
to lie
学び始める
leżeć
leżeć 英語で
to be found
学び始める
być znalezionym
to be located
学び始める
znajdować się
to be positioned
学び始める
być położonym

コメントを投稿するにはログインする必要があります。