Tiếng Tây Ban Nha trong 1 ngày
Tiếng Việtespañol
100%
FREE


Tiếng Tây Ban Nha trong 1 ngày
Học tiếng Tây Ban Nha cơ bản thật dễ dàng

Bạn chuẩn bị đi du lịch Tây Ban Nha? Còn chần chừ gì nữa, hãy tham gia khóa học của chúng tôi ngay!
Bắt đầu giao tiếp như người bản xứ cùng chúng tôi
Làm quen với ngôn ngữ của Shakira và Pablo Picasso nhé
Hệ thống của chúng tôi sẽ giúp bạn phát âm tiếng Tây Ban Nha thật chuẩn xác
無料でサインアップ

このコースは100%無料です。あなたが私たちと一緒に学ぶことができるどれほど効果的で楽しいかをあなた自身のために見ることができるように、私たちはあなたにそれを与えます:)
10 từ trong 10 giây - 10 palabras en 10 segundos10 từ trong 10 giây - 10 palabras en 10 segundos  
10 フィッシュ
Các từ đã học - Lo que ya conoces:)Các từ đã học - Lo que ya conoces:)  
11 フィッシュ
Câu hỏi - PreguntasCâu hỏi - Preguntas  
14 フィッシュ
Câu giao tiếp thông dụng - Expresiones de cortesíaCâu giao tiếp thông dụng - Expresiones de cortesía  
18 フィッシュ
Đại từ - PersonasĐại từ - Personas  
44 フィッシュ
Câu từ hữu ích - Expresiones útilesCâu từ hữu ích - Expresiones útiles  
25 フィッシュ
Động từ - AccionesĐộng từ - Acciones  
30 フィッシュ
Số - NúmerosSố - Números  
37 フィッシュフィッシュ